D-CUBED COMPONENTS

D-Cubed PGM

Za pomocą komponentu D-Cubed Profile Geometry Manager (PGM) do tworzenia, modyfikowania, mierzenia i określania więzów profili 2D można zautomatyzować tworzenie profili przesuniętych w aplikacjach CAD, CAM i CAE.

A Computer-Aided Manufacturing software application is used to program a machine-tool path comprised of offset 2D geometric profiles.

Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania D-Cubed Profile Geometry Manager?

Rozwiązanie D-Cubed Profile Geometry Manager (PGM) umożliwiaj rozbudowanie aplikacji o funkcje tworzenia, modyfikowania, mierzenia i określania więzów przesuniętych profili 2D. Profile 2D mogą składać się z otwartych lub zamkniętych szeregów połączonych krawędzi.

Dostępny do integracji z aplikacjami przez dostawców oprogramowania komponent D-Cubed PGM oferuje zaawansowane funkcje szkicowania w systemach CAD 2D/3D i pomaga zautomatyzować tworzenie ścieżek narzędzia w systemach CAM.

Sprawdź, co jest wliczone w cenę

Automatycznie generuj prawidłowe przesunięte profil 2D w punktach, liniach, okręgach, elipsach, klinach, ogólnych krzywych parametrycznych i przesuniętych krzywych. Przerwy, które powstają między sąsiednimi krawędziami w pętli przesunięcia, są automatycznie zamykane przy użyciu różnych technik. Przesunięte krawędzie, które kurczą się do zerowej długości/promienia, oraz dowolne przecinające się elementy geometrii są automatycznie przycinane, łącznie z przecinającymi się ze sobą przesunięciami, elipsami i klinami przesunięć.

Automatycznie identyfikuj zamknięte pętle krawędzi, aby wykrywać i opcjonalnie wypełniać zamknięte obszary zainteresowania w aplikacji do szkicowania.

Komponent D-Cubed PGM umożliwia pomiary długości i (lub) powierzchni pętli. W połączeniu z komponentem D-Cubed 2D DCM można określać relacje tych właściwości pętli w ramach w pełni parametrycznego szkicu. Aplikacje mogą obliczać relacje geometryczne między pętlami i innymi elementami geometrycznymi szkicu, w tym innymi pętlami.

Bądź na bieżąco dzięki blogowi PLM Components

Przeczytaj blog

Zyskaj nowe spojrzenie na pakiet PLM Components i rynek rozwiązań PLM.