Vozidlo a jeho softwarové digitální dvojče.

Funkce řešení Capital

Implementace integrovaného softwaru AUTOSAR

Vyvíjejte vestavěný software pro elektronické řídicí jednotky automobilů (ECU), který splňuje požadavky na funkční a kybernetickou bezpečnost.

Integrovaná softwarová platforma AUTOSAR

Týmy pracující na integrovaném softwaru potřebují rychle a efektivně vyvíjet a nasazovat software pro řídicí jednotky vozidel, aby mohli poskytovat funkce a ovládací prvky vozidla. AUTOSAR je normativní rámec, který umožňuje tento efektivní vývoj integrovaného aplikačního softwaru v kontextu vývoje systému vozidla.

Integrovaná softwarová platforma AUTOSAR

Integrované portfolio softwaru Capital podporující verzi standardu AUTOSAR R20-11 je škálovatelné pro použití v mikrořadičích s nízkou spotřebou energie až po vícejádrový systém na čipu, který pracuje s kombinací technologií runtime a operačních systémů.

Konfigurace generativního softwaru

Software Capital Embedded AR Classic umožňuje zrychlenou konfiguraci vestavěného softwaru podle konstrukce pomocí automatizace v prostředí podporujícím standard AUTOSAR.

Ověření softwaru pomocí virtuálních řídicích jednotek ECU

Software Capital zahrnuje jedinečnou technologii virtuálního ověřování, která umožňuje inženýrům ověřit funkčnost integrovaného softwaru AUTOSAR v reálném čase ještě předtím, než je k dispozici cílová elektronická součást.

Softwarové řešení AUTOSAR ve vozidle pro řídicí jednotku ECU

Technické řešení softwaru řídicí jednotky ECU na bázi AUTOSAR

Standard AUTOSAR je založen na schopnosti propojení a spolupráce jednotlivých dodavatelů softwaru, aby mohli efektivně vytvářet software řídicích jednotek ECU.

Software se skládá z následujících součástí:

  • Softwarové komponenty v aplikační vrstvě
  • Podpora hardwarových ovladačů prostřednictvím abstrakční vrstvy mikrořadiče a vlastních ovladačů zařízení jednotky ECU

Jsou spojeny základním softwarem abstrahovaným z aplikačního softwaru prostřednictvím runtime prostředí.

Software Capital Embedded AR Classic se úzce drží metodiky normy AUTOSAR a zahrnuje nativní podporu modelu AUTOSAR. Funkce nástrojů, jako je rozdělitelnost konfigurace, výrazně zjednodušují procesy, kterými musí vývojáři softwaru jednotek ECU procházet.

Software Capital Embedded AR Adaptive podobně využívá nejnovější metodiku normy AUTOSAR pomocí modelů a metod platformy Adaptive a vylepšuje ji pokročilou automatizací v nástrojích zaměřených na vývojáře, což umožňuje rychlé a vysoce kvalitní nasazení softwaru.

Ověření a validace vývoje softwaru

Na základě požadavků, včetně inovativních zákaznických funkcí a požadavků na funkční bezpečnost, musí technické týmy vývoje softwaru zvýšit tempo vývoje a zlepšit kvalitu. To vyžaduje novou úroveň účinnosti. klíčovým prvkem pro efektivnější vytváření vestavěného softwaru je možnost, aby se vývoj softwaru „posunul doleva“ v časových plánech, a to přesunutím fáze ověřování a validace (V&V) do dřívější fáze procesu návrhu. Tyto aktivity ověřování a validace mohou být prováděny pomocí skutečného vestavěného softwaru na virtuálních řídicích jednotkách pro spuštění rozsáhlých simulací. Tato technologie umožňuje použití automatizace testů v rané fázi vývoje před dostupností cílového hardwaru a v průběhu celého životního cyklu softwaru, aby se zlepšilo pokrytí a viditelnost provádění.

Bootloader 

Během celého životního cyklu vozidla jsou pro řídicí jednotky ECU běžně zapotřebí aktualizace integrovaného softwaru. Software Capital Embedded Bootloader podporuje spolehlivé aktualizace řídicí jednotky ECU během vývoje, výroby ve vozidle a během životnosti vozidla prostřednictvím připojených diagnostických přístrojů nebo bezdrátových metod. Standardizovaný protokol ISO 14229 UDS se používá na řadě běžných síťových sběrnic vozidla, Ethernet, CAN/CAN-FD, LIN a FlexRay. Je možné použít i jiné metody, například kalibrační protokoly ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems). Kybernetická bezpečnost je klíčovým aspektem toku aktualizací softwaru a funkcí, což umožňuje ověřování softwaru a různé možnosti zabezpečeného spouštění. Pro splnění specifických požadavků výrobce OEM a jednotek mikrořadiče (MCU) je k dispozici široká podpora pro širokou škálu MCU.

Další informace