A metal router shaves metal off of a part being machined

Oprogramowanie NX CAM

Obróbka części o skomplikowanej budowie

Efektywnie wytwarzaj części o skomplikowanej budowie przy użyciu zaawansowanych funkcji obróbki 5-osiowej, zmniejszając liczbę operacji i konfiguracji przy jednoczesnej poprawie jakości części.

Twórz zaawansowane 5-osiowe operacje obróbki maszynowej

Wykorzystaj najnowsze wieloosiowe ścieżki narzędzi, które zapewniają precyzyjne sterowanie osią narzędzia i automatyczne unikanie kolizji.

Frezowanie adaptacyjne, wieloosiowa strategia obróbki zgrubnej, może skrócić czas obróbki nawet o 60%. Metody gładkiego wykańczania mogą podążać za naturalnym kształtem części, pozwalając osiągnąć doskonałą jakość wykończenia.

Narzędzia walcowe, które zapewniają lepszy kontakt narzędzia z obrabianym przedmiotem, pozwalają osiągnąć wyższą jakość części przy krótszych cyklach obróbki.

Model 5-osiowej obróbki maszynowej części.

Obróbka maszynowa wewnętrznych geometrii przy użyciu frezowanie rurowego

5-osiowe frezowanie rur znacznie upraszcza programowanie obróbki pustych i wąskich elementów, takich jak porty bloków silnika.

Przy użyciu tej specjalistycznej operacji obróbki można generować zarówno wieloosiowe operacje obróbki zgrubnej, jak i wykańczającej przy minimalnych nakładach.

Bezpiecznie obrabiaj cały obszar z zastosowaniem jednej ścieżki narzędzia, uzyskując lepszą wydajność i dokładność obróbki.

Grafika przedstawiająca frezowanie rurowe

Programuj obróbkę maszynową części wielołopatkowych z wykorzystaniem wieloosiowej obróbki turbin

Uprość programowanie obróbki złożonych wielołopatkowych części wirujących, takich jak zespoły łopatek i dysku oraz wirniki, dzięki specjalistycznym 5-osiowym operacjom programowania NC.

Jednocześnie wykonywana 5-osiowa obróbka zgrubna i automatyczne frezowanie resztek pozwalają usuwać materiał spomiędzy łopatek. Aby wykończyć piastę, ostrza i łopatki rozdzielające, można użyć zoptymalizowanych ścieżek narzędzia, precyzyjnie kontrolując wzory skrawania, wygładzanie ścieżki narzędzia i stabilizację osi narzędzia dla krawędzi.

Grafika przedstawiająca frezowanie maszyny.

Wizualizuj operacje obróbki wieloosiowej w celu zoptymalizowania warunków skrawania

Analizuj złożone zachowania maszyny podczas obróbki 5-osiowej, wizualizując charakterystykę wieloosiowych ścieżek narzędzi, w tym:

  • kąt wyprzedzenia narzędzia;
  • pozycje osi ruchu obrotowego, wraz z granicami przemieszczeń;
  • prędkości osi ruchu obrotowego, aby wykryć odwrócenia;
  • krótkie i długie segmenty.

Sprawdź warunki skrawania w całym procesie, umożliwiając prawidłową obróbkę części o skomplikowanej budowie już za pierwszym razem.

Zrzut ekranu interfejsu NX CAD/CAM
Historia klienta

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Case Study

NX supports the full operation of various machine tools

Firma:Heiwa Sangyo

Branża:Motoryzacja i transport, Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

Siemens Software:NX