Części wytwarzane metodą addytywną na tacy wydruku z zaprojektowanymi podporami.

Przygotowanie wydruku metodą wytwarzania addytywnego

Uzyskiwanie wydruków wysokiej jakości wymaga odpowiedniej konfiguracji tacy wydruku, co z kolei wymaga odpowiednich narzędzi.

Łatwe dodawanie, kopiowanie, określanie orientacji i obsługa części

Przygotowanie jest kluczowym etapem procesu wytwarzania addytywnego (AM). Nasze rozwiązania do przygotowywania wydruku są zintegrowane ze środowiskiem NX CAD/CAM, co umożliwia płynne przekazywanie zmian w projektach części do konfiguracji produkcyjnej, bez konwersji plików ani kosztownych przeróbek konfiguracji wydruku.

Umieszczanie i zagnieżdżanie części

Efektywne drukowanie części jest możliwe dzięki pełnej kontroli nad ich położeniem i zautomatyzowanemu, wydajnemu zagnieżdżaniu w objętości wydruku. Dlatego też oprogramowanie NX zapewnia zintegrowane narzędzia do wydajnego wypełniania tacy wydruku. Niezależnie od tego, czy części są umieszczane ręcznie czy automatycznie za pomocą funkcji zintegrowanego zagnieżdżania 2D i 3D, oprogramowanie NX zapewnia pełną kontrolę w celu osiągnięcia wyznaczonych celów w zakresie efektywności i jakości.

Części zagnieżdżane trójwymiarowo w objętości wydruku.

Serializacja części

Zachowaj pełną kontrolę nad generowaniem znaczników wydruku w celu monitorowania i certyfikowania produkcji metodą wytwarzania addytywnego. Wiele wydruków wymaga serializacji części na tacy wydruku przy użyciu niepowtarzalnych znaczników lub numerów. Można to osiągnąć w systemie przygotowania wydruku w oprogramowaniu NX AM, w którym niepowtarzalne identyfikatory można przydzielać ręcznie, programowo lub za pośrednictwem interfejsu arkusza kalkulacyjnego.

Części z indywidualnymi numerami seryjnymi na tacy wydruku.

Konstrukcje podporowe

Generuj i buduj wysokiej jakości struktury podporowe. W przypadku wielu technologii wytwarzania addytywnego jakość wydruku zależy od jakości struktur podporowych. Oprogramowanie NX oferuje rozwiązania do automatycznego generowania struktur podporowych, a także zapewnia dostęp do pełnego rozwiązania NX CAD do projektowania niestandardowych podpór. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z wytwarzaniem addytywnym czy jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ta ścisła integracja jest ogromną zaletą podczas drukowania części, w których przypadku jakość końcowego artykułu jest najważniejsza.

Jedna drukowana część z oryginalnymi strukturami podporowymi i druga bez oryginalnych struktur podporowych.
Przykład wdrożenia

Unlimited Tomorrow

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Case Study

NX helps revolutionize the remote development of personalized arm prosthetics for kids

Firma:Unlimited Tomorrow

Branża:Branża medyczna i farmakologiczna

Lokalizacja:New York City, New York, United States

Siemens Software:NX