Pohled na tablet s interaktivní dokumentací z leteckého průmyslu zobrazující servisní publikaci v reálném čase s letounem na pozadí.

Funkce řešení Capital

Publikování elektrotechnické dokumentace

Inteligentní technická dokumentace je klíčem ke snadnému vyhledávání informací, rychlé identifikaci problémů a konečně i k nalezení řešení v kratším čase. Využijte nástroj Capital k inteligentnímu publikování dat.

Vytvářejte přesné elektrotechnické publikace

Poskytujte komplexní technický obsah

Dodávejte věcná a stručná data rychle s bezpečností a kvalitou v jádru jejich poskytování.

Zvládněte rostoucí složitost funkcí

Snižte potřebu přidávat počet zaměstnanců, abyste vyplnili mezeru ve složitosti, protože funkce se rozšiřují a rychlost změn se neustále zvyšuje.

Generování pravdivých dat

Použijte digitální vlákno v procesu vytváření technických publikací k podpoření změn. Data budou proudit ze zdroje do vašeho oddělení servisní podpory.

Vytvářejte dokumentaci přímo z technických dat

Opakovaně používejte data návrhů při tvorbě technických publikací, dokumentujte veškeré změny návrhu a využijte pokročilých funkcí pro diagnostiku elektrických zařízení. Automatizujte tvorbu publikací a související úkony, například dělení schémat s vodiči, grafický design a vícejazyčnou podporu.

Důležitou součástí vývoje elektrických systémů je schopnost řídit a spravovat změny návrhů v rámci organizace i mezi jednotlivými organizacemi. To vyžaduje schopnost vizualizovat změny a poté porozumět jim a také tomu, jak ovlivňují související systémy. Odlehčené webové nástroje v softwaru Capital umožňují týmům prohlížet a kontrolovat změny bez dopadu na aktivní návrhy.

Servisní technici potřebují nejnovější relevantní a podrobnou dokumentaci. V ideálním případě je taková dokumentace přímo spojena s vydanými konstrukčními daty. Se softwarem Capital lze na vyžádání generovat dokumentaci specifickou pro konkrétní produkt, což eliminuje nutnost, aby technici interpretovali obecné diagramy představující jednotlivé zákaznické varianty – to je časově náročný úkol náchylný k chybám.

Sledování signálu po kliknutí ve schématech kabeláže umožňuje technikům rychle identifikovat potenciální příčinu problémů. Chování a specifikace komponent lze rychle identifikovat pomocí několika přehledných zobrazení, umístění součástí na vozidle, schématu zapojení kabeláže a specifikace komponent. Tyto technické informační zdroje doplňuje řízená diagnostika, která technikům poskytuje cestu od chybových kódů k řešení.

Všechny tyto prostředky pomáhají snižovat prostoje techniků při komplexním školení nových produktů a systémů. Technické informace provázejí techniky celým procesem, zkracují dobu diagnostiky problému a zároveň zvyšují míru oprav hned napoprvé, což zvyšuje spokojenost zákazníků.

Software Capital přerozděluje a mění styly technických dat tak, aby byly připraveny k publikaci. Výkonné možnosti automatizace zahrnují výstupy překladů ve více jazycích a schopnost automatické integrace jiných zdrojů, jako jsou 3D schémata nebo ilustrace komponent a sestav.

Publikace pak mohou být distribuovány servisním technikům a poskytovat tak pohledy specifické pro jednotlivé produkty, aby bylo zajištěno, že technici mají všechny potřebné informace o produktu před sebou, na dosah ruky.

Úspěch softwaru Capital

Digitální vlákno životního cyklu výrobku Navistar

Global vehicle manufacturer uses Capital software to develop a digital thread across the entire product lifecycle
Case Study

Globální výrobce vozidel využívá k tvorbě digitálního vlákna napříč celým životním cyklem výrobku software Capital

Firma:Navistar is a leading manufacturer of commercial trucks, buses, defense vehicles and engines.

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Lisle, Illinois, United States

Capital™, Opcenter Quality