Samochód i jego programowy bliźniak cyfrowy.

Funkcje rozwiązania Capital

Implementacja oprogramowania wbudowanego AUTOSAR

Opracuj oprogramowanie wbudowane dla samochodowych elektronicznych jednostek sterujących (ECU), spełniające wymogi bezpieczeństwa funkcjonalnego i cybernetycznego.

Platforma oprogramowania wbudowanego AUTOSAR

Zespoły ds. oprogramowania wbudowanego muszą szybko i wydajnie opracowywać i wdrażać oprogramowanie dla samochodowych sterowników ECU, aby zapewnić funkcje i możliwości w pojeździe. AUTOSAR to struktura, która umożliwia efektywny rozwój wbudowanego oprogramowania w kontekście rozwoju systemu pojazdu.

Platforma oprogramowania wbudowanego AUTOSAR

Oferta wbudowanego oprogramowania Capital, dostępna w wersji zgodnej z normą AUTOSAR R20-11, jest skalowalna do stosowania w mikrokontrolerach o niskim poborze mocy i wielordzeniowych układach „system-on-chip” działających w połączeniu z technologiami środowiska uruchomieniowego i systemami operacyjnymi.

Generatywna konfiguracja oprogramowania

Oprogramowanie Capital Embedded AR Classic umożliwia przyspieszoną konfigurację oprogramowania wbudowanego odpowiedniego dla konstrukcji przy użyciu automatyzacji w środowisku obsługującym rozwiązanie AUTOSAR.

Weryfikacja oprogramowania za pomocą wirtualnych sterowników ECU

Rozwiązanie Capital obejmuje unikalną technologię wirtualnej weryfikacji, która umożliwia inżynierom weryfikację funkcjonalności oprogramowania wbudowanego AUTOSAR w czasie rzeczywistym przed udostępnieniem docelowego układu.

Oprogramowanie AUTOSAR w pojeździe dla sterownika ECU

Inżynieria oprogramowania sterownika ECU oparta na standardzie AUTOSAR

Standard AUTOSAR opiera się na możliwości współpracy dostawców oprogramowania, aby mogli efektywnie produkować oprogramowanie sterowników ECU.

Elementy oprogramowania:

  • Komponenty oprogramowania w warstwie aplikacji
  • Obsługa sterowników sprzętowych poprzez warstwę abstrakcji mikrokontrolera i niestandardowe sterowniki urządzeń ECU

Dodatkowo zawiera podstawowe oprogramowanie wyodrębnione z aplikacji za pośrednictwem środowiska uruchomieniowego.

Rozwiązanie Capital Embedded AR Classic jest ściśle zgodne z metodologią AUTOSAR i obejmuje natywną obsługę modelu AUTOSAR. Funkcje narzędzi, takie jak podział konfiguracji, znacznie upraszczają procesy dla programistów sterowników ECU.

Rozwiązanie Capital Embedded AR Adaptive podobnie dostosowuje najnowszą metodologię AUTOSAR do modeli i metod platformy Adaptive oraz rozszerza ją o zaawansowaną automatyzację narzędzi dla programistów, umożliwiając szybkie wdrożenia oprogramowania wysokiej jakości.

Weryfikacja i walidacja rozwoju oprogramowania

Kierując się wymaganiami, w tym innowacyjnymi funkcjami klienta i wymogami bezpieczeństwa funkcjonalnego, zespoły inżynierów oprogramowania muszą zwiększyć tempo rozwoju i poprawić jakość. Wymaga to nowego poziomu wydajności. Umożliwienie „przesunięcia w lewo” w procesie rozwoju oprogramowania poprzez wcześniejsze przejście weryfikacji i walidacji (V&V) w procesie projektowania jest kluczowym elementem bardziej wydajnego tworzenia oprogramowania wbudowanego. Te działania V&V mogą być wykonywane przy użyciu rzeczywistego wbudowanego oprogramowania na wirtualnych sterownika ECU w celu przeprowadzenia rozbudowanych symulacji. Technologia ta umożliwia zastosowanie automatyzacji testów na wczesnym etapie rozwoju, zanim sprzęt docelowy będzie dostępny oraz w całym cyklu życia oprogramowania, aby poprawić wgląd w zasięg i wykonanie.

Bootloader 

Przez cały cykl życia pojazdu zwykle wymagane są aktualizacje oprogramowania wbudowanego sterownika ECU. Rozwiązanie Capital Embedded Bootloader obsługuje niezawodne aktualizacje sterowników ECU podczas rozwoju, produkcji w pojeździe i podczas eksploatacji pojazdu za pomocą połączonych narzędzi diagnostycznych lub metodologii over-the-air. Znormalizowany protokół UDS ISO 14229 jest używany w wielu popularnych magistralach sieci samochodowych, Ethernet, CAN/CAN-FD, LIN i FlexRay. Możliwe jest również stosowanie innych metod, takich jak protokoły kalibracji ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems). Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem przepływu aktualizacji oprogramowania i funkcji, umożliwiając uwierzytelnianie oprogramowania i zapewnienie bezpiecznego rozruchu. Aby spełnić wymagania producenta oryginalnego sprzętu (OEM) i mikrokontrolera (MCU), dostępna jest rozbudowana obsługa szerokiej gamy mikrokontrolerów.

Dowiedz się więcej