Řešení NX CAM

Následné zpracování a simulace obrábění

Vytvářejte ověřené programy připravené k výrobě pro své CNC obráběcí stroje pomocí následného zpracování drah nástrojů v cloudu a integrované simulaci obrábění.

Výstup NC programů připravených pro stroje

Vytvářejte NC programy pro širokou škálu obráběcích strojů a řídicích jednotek pomocí řešení Post Hub, což je cloudové řešení pro následné zpracování drah nástrojů s více než 1 000 sadami obráběcích strojů přímo přístupných z řešení NX CAM.

Pokud chcete řešit specifické požadavky, použijte řešení Post Configurator, což je pokročilý nástroj pro následné úpravy.

U řídicích jednotek Sinumerik řešení NX automaticky vybírá klíčová nastavení řídicí jednotky na základě dat o obráběcích úkonech.

Vizualizujte následné zpracování a simulaci obrábění.

Simulujte obráběcí procesy

Ověřujte dráhy nástrojů pomocí integrované simulace obrábění, která poskytuje více úrovní možností. Ověřování úběru materiálu umožňuje kontrolovat a optimalizovat obráběcí úkony v průběhu programování.

Simulace obrábění řízená G-kódem zobrazuje pohyb řízený výstupem kódu NC. Model stroje ve 3D – s komponentou, upínky a nástroji – se pohybuje tak, jak se bude pohybovat obráběcí stroj.

Vizualizace ověření obrábění

Nový přístup ke cloudovým procesorům

Článek na blogu

Chytrá řešení sad obráběcích strojů a řešení Post Hub

Chytrá řešení sad obráběcích strojů jsou obráběcí stroje a postprocesory pro řešení NX CAM připravené k výrobě. Tato řešení jsou založená na cloudu a jsou snadno přístupná v řešení Post Hub.

Následné zpracování simulace obrábění řešení NX.
Případová studie

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Case Study

NX supports the full operation of various machine tools

Firma:Heiwa Sangyo

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava, Letectví a obrana

Umístění:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

NX