1. Home
Pracownica fabryki w kasku, okularach ochronnych i rękawiczkach.

Oprogramowanie Tecnomatix

Projektowanie i symulacja uwzględniające potrzeby ludzi

Projektuj produkty z myślą o lepszej ergonomii i oceniaj wpływ czynnika ludzkiego, aby tworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy.

Analiza gniazd produkcyjnych pod kątem komfortu i bezpieczeństwa operatora

Skaluj wirtualnych ludzi, aby odwzorować populację pracowników, i testuj projekty uwzględniające potrzeby ludzi pod kątem wielu czynników, w tym ryzyka obrażeń, komfortu użytkownika, dostępności, linii wzroku, wydatku energetycznego i limitów zmęczenia.

Zintegrowanie czynnika ludzkiego i ergonomii na etapach planowania, projektowania i walidacji cyklu życia produktu pozwala uzyskać znaczne oszczędności kosztów i czasu.

Wirtualna postać kobiety wykonująca zadania robocze w oprogramowaniu Process Simulate Human.

Projektowanie i wytwarzanie produktów łatwych w konserwacji

Zadbaj o łatwość konserwacji na etapie projektowania produktu i planowania produkcji, używając narzędzi symulacji uwzględniającej potrzeby ludzi, aby skrócić czas pracy, zidentyfikować i skorygować ergonomię i zagrożenia bezpieczeństwa oraz zminimalizować koszty konserwacji w całym cyklu życia.

Oceniaj dostępną przestrzeń do wymiany części, określaj specjalne wymagania dotyczące narzędzi do konserwacji i twórz materiały szkoleniowe bez fizycznego dostępu do sprzętu.

Wirtualny człowiek wykonujący zadania konserwacyjne na modelu 3D samolotu w oprogramowaniu Process Simulate Human.

Optymalizacja wydajności przewozu pasażerów i ich komfortu

Analizuj pojazdy koncepcyjne pod kątem czynnika ludzkiego i ergonomii, aby projektować lepsze przestrzenie wewnętrzne w samochodach osobowych i ciężarowych, autobusach, samolotach i maszynach budowlanych.

Przy użyciu narzędzi do modelowania ludzkiego ciała i analitycznych można projektować wnętrza pojazdów pod kątem optymalnej wydajności przewozu pasażerów i ich komfortu, jednocześnie zmniejszając potrzebę budowania kosztownych prototypów i czasochłonnych cykli rewizji projektu.

Wirtualni ludzie wyświetlani w modelu 3D pojazdu w celu zbadania upakowania pasażerów za pomocą oprogramowania do modelowania firmy Siemens uwzględniającego potrzeby ludzi.

Poprawa ergonomii dzięki rejestrowaniu ruchu

Oprogramowanie umożliwia błyskawiczne generowanie dokładnie odwzorowanych ruchów i tworzenie wizualizacji czynności wykonywanych przez człowieka w czasie rzeczywistym.

Pozwala też usprawnić weryfikację procesów produkcji i projektów produktów, łącząc rejestrowanie ruchu z modelowaniem ciała ludzkiego. Dzięki możliwości bezpośredniej interakcję ze środowiskami wirtualnymi można szybko opracowywać projekty i procedury uwzględniające potrzeby ludzi.

Obraz operatora z założonymi czujnikami rejestrowania ruchu wyświetlany obok obrazu swojego wirtualnego odpowiednika w oprogramowaniu Process Simulate Human.

Wykorzystanie wirtualną rzeczywistość w projektowaniu immersyjnym

Łącz się ze współpracownikami w środowisku wirtualnej rzeczywistości (VR), aby wspólnie z nimi przeglądać i oceniać projekty uwzględniające potrzeby ludzi, niezależnie od lokalizacji.

Wykonuj i oceniaj ręczne sekwencje montażu w środowisku VR, co pozwala dynamicznie identyfikować i monitorować problemy z ergonomią. Można też badać prześwity, zasięgi i wymagania w zakresie postawy, używając symulacji ciała ludzkiego człowieka do rejestrowania i oceny ludzkich ruchów.

Przykład wdrożenia

General Motors

Firma General Motors wykorzystuje rzeczywistość wirtualną i symulację ciała ludzkiego, aby przyspieszyć wykrywanie problemów na wczesnym etapie procesu i poprawić komunikację w zespole.

Przykład wdrożenia

Wirtualna rzeczywistość i symulacja ciała ludzkiego w firmie GM

Firma: General Motors

Branże: motoryzacja i transport

Lokalizacja: Detroit, Michigan, USA

Oprogramowanie firmy Siemens: Tecnomatix Process Simulate Human i Virtual Reality

Specjalista od ergonomii w firmie General Motors z założonymi goglami VR do przeprowadzania immersyjnego przeglądu symulacji ludzkiego ciała w oprogramowaniu Process Simulate Human.