KOMPONENTY ŘEŠENÍ D-CUBED

D-Cubed PGM

Automatizujte vytváření offsetových profilů v aplikacích CAD, CAM a CAE pomocí nástroje D-Cubed Profile Geometry Manager (PGM) pro vytváření, úpravu, měření a omezování 2D profilů.

A Computer-Aided Manufacturing software application is used to program a machine-tool path comprised of offset 2D geometric profiles.

Proč využívat nástroj D-Cubed Profile Geometry Manager?

Umožněte svým softwarovým aplikacím vytvářet, upravovat, měřit a omezovat 2D offsetové profily pomocí nástroje D-Cubed Profile Geometry Manager (PGM). 2D profily se mohou skládat z otevřených nebo uzavřených řad spojených hran.

Nástroj D-Cubed PGM, který je k dispozici jako komponenta pro integraci dodavateli softwaru, poskytuje pokročilé operace skicování v 2D/3D systémech CAD a pomáhá automatizovat vytváření drah nástrojů v systémech CAM.

Podívejte se na zahrnuté prvky

Offsetové profily

Automaticky generujte platné 2D offsetové profily na bodech, přímkách, kružnicích, elipsách, splinech, obecných parametrických křivkách a odsazených křivkách. Mezery, které vznikají mezi sousedními hranami ve smyčce odsazení, jsou automaticky uzavřeny pomocí vybraných technik uzavření. Hrany odsazení, které se zmenší na nulovou délku/poloměr, a jakákoli protínající se geometrie jsou automaticky oříznuty, včetně samoprotínajících se odsazení, elips a splinů.

Pokročilé funkce

Automaticky identifikujte uzavřené smyčky hran a detekujte a volitelně šrafujte uzavřené oblasti zájmu ve vaší aplikaci skicování.

Nástroj D-Cubed PGM dokáže měřit délku a/nebo plochu smyček. Při použití ve spojení s nástrojem D-Cubed 2D DCM mohou být tyto vlastnosti smyčky omezeny jako součást plně parametrického náčrtu. Aplikace mohou řešit geometrické vazby mezi smyčkami a jinou geometrií náčrtu, včetně jiných smyček.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.