Teamcenter

Udržitelný vývoj výrobků

Navrhujte, nakupujte a vyrábějte s ohledem na udržitelnost pomocí komplexního ekologického digitálního dvojčete.

Vyvíjejte výrobky šetrné k životnímu prostředí a vyhovující předpisům

Začleňujte data o životním prostředí s údaji o výrobcích v každé fázi životního cyklu výrobku do udržitelného vývoje výrobků.

Spravujte materiály a látky v rané fázi životního cyklu

Kontrolujte a sledujte materiálové složení vašich výrobků až na úroveň látky. Můžete omezit používání nebezpečných látek ve výrobcích a snížit rizika nedodržení předpisů a směrnic (REACH, RoHS, konfliktní suroviny a další). Podporou cílů udržitelnosti můžete rozvíjet svou obchodní činnost, získat si věrnost zákazníků a současně podporovat ochranu životního prostředí.

Názorný příklad toho, jak zacházet s materiály a látkami.

Spočítejte si uhlíkovou stopu výrobků

Získejte konkurenční výhodu díky svým strategiím ekologického návrhu pomocí analýzy nákladů na výrobky a uhlíkové stopy v průběhu celého životního cyklu výrobků. Vypočítejte emise skleníkových plynů (GHG) generované výrobky ve fázi od výroby až do konce životnosti podle norem pro uhlíkovou stopu (ISO 14067) a protokolu GHG. Založte své optimalizační iniciativy na analýze kompromisů v oblasti nákladů na výrobek a emisí CO2e.

Obrázek grafu, který ukazuje uhlíkovou stopu.

Shromažďování a ověřování prohlášení dodavatelů

Shromažďujte a ověřujte data prohlášení dodavatelů, abyste splnili své požadavky na dodržování předpisů. Řešení Teamcenter podporuje průmyslové standardy, jako jsou IPC-175x a CMRT, stejně jako integraci do dodavatelských portálů s daty o materiálech, jako jsou International Material Data System (IMDS) a BOMcheck. Můžete synchronizovat a vyměňovat si přesná a důležitá data dodavatelského řetězce potřebná ke splnění iniciativ v oblasti dodržování předpisů a zobrazovat výrobky uceleně.

Ilustrace fotoaparátu s kontrolním seznamem vedle něj

Snižte riziko pomocí hodnocení a tvorby zpráv ohledně dodržování předpisů u výrobků

Minimalizujte riziko pokut, omezených trhů a poškození dobrého jména značky díky identifikaci, sledování a hlášení látek vzbuzujících obavy ve vašich výrobcích. Hodnoťte a podávejte zprávy podle environmentálních a sociálních předpisů po celém světě, jako jsou REACH, RoHS a konfliktní suroviny. Zůstaňte proaktivní a připravte se na budoucí předpisy vytvořením vlastních specifikací. Vždy mějte jasnou představu o stavu shody výrobků.

Ilustrace zprávy
Případová studie

Teradyne

VIDEO

Teradyne takes charge of complex product development

Firma:Teradyne

Umístění:Massachusetts, USA

Další informace