TEAMCENTER

Správa strojírenských návrhů

Zvyšte produktivitu inženýringu až o 25 %. Vyhledávejte, sdílejte a opakovaně používejte strojírenská data systému CAD (MCAD) v plně integrovaném víceoborovém prostředí systému PLM.

Víc než jen správa návrhů pracovních skupin

Zpřístupněte strojírenské návrhy pro celopodnikovou spolupráci. Řešení Teamcenter se snadno používá s řešeními AutoCAD, Inventor, CATIA, Creo, NX, Solid Edge a SolidWorks.

Manage mechanical data across multiple CAD systems

Access the full power of Teamcenter PLM embedded inside your design tool of choice. Easily find and reuse existing designs and work with confidence that you always have the latest, most accurate data. Collaborate with internal stakeholders, suppliers and partners, with each person working in their preferred system. All components can be incorporated into multi-CAD assemblies for true design collaboration.

Ilustrace technického týmu, který kontroluje dokumentaci MCAD.

Důvěřujte jednotnému zabezpečenému zdroji víceoborových dat

Propojte své strojírenské návrhy s elektrotechnickými, elektronickými, softwarovými a simulačními daty. Spravujte, vyhledávejte, sdílejte a opakovaně používejte data napříč centry návrhu z jediného zabezpečeného zdroje. Zajistěte si víceoborový kusovník a vytvořte digitální dvojče. Můžete porozumět složitým vztahům a závislostem mezi díly ve všech možných konfiguracích výrobku i během provádění změn.

Ilustrace skupiny lidí, kteří pracují na projektu na svých počítačích a sledují projekci na obrazovce.

Vizualizace dat CAD pro celopodnikovou spolupráci

Sdílejte, opakovaně používejte a upravujte návrhy bez ohledu na nativní systém CAD pomocí formátu JT neutrálního z hlediska CAD. Pomocí tohoto formátu můžete spolupracovat a kontrolovat detaily 3D návrhu s dodavateli, partnery a zúčastněnými stranami, které nepoužívají nástroje CAD. Můžete prohlížet, dotazovat a analyzovat návrhy a využívat digitální makety k ověření změn návrhu ve více konfiguracích výrobků.

Robotické rameno navržené pomocí CAD a správy strojírenských návrhů

Spravujte data integrovaných materiálů v průběhu celého životního cyklu

Spravujte uceleně životní cyklus všech materiálů používaných ve vašich výrobcích pomocí správy materiálu řešení Teamcenter. Začleňte data o materiálech do svých návrhových procesů již od začátku, ne až jako dodatečný nápad. Dodávejte inovativní a udržitelné výrobky s daty o materiálech, procesy a přiřazeními začleněnými do životního cyklu výrobků.

Ilustrace různých vědeckých složek, jako jsou prvky v periodické tabulce.

Navrhujte v kontextu a zaměřte se na svou část návrhu

Rychle vyhledávejte, navigujte a vytvářejte správný kontext návrhu. Prozkoumejte velké množství informací o výrobku a pracujte pouze s daty relevantními pro výrobek, konfiguraci nebo variantu, které potřebujete. Ukládejte tyto kontexty návrhu pro vaše použití nebo je sdílejte s ostatními konstruktéry a dodavateli, aby je mohli použít při práci nebo ověřování své části návrhu.

Ilustrace plánu motoru v letadle.
případová studie

Briggs & Stratton

VIDEO

Why Briggs & Stratton chose Teamcenter for SolidWorks

Firma:Briggs & Stratton

Umístění:Wisconsin, USA

Další informace