1. Home

TEAMCENTER

Zarządzanie projektowaniem konstrukcji mechanicznych

Zwiększ produktywność nawet o 25%. Wyszukuj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane CAD konstrukcji mechanicznych (MCAD) w całkowicie zintegrowanym, multidyscyplinarnym środowisku systemu PLM.

Wyjdź poza zarządzanie projektowaniem w grupie roboczej

Udostępniaj projekty konstrukcji mechanicznych innym użytkownikom, aby umożliwić współpracę w całym przedsiębiorstwie. Rozwiązania Teamcenter można łatwo używać z programami takimi jak AutoCAD, Inventor, CATIA, Creo, NX, Solid Edge i SolidWorks.

Manage mechanical data across multiple CAD systems

Access the full power of Teamcenter PLM embedded inside your design tool of choice. Easily find and reuse existing designs and work with confidence that you always have the latest, most accurate data. Collaborate with internal stakeholders, suppliers and partners, with each person working in their preferred system. All components can be incorporated into multi-CAD assemblies for true design collaboration.

Ilustracja przedstawiająca zespół inżynierów przeglądający dokumentację MCAD.

Korzystaj z jednego zaufanego i bezpiecznego źródła multidyscyplinarnych danych

Połącz swoje projekty konstrukcji mechanicznych z danymi układów elektrycznych i elektronicznych, oprogramowania i symulacji. Zarządzaj, znajduj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane w centrach projektowych przy użyciu jednego bezpiecznego źródła. Twórz multidyscyplinarne listy materiałowe BOM i cyfrowe bliźniaki. Orientuj się w złożonych relacjach i zależnościach między komponentami w ramach wszystkich możliwych konfiguracji produktu, nawet jeśli ulegają one zmianom.

Ilustracja przedstawiająca grupę osób pracujących nad projektem na swoich komputerach i patrzących na projekcję wyświetlaną na ekranie.

Wizualizacja danych CAD w celu umożliwienia współpracy w całym przedsiębiorstwie

Udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj projekty niezależnie od natywnego systemu CAD przy użyciu neutralnego formatu JT. Dzięki niemu można współpracować i przeglądać detale trójwymiarowego projektu wraz z dostawcami, partnerami i innymi uczestnikami procesu, którzy nie używają narzędzi CAD. Można przeglądać, przeszukiwać i analizować projekty oraz wykorzystywać cyfrowe modele do sprawdzania poprawności zmian projektowych w wielu konfiguracjach produktu.

Ramię robotyczne zaprojektowane przy użyciu systemu CAD i funkcji zarządzania projektami konstrukcji mechanicznych

Zarządzanie zintegrowanymi danymi materiałowymi w całym cyklu życia

Holistycznie zarządzaj cyklem życia wszystkich materiałów używanych w produktach dzięki funkcjom zarządzania materiałami w rozwiązaniu Teamcenter. Uwzględniaj dane materiałowe w procesach projektowania od samego początku, a nie na późniejszych etapach. Dostarczaj innowacyjne, zrównoważone produkty, zapewniając osadzenie danych materiałowych, procesów i zadań w ich cyklu życia.

Ilustracja przedstawiająca różne składniki produktu w ujęciu naukowym, takim jak pierwiastki w układzie okresowym.

Projektowanie osadzone w kontekście ułatwia skoncentrowanie się na swojej części projektu

Możesz szybko wyszukać odpowiedni kontekst projektu, przejść do niego i ustalić go. Analizuj duże ilości informacji dotyczących produktu i pracuj tylko z danymi istotnymi dla produktu, konfiguracji i wariantu, których potrzebujesz. Zapisz te konteksty projektu do swojego użytku lub udostępnij je innym projektantom i dostawcom, aby mogli z nich korzystać podczas pracy nad swoją częścią projektu bądź sprawdzania jej poprawności.

Ilustracja przedstawiająca rysunek silnika samolotowego.
historia klienta

Briggs & Stratton

VIDEO

Why Briggs & Stratton chose Teamcenter for SolidWorks

Firma:Briggs & Stratton

Lokalizacja:Wisconsin, USA

Dowiedz się więcej