A man in front of a large display showing the results of a part simulation test

TEAMCENTER

Proces simulace a správa dat

Vyhledávejte, sdílejte a opakovaně používejte data simulací a testování i procesy v plně integrovaném, víceoborovém prostředí systému PLM pro zvýšení produktivity inženýringu.

Začněte s integrací. Udržte si integraci.

Spravujte všechny relevantní nástroje, data a procesy pro simulace a fyzické testování. Poskytujte výsledky včas příslušným pracovníkům s rozhodovacími pravomocemi v celé společnosti.

Správa dat simulací a digitální transformace

Využijte mnoha výhod systému správy simulačních procesů a dat (SPDM). S věkem digitální transformace byste neměli spravovat data simulace odděleně a ve sdíleném systému souborů. Místo toho byste měli vnímat SPDM jako zdroj produktivity.

Sloupcový graf zobrazující produktivitu

Implementujte digitální vlákno pro simulace a testování

Získejte plnou sledovatelnost ve všech oblastech výkonu, jako jsou simulace, testovací procesy a správa dat. Využijte propojená simulační a testovací data s podnikovým digitálním vláknem prostřednictvím automaticky budovaných vztahů mezi technickými daty a modely používanými pro všechny fáze vývoje výrobku. Podporujte klíčové iniciativy, jako jsou digitální dvojče, systémové inženýrství založené na modelech (MBSE) a správa ověřování.

Flowchart for a simulation test

Zvyšte produktivitu inženýringu pomocí pracovních postupů

Využijte výkonné funkce vyhledávání k rychlému vyhledání referenčních dat a modelů, efektivnímu nastavení nových modelů a analýz a organizaci simulací a studií MDAO. Šablonové a automatizované pracovní postupy jdou nad rámec simulací a eliminují ruční a k chybám náchylné úlohy v procesu vytváření modelu. Opakovaně využívá data a modely pro úsporu času a zaručenou kvalitu výsledků.

Dashboard of an engineering workflow

Zachyťte technické znalosti na podporu včasných rozhodnutí

Využijte jediný systém pro správu dat a procesů pro 1D, 3D a testování na podporu složitých inženýrských požadavků. Snadno sdílejte výsledky a přehledy se všemi zúčastněnými stranami prostřednictvím automaticky extrahovaných klíčových ukazatelů výkonu. Díky odlehčené vizualizaci a přizpůsobitelným řídicím panelům mohou osoby s rozhodovací pravomocí využít práci odborníků na simulace a testování.

Dashboard showing results of a part optimization test

Získejte otevřená řešení pro své simulační a testovací nástroje

Překonejte bariéry bezproblémové spolupráce a přístupu a využijte klientské zařízení s nulovou instalací a bezpečným přístupem na více pracovištích. Jako otevřená platforma se řešení Teamcenter Simulation rychle zavádí a snadno se integruje do komerčního nebo interního simulačního softwaru tak, aby vyhovoval vašim inženýrským pracovním postupům. Propojí se nejen s portfoliem Simcenter, ale také s vybranými systémy CAD a simulačními nástroji třetích stran.

3D simulation of a bulldozer pusher blade
případová studie

NEVS

Four people sit in an electric shuttle car
Case Study

Using improved digital twin accuracy to develop sustainable mobility solutions

Firma:NEVS

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Trollhättan, Sweden

HEEDS, Polarion, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Další informace