A man in front of a large display showing the results of a part simulation test

TEAMCENTER

Zarządzanie procesami i danymi symulacji

Wyszukuj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane i procesy symulacji oraz testów we w pełni zintegrowanym, multidyscyplinarnym środowisku PLM, aby zwiększyć produktywność inżynierów.

Integracja od początku. Integracja przez cały czas.

Zarządzaj wszystkimi odpowiednimi narzędziami, danymi i procesami na potrzeby symulacji i testów fizycznych. Dostarczaj wyniki na czas osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji w całym przedsiębiorstwie.

Zarządzanie danymi symulacyjnymi i transformacja cyfrowa

Odnoś liczne korzyści z systemu zarządzania procesem symulacji i danymi (SPDM). W dobie transformacji cyfrowej zarządzanie danymi symulacji w silosach i we współdzielonym systemie plików nie ma sensu. Zamiast tego w celu zwiększenia produktywności należy zastanowić się nad systemem SPDM.

Wykres słupkowy przedstawiający dane produktywności

Zastosowanie wątku cyfrowego do obsługi symulacji i testowania

Uzyskaj pełną identyfikowalność we wszystkich domenach działania: symulacji, procesie testowania i zarządzaniu danymi. Wykorzystuj połączone dane symulacji i testów w cyfrowym wątku, automatycznie budując relacje między danymi inżynieryjnymi i modelami używanymi na wszystkich etapach rozwoju produktu, a także wspierając kluczowe inicjatywy, takie jak cyfrowy bliźniak, inżynieria systemów oparta na modelu (MBSE) i zarządzanie weryfikacją.

Flowchart for a simulation test

Zwiększ produktywność procesów inżynieryjnych dzięki przepływom informacji

Używaj zaawansowanych funkcji wyszukiwania, aby szybko znajdować dane referencyjne i modele, efektywnie konfigurować nowe modele i analizy oraz synchronizować symulacje i badania MDAO. Oparte na szablonach i zautomatyzowane przepływy informacji wykraczają poza symulację, eliminując w procesie tworzenia modelu podatne na błędy zadania wykonywane ręcznie. Ponowne wykorzystanie danych i modeli pozwala zaoszczędzić czas i zapewnić wysoką jakość wyników.

Dashboard of an engineering workflow

Rejestrowanie danych inżynieryjnych wspiera szybkie podejmowanie decyzji

Wykorzystaj wspólny system do zarządzania danymi i procesami 1D i 3D oraz testami, aby spełnić złożone wymagania inżynieryjne. Łatwo udostępniaj wyniki i analizy wszystkim uczestnikom procesu za pomocą automatycznie wyodrębnianych wskaźników KPI. Dzięki lekkiej wizualizacji i konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mogą wykorzystać pracę wykonaną przez specjalistów w zakresie symulacji i testów.

Dashboard showing results of a part optimization test

Otwarte rozwiązanie do obsługi narzędzi symulacji i testów

Usuń bariery utrudniające współpracę i ograniczające dostęp przy użyciu niewymagającej instalacji aplikacji klienckiej i bezpiecznego dostępu w wielu lokalizacjach. Rozwiązanie Teamcenter Simulation ma postać otwartej platformy, dzięki czemu można je szybko wdrożyć i łatwo zintegrować z komercyjnym lub wewnętrznym oprogramowaniem do obsługi symulacji, aby dopasować je do procesów inżynieryjnych. Oferuje integrację nie tylko z portfolio Simcenter, ale także z wybranymi narzędziami CAD i symulacji oferowanymi przez innych producentów.

3D simulation of a bulldozer pusher blade
historia klienta

NEVS

Four people sit in an electric shuttle car
Case Study

Using improved digital twin accuracy to develop sustainable mobility solutions

Firma:NEVS

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Trollhättan, Sweden

Siemens Software:HEEDS, Polarion, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Dowiedz się więcej