3D VISUALIZATION SDK

Iray+ Software Developer Kit

Vytvářejte úžasné fotorealistické scény ve svých softwarových aplikacích pomocí řešení Iray+, sady vykreslovacích nástrojů pro integraci do aplikací CAD a 3D návrhu.

Počítačem vytvořený obrázek zobrazuje různé komponenty vysoce věrné inzulinové pumpy

Proč využívat řešení Iray+?

Umožněte svým zákazníkům vytvářet úžasné fotorealistické scény pouhým kliknutím na tlačítko.

Řešení Iray+ je naše špičková sada pro vývojáře softwaru (SDK) pro 3D vizualizaci, která vám umožní rychle vytvářet nové a vylepšené aplikace s vyšším výkonem vykreslování.

Řešení Iray+ vyvinuli přední odborníci na vizualizaci, je integrované do aplikací pro 3D modelování v mnoha odvětvích a poskytuje bezproblémový vizualizační pracovní postup, aniž by koncoví uživatelé potřebovali odborné znalosti v oblasti vykreslování.

Předveďte své nejlepší návrhy pomocí fotorealistických obrázků a videí, včetně materiálů a osvětlení založených na fyzických prvcích. Řešení Iray+ je vyspělý software vycházející z původní technologie Iray od společnosti NVIDIA a poskytuje všechny funkce, které potřebujete k dosažení skvělých výsledků.

Podívejte se na zahrnuté prvky

Vytvářejte fotorealistické scény, které kopírují fyzikální interakce mezi světelnými paprsky a materiály. Řešení Iray+ umožňuje uživateli přizpůsobit širokou škálu možností osvětlení a materiálů, aby dosáhl požadovaného výsledku. Snímky jsou postupně zpřesňovány a výpočty sledování drah vedou k realistickému osvětlení včetně kaustických efektů, které lze spolehlivě využít i pro přesné studie slunce a osvětlení.

Získejte přístup k obsáhlému katalogu materiálů založených na fyzikálních prvcích pro použití v řadě reálných situací. Kombinace osvětlení a materiálů založených na fyzikálních prvcích nabízí výsledky, které napodobují skutečný svět.

Řešení Iray Material Definition Language (MDL) definuje materiálové vlastnosti a parametry pro všechny komponenty, jako jsou barvu povrchu, odrazy a lomy, světelné emise, objemové rozptyly, posuny a povrchové textury. Všechny tyto prvky je možné snadno zaměnit.

Vylepšete své fotorealistické scény pomocí kaustiky. S kaustikou se můžeme setkat v každodenním životě, od zkreslení světla na dně bazénu až po lom světla v průhledném předmětu, například ve sklenici na víno. Kaustické světlo je nepřímým zdrojem světla, který se obtížně zachycuje, ale speciální vzorkovač řešení Iray si s ním dokáže rychle a efektivně poradit a nabídnout lepší vizualizaci.

Vylepšete realistický vzhled snímků pomocí hloubky ostrosti. Kamery řešení Iray+ napodobují mnoho vlastností kamer ve skutečném světě. Hloubka ostrosti je efekt, který lze použít ke změně vzhledu objektů v dané scéně. Nastavením vhodných hodnot clony a zaostřovacích vzdáleností lze dosáhnout přirozeně vypadajících efektů hloubky ostrosti. Velké hodnoty clony lze umělecky využít k vytvoření atraktivnějšího vykreslení, které soustředí pozornost diváka na požadované místo, zatímco zbytek scény je rozostřen a vytváří realistickou hloubku.

Zachyťte na snímcích realistický pohyb objektů a napodobte efekt použití fotoaparátu s pomalou rychlostí závěrky. Toho lze využít k navození pocitu pohybu a energie při vykreslování dynamických scén. Jemné použití efektu může být přínosem i pro relativně statické scény, protože může zvýšit realističnost vykreslených snímků.

Vykreslujte velký počet replikovaných objektů pouze s minimálním dopadem na paměť a vykreslovací zdroje. Skupiny replikovaných geometrických sítí lze snadno vytvářet programově pomocí relativně malého počtu volání rozhraní API. Tato technika se používá především pro objekty, jako jsou stromy, tráva, budovy, nábytek a podobně. Řešení Iray také umožňuje měnit materiály v různých instancích, aby se minimalizoval dojem opakování.

Využijte umělou inteligenci akcelerovanou grafickým procesorem k výraznému zkrácení doby vykreslení vysoce věrného obrazu, který je vizuálně bez šumu. Rychlý výkon umožňuje opakovat tvůrčí rozhodnutí a dosáhnout požadovaného výsledku mnohem rychleji.

Zachyťte specifické interakce osvětlení, například zachyťte pouze paprsky, které se odrážejí od určitého objektu nebo které vycházejí z určitého zdroje světla. Ty lze při následném zpracování skládat dohromady, což umožňuje kreativní ovládání přebarvení světel nebo objektů, změnu relativního jasu světel nebo dokonce jejich úplné vypnutí. Společně s plnohodnotným standardním vykreslováním můžete vykreslovat více pláten LPE, a to se zanedbatelnými režijními náklady.

Simulujte účinek světla pronikajícího objektem nebo povrchem, který není 100% neprůhledný. Místo toho, aby se světlo zcela odráželo, jako je tomu u kovových nebo difúzních povrchů, je část světla materiálem pohlcena a rozptýlena uvnitř, než materiál opustí v různých směrech. Mnoho materiálů v reálném světě vykazuje podpovrchový rozptyl. Jedná se například o kůži nebo vosk.

Simulujte chování světla v průhledných a průsvitných materiálech různých typů, od řídké mlhy a oparu až po kalné oceánské vody. Absorpci a rozptyl můžete spravovat nezávisle na sobě a mohou také ovlivnit barvu procházejícího světla. Tyto objemové materiály je možné použít k vytvoření efektů, jako je barevný kouř, paprsky slunečního světla procházející mlhou nebo vodou, nebo dokonce poloprůhledné plasty.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Cadalog

CAD software developer and distributor uses Iray+ to provide realistic light and shadow distribution
Case Study

CAD software developer and distributor uses Iray+ to provide realistic light and shadow distribution

Firma:Cadalog

Umístění:Bellingham, Washington, United States

Další informace

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.