1. Home
Linia montażu końcowego w fabryce samochodów.

Oprogramowanie Tecnomatix

Projektowanie zakładów i linii produkcyjnych

Szybko projektuj, wizualizuj, symuluj i optymalizuj kompletne plany koncepcyjne produkcji przy mniejszym ryzyku i kosztach oraz wiąż je w łatwy sposób z planami produkcji za pomocą jednego systemu.

Szybsze projektowanie lepszych zakładów i linii produkcyjnych

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie dokładnych analiz wpływu i efektywne zarządzanie zmianami w planach koncepcyjnych zakładów i linii produkcyjnych oraz projektach urządzeń bezpośrednio powiązanych z planami procesów produkcji.

Korzystając ze sklasyfikowanej biblioteki zasobów parametrycznych zintegrowanych z planowaniem produkcji i projektem zakładu produkcyjnego, można tworzyć wymagany osprzęt, narzędzia i wyposażenie, aby szybciej uzyskać lepszy plan koncepcyjny produkcji.

W pełni szczegółowy projekt 3D gniazda produkcyjnego w oprogramowaniu NX Line Designer.

Weryfikacja i optymalizacja projektów linii produkcyjnych

Oprogramowania symulacyjnego można używać bezpośrednio w środowisku planowania linii, aby w pełni weryfikować i optymalizować projekty zakładów produkcyjnych i plany koncepcyjne produkcji.

Można symulować procesy z uwzględnieniem robotów, narzędzi, wyposażenia do transportu materiałów i ludzi na poziomie szczegółowych stanowisk, linii lub zakładów produkcyjnych, co pozwala zoptymalizować automatyzację i lokalizacje sprzętu, wymagania ergonomiczne, strategie dostarczania materiałów i tempo produkcji.

Symulacja robotów, narzędzi oraz wyposażenia do transportu materiałów i ludzi w zakładzie produkcyjnym.

Wirtualne sterowanie liniami produkcyjnymi

Dzięki technologii sprzętu w pętli (HiL) i oprogramowania w pętli (SiL) można przeprowadzić wirtualne sterowanie liniami montażowymi i wyposażeniem podczas instalacji, a przed rozpoczęciem faktycznej produkcji.

Można testować logikę sterowania i interfejsy między inżynierią konstrukcji mechaniczną i instalacji elektrycznych przy użyciu rzeczywistego systemu sterowania i cyfrowego bliźniaka do wirtualnej walidacji działania systemów transportu materiałów i planów koncepcyjnych produkcji.

Wirtualne sterowanie linią montażową drzwi samochodowych przy użyciu modelu symulacji 3D firmy Siemens i oprogramowania do programowania sterowników PLC.

Nawigacja po zakładach produkcyjnych w dowolnym miejscu i czasie

Uzyskaj dostęp do cyfrowych bliźniaków zakładów produkcyjnych w chmurze, przedstawionych w kontekście geograficznym. Dzięki intuicyjnemu dostępowi do informacji z dowolnego systemu informatycznego, można swobodnie nawigować po zakładzie produkcyjnym w prosty i znajomy sposób.

Można też przeprowadzić wirtualne zwiedzanie zakładów produkcyjnych, wykorzystując do tego celu liczne narzędzia i techniki wizualizacji, wraz z możliwością uzyskania odpowiednich informacji i alternatywnych punktów widzenia po kliknięciu znaczników wizualnych.

Panoramiczny obraz modelu 3D w oprogramowaniu Intosite do nawigacji po zakładzie produkcji, wyświetlanym na ekranie komputera.
Przykład wdrożenia

Ford Motor Company

Producent samochodów zademonstrował, że usprawnienie projektowania linii montażowej pomaga łączyć różne systemy i pozwala zwiększać efektywność kosztową produkcji.

Przykład wdrożenia

Ford automatyzuje projektowanie planów koncepcyjnych zakładu produkcyjnego

Firma: Ford Motor Company

Branże: motoryzacja i transport

Lokalizacja: Wielka Brytania

Oprogramowanie firmy Siemens: NX Line Designer, Teamcenter Manufacturing

Wyniki projektu EPRIME firmy Ford Motor Company przedstawiające oprogramowanie NX Line Designer.