Teamcenter

Zrównoważony rozwój produktu

Projektuj, produkuj i zamawiaj części z myślą o zrównoważeniu ekologicznego dzięki kompleksowemu, ekologicznemu cyfrowemu bliźniakowi.

Twórz produkty przyjazne dla środowiska i zgodne z wymogami

Integruj dane środowiskowe z danymi produktu na każdym etapie cyklu życia produktu dzięki procesowi zrównoważonego rozwoju produktu.

Zarządzaj materiałami i substancjami na wczesnym etapie cyklu życia

Kontroluj i śledź skład materiałowy swoich produktów aż do poziomu substancji. Możesz ograniczyć użycie niebezpiecznych substancji w swoich produktach i obniżyć ryzyko braku zgodności z przepisami (rozporządzeniem REACH, dyrektywą RoHS, przepisami dotyczącymi minerałów pozyskiwanych w strefach konfliktu itp.). Realizując cele związane ze zrównoważonym rozwojem i dbając o zgodność środowiskową, możesz rozwijać swoją działalność i budować lojalność klientów poprzez tworzenie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Ilustracja przedstawiająca sposób zarządzania materiałami i substancjami.

Oblicz ślad węglowy produktu

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki ekologicznym strategiom projektowania, analizując koszty i ślad węglowy w całym cyklu życia produktu. Obliczaj emisję gazów cieplarnianych generowanych przez produkt na etapie „od kołyski do bramy”, zgodnie z normami dotyczącymi śladu węglowego (ISO 14067) i protokołem emisji gazów cieplarnianych (GHG). Opracowuj inicjatywy optymalizacyjne na podstawie analizy kompromisów między kosztami produktu a emisją dwutlenku węgla.

Ilustracja z wykresem przedstawiającym ślad węglowy.

Zbieraj i zatwierdzaj deklaracje dostawców

Zbieraj i zatwierdzaj dane deklaracji dostawców, aby wywiązać się z obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami. Rozwiązanie Teamcenter obsługuje normy branżowe, takie jak IPC-175x i CMRT, a także integrację z portalami danych materiałowych dostawców, takimi jak Międzynarodowy System Danych Materiałowych (IMDS, ang International Material Data System) i BOMcheck. Dzięki temu można synchronizować oraz udostępniać dokładne dane łańcucha dostaw o kluczowym znaczeniu dla realizacji inicjatyw w zakresie zgodności z przepisami i holistycznego podejścia do produktów.

Ilustracja przedstawiająca aparat fotograficzny z listą kontrolną obok

Zmniejszaj ryzyko dzięki klasyfikowaniu i raportowaniu zgodności produktów z przepisami

Zminimalizuj ryzyko kar, ograniczonego dostępu do rynku i strat wizerunkowych dla marki, identyfikując, śledząc i raportując substancje potencjalnie niebezpieczne zawarte w produktach. Klasyfikuj i raportuj zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej na całym świecie, takimi jak rozporządzenie REACH, dyrektywa RoHS i przepisy dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Proaktywnie przygotowuj się do zmian w przepisach, tworząc własne specyfikacje. Zyskaj dostęp do precyzyjnych informacji na temat statusu zgodności produktu z przepisami na dowolnym etapie procesu.

Ilustracja przedstawiająca raport
Historia klienta

ANDRITZ HYDRO

Global PLM implementation boosts sustainability of hydroelectric power plant designer
Case Study

Global PLM implementation boosts sustainability of hydroelectric power plant designer

Firma:ANDRITZ HYDRO

Branża:Energetyka i media komunalne

Lokalizacja:Linz, Weiz, Vienna, Austria

Siemens Software:Teamcenter

Dowiedz się więcej