Osoba v bílých rukavicích sestavuje konstrukci plochého modelu kabeláže.

Funkce řešení Capital

Výroba kabelových svazků

Software Capital vytváří optimalizované digitální dvojče, které se skládá z ověřeného modelu kabeláže a digitalizovaného modelu výrobního procesu kabeláže. Využijte jej k transformaci technické, nákladové a výrobní výkonnosti.

Konstruujte, optimalizujte a zhodnocujte výrobní procesy

Konstrukce plochého modelu kabeláže

Se softwarem Capital mohou konstruktéři plochého modelu kabeláže vytvořit optimalizované, ergonomické rozvržení založené na dynamické zpětné vazbě o pracovním úsilí / době související s jednotlivými součástmi.

Plánování procesu výroby kabeláže

Využijte software Capital k zachycení a nasazení osvědčených postupů pro úkoly plánování a odhadu nákladů procesu výroby kabeláže.

Dokumentace výroby kabeláže

Kvalita výrobní dokumentace je velmi důležitá pro minimalizaci chyb v sestaveních. Vytvářejte výrobní dokumentaci přímo z konstrukčních dat kabeláže a definované sekvence montážního procesu.

Využijte digitální dvojče ke zvýšení produktivity

Využijte digitální dvojče se software Capital k transformaci technické, nákladové a výrobní výkonnosti své společnosti. Eliminujte chyby v dokumentaci, snižte náklady na tvorbu a v konečném důsledku zvyšte své zisky.

Optimalizujte procesy a zlepšete efektivitu výroby

Plně detailní a vylepšené návrhy kabeláže jsou často zdokumentovány ve 2D výkresu kabeláže bez měřítka. Výrobní inženýři pak tyto informace použijí k vytvoření vyjádření konstrukčních dat kabeláže v plném měřítku, obohacené o další výrobní informace, které se nazývá výkres plochého modelu kabeláže.

Kromě komponent kabeláže jsou na těchto výkresech plochého modelu kabeláže graficky znázorněny všechny objekty důležité pro výrobu, jako jsou vidlice kabelových svazků, upevňovací přípravky konektorů, držáky spon a indikátory polohy pásky, které poskytují vizuální pomůcky pro operátory. Výkonné grafické prostředí a prostředí pro správu návrhů pro konstrukce plochých modelů kabeláže v softwaru Capital umožňuje výrobním inženýrům rychle vytvářet plnohodnotná, podrobná a k výrobě připravená schémata plochých modelů kabeláže.

S průvodci softwaru Capital mohou konstruktéři plochého modelu kabeláže vytvořit optimalizované, ergonomické rozvržení založené na dynamické zpětné vazbě o pracovním úsilí / době související s každou součástí ve specifické zóně na plochém modelu kabeláže. Konstruktéři mohou také vytvářet a udržovat sloučené nebo kombinované ploché modely kabeláže pro efektivní využití výrobních linek a výrobních prostor.

Vytvářejte dokumentaci výroby kabeláže

Se složitostí dnešní kabeláže je životně důležité automaticky vytvářet pokyny pro obsluhu a vizuální pomůcky pro každé konstrukční řešení a výrobní zařízení.

Kvalita výrobní dokumentace je velmi důležitá pro minimalizaci chyb v sestaveních. Vytvářejte dokumentaci přímo z navržených dat kabeláže a definovaných sekvencí montážních procesů.

Zjednodušte plánování a optimalizaci výroby kabeláže

Inženýři výrobního procesu často čelí výzvám, jak určit efektivní vzor po sobě následujících kroků procesu, které vedou ke správné montáži cílové kabeláže. Obvykle se bude vyskytovat více než jeden možný vzor. Optimální volba závisí na konkrétních výrobních kapacitách daných výrobních závodů. Software Capital usnadňuje automatické vytváření efektivního výrobního schématu pro každou kabeláž, která má být sestavena. Toho je dosaženo rozložením návrhů kabeláže proti dříve zaznamenaným popisům výrobních schopností pomocí logického modulu, který v sobě zahrnuje logiku montáže kabeláže.

Technici mohou využívat software Capital k zachycení a nasazení osvědčených postupů pro úkoly plánování a odhadu nákladů procesu výroby. Usnadňuje rychlé a přesné plánování procesů a poskytuje inženýrům více času na vytvoření několika scénářů „co kdyby“, které mohou být vzájemně porovnány a analyzovány pro optimální efektivitu výroby. Výrobní technici mohou využít možnosti nabízené softwarem Capital k navrhování efektivních výrobních linek, co nejefektivnějšímu využití stávajících výrobních zdrojů a k rychlé reakci na nové situace, například na změny míry odběru. Pomáhá informovat a provádět tak v dílnách lepší rozhodnutí a v konečném důsledku tím zkracuje dobu potřebnou k dosažení ziskovosti.