Capital

Capital Harness Analyzer

Vizualizujte a analyzujte technická data vozidla na základě zavedených průmyslových formátů včetně KBL, HCV, VEC a JT.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

A computer monitor displaying Capital Harness Analyzer software

Proč využívat řešení Capital Harness Analyzer?

Capital Harness Analyzer umožňuje prohlížení a vyhledávání grafického obsahu, flexibilní tvorbu výkazů a přípravu dat. Virtuálně kontrolujte celý proces vývoje systému zapojení pomocí kontroly pravidel návrhu (DRC).

Zobrazte si a analyzujte dokončený návrh kabelového svazku

Ušetřete čas díky flexibilním návrhovým zkratkám
Zobrazte si a analyzujte celý elektrotechnický návrh založený na KBL nebo VEC, včetně 2D a/nebo 3D dat. Jednotlivá zobrazení jsou vzájemně propojena hypertextovými odkazy.

Rozšiřte funkčnost pomocí maker
Rozšiřte standardní funkčnost psaním makroprocedur pro implementaci pravidel a procesů společnosti ohledně duševního vlastnictví. Jakákoli rutina dostupná v těchto programovacích jazycích rozšiřuje funkce, které již Capital Harness Analyzer poskytuje, a omezuje tak opakující se úlohy.

Vytvářejte univerzální schémata
Zakládejte dynamický schémata na proměnných, jako je například výpočet konce konektoru nebo průměru svazku u vybraných funkčních modulů. Používejte konfigurace, definice skupin sestav pro výrobu nebo porovnávejte různé verze s informacemi o delta verzích.

Spolehněte se na správu změn
Redlinování a jednoduché změny na ochraně svazku se předávají zpět do Capital Harness Designer LD, aniž by došlo k manipulaci s původním dokumentem.

Exportujte potřebné soubory
Exportujte data z různých pracovních fází jako dokumenty PDF, kusovníky nebo dokumenty aplikace Excel. Data budou vždy pro vybrané objekty dynamická.

Zajistěte si úspěch díky řešení Capital
Capital Harness Analyzer je doplněn řešeními Capital Harness Designer LD a Capital Harness Costing LD.

Co je Capital Harness Analyzer?

Capital Harness Analyzer umožňuje vizualizaci a analýzu technických údajů o vozidle na základě zavedených průmyslových formátů včetně KBL. Řešení je přehledné a zobrazení mezi 2D a 3D zobrazeními je plynulé. Flexibilní konstrukční zkratky umožňují zobrazit a analyzovat celý elektrotechnický návrh.