Prismatic parts machining

Oprogramowanie NX CAM

Obróbka części pryzmatycznych

Automatycznie generuj kompletne procesy obróbki maszynowej części pryzmatycznych o dowolnej złożoności. Skróć czas programowania nawet o 90%.

Zautomatyzuj programowanie NC, aby zwiększyć wydajność

Stosowanie obróbki opartej na cechach umożliwia automatyczne tworzenie operacji obróbki maszynowej części pryzmatycznych z wieloma cechami, takimi jak kieszenie, otwory i szczeliny.

Rejestruj założenia projektowe i zautomatyzuj proces za pomocą wbudowanych informacji o produkcie i produkcji (PMI).

Szablony procesów i baza danych obróbki maszynowej umożliwiają ponowne wykorzystanie najlepszych praktyk i sprawdzonych danych skrawania, umożliwiając w ten sposób standaryzację procesu.

Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny oprogramowania NX z planowaną częścią maszyny.

Twórz inteligentne ścieżki narzędzi z zastosowaniem frezowania na podstawie objętości

Szybko programuj operacje obróbki mechanicznej części pryzmatycznych, korzystając z funkcji podglądu i określania sekwencji objętości do obróbki. Eliminuje to konieczność ręcznego tworzenia i wybierania granic.

Interaktywny proces programowania na podstawie objętości wyświetla obliczone poziomy skrawania i zaktualizowany obrabiany przedmiot(IPW), umożliwiając łatwe generowanie zoptymalizowanych ścieżek narzędzi skojarzonych z projektem części.

Grafika przedstawiająca część maszyny utworzoną w oprogramowaniu NX

Programowanie wielu części i wielu konfiguracji

Przyspiesz tworzenie stelaża montażowego i konfiguracji osprzętu poprzezrozłożenie ścieżek narzędzia na wiele komponentów w złożeniach. Możesz zaprogramować wiele konfiguracji części w czasie poświęcanym na zaprogramowanie obróbki jednej części.

Łatwo twórz zoptymalizowane operacje obróbki maszynowej części pryzmatycznych, automatycznie śledząc nieskrawane objętości w różnych konfiguracjach, eliminując skrawanie powietrza i zapewniając bezpieczne ścieżki narzędzia.

Grafika przedstawiająca część maszyny poddawaną testom fizycznym

Programowanie zaawansowanych operacji toczenia

Łatwo programuj pełny zakres operacji toczenia przy użyciu profili 2D lub modeli bryłowych 3D. Twórz wydajne operacje toczenia do obróbki zgrubnej, toczenia przy użyciu dwóch narzędzi skrawających, wykańczania, gwintowania i inne.

Innowacyjna funkcja PrimeTurning może pomóc zwiększyć produktywność o 50% przy jednoczesnym wydłużeniu trwałości narzędzia.

Wizualizuj nominalny kształt obrabianego przedmiotu (widoki 2D lub obracające się widoki 3D) w sekwencjach operacji przy użyciu technologii IPW.

Grafika przedstawiająca część maszyny obrabianą przy użyciu operacji toczenia

Wielofunkcyjne obrabiarki minimalizują konieczność wykonywania wielu konfiguracji obróbki

Programuj najnowsze wielofunkcyjne obrabiarki CNC obsługujące zarówno operacje toczenia, jak i frezowania. Zaprogramuj dowolną kombinację operacji toczenia, frezowania 3-osiowego, frezowania 3+2 i pełnego frezowania 5-osiowego. Zwiększ produktywność hali produkcyjnej, minimalizując liczbę konfiguracji.

Interaktywne i wizualne narzędzia NX CAM umożliwiają programowanie i synchronizowanie sekwencji obróbki w wielu kanałach.

Grafika przedstawiająca część obrabianą maszynowo

Usprawnij planowanie wielkoseryjnej obróbki maszynowej

Oprogramowanie NX Machining Line Planner umożliwia masową produkcję skomplikowanych części o wielu cechach. 

W połączeniu ze zintegrowanym oprogramowaniem NX CAM narzędzie Machining Line Planner umożliwia dystrybucję, równoważenie, programowanie i symulację operacji w wielu konfiguracjach i obrabiarkach.

To zintegrowane rozwiązanie umożliwia dwukierunkowe zarządzanie zmianą między programowaniem i planowaniem linii.

Przekrój graficzny planu fabryki
Przykład wdrożenia

ASM Pacific Technology

Przykład wdrożenia

Wykorzystanie oprogramowania NX do budowy inteligentnych fabryk

Firma:ASM Pacific Technology

Lokalizacja:Shenzhen, Chiny

Siemens Software:NX