1. Home
Robot wykonujący zadania w zakładzie produkcyjnym.

Oprogramowanie Tecnomatix

Programowanie i symulacja pracy robotów

Projektuj zaawansowane zrobotyzowane i zautomatyzowane systemy produkcyjne i optymalizuj ich działanie przy użyciu projektów 3D zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, programowania pracy robotów offline, symulacji i oprogramowania do wirtualnego sterowania.

Projektowanie kompletnych kinematycznych gniazd produkcyjnych

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi do projektowania, symulacji i walidacji gniazd produkcyjnych i procesów w dynamicznym i wizualnym środowisku inżynieryjnym.

Twórz, ponownie wykorzystuj, weryfikuj i optymalizuj sekwencje procesów z realistycznym zachowaniem przy użyciu w pełni kinematycznych modeli 3D robotów, oprzyrządowania na końcu ramienia, osprzętu, zabezpieczeń i innego zautomatyzowanego wyposażenia.

W pełni szczegółowy projekt 3D gniazda produkcyjnego w oprogramowaniu Process Simulate.

Planowanie i symulowanie ruchu robota

Przy użyciu kompletnego zestawu ręcznych i zautomatyzowanych narzędzi do symulacji pracy robotów można tworzyć, badać i weryfikować złożone ścieżki ruchu robotów i ich procesy.

Oprogramowanie ułatwia wykonywanie maksymalnie realistycznej dyskretnej i ciągłej symulacji różnych procesów produkcji i procedur mechanicznych dla robotów, narzędzi i urządzeń, a także logiki sterowania nimi podczas produkcji.

Planowanie i modelowanie ścieżki 3D robota w oprogramowaniu Process Simulate.

Programowanie robotów przeprowadzane całkowicie offline

Oprogramowanie umożliwia pracę z pakietami programowania offline robotów wszystkich dużych producentów. Pozwala to automatycznie dołączać zweryfikowane ścieżki robotów do w pełni funkcjonalnych programów do pobrania na fizyczny sterownik robota, z uwzględnieniem konfiguracji specyficznych dla klienta.

Można też przesyłać programy z fizycznego sterownika robota do oprogramowania w celu dalszej symulacji, optymalizacji i konserwacji programu pracy robotów.

Inżynier stojący przed robotem w hali produkcyjnej i trzymający tablet wyświetlający model symulacji 3D pracy tego robota.

Wirtualne sterowanie systemami produkcyjnymi

Usprawnij przepływ danych z projektu koncepcyjnego do hali produkcyjnej, wykorzystując wspólną platformę integrującą domenę mechaniczną i elektryczną, uczestniczące w sterowaniu zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi.

Możesz symulować rzeczywisty kod sterownika i programy pracy robotów w połączeniu z rzeczywistym sprzętem w realistycznym środowisku wirtualnego sterowania, aby w pełni zweryfikować działanie systemu przed rozpoczęciem produkcji.

Inżynier ze sterownikiem HMI, PLC i oprogramowaniem do symulacji procesów przeprowadzający procedurę wirtualnego sterowania.

Praca z dedykowanymi aplikacjami

Używaj aplikacji i narzędzi specyficznych dla procesu do opracowywania i weryfikacji wielu różnych elementów produkcji.

Modeluj i symuluj montaż, spawanie, klejenie, uszczelnianie, natryskiwanie i inne zrobotyzowane procesy w tym samym środowisku, aby zweryfikować kompletne wirtualne zautomatyzowane strefy systemu produkcyjnego i zaawansowane procesy produkcji.

Model symulacji 3D lakierowania wykonywanego przez robota w oprogramowaniu Process Simulate.
Przykład wdrożenia

Ethos Automation

Firma Ethos używa oprogramowania Tecnomatix, aby tworzyć rozwiązania „pod klucz” dla swoich klientów.

Reducing robot programming time by 25 percent at Ethos Automation.
Case Study

Reducing robot programming time by 25 percent

Firma:Ethos Automation

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Brantford, Ontario, Canada

Siemens Software:Tecnomatix

Zaawansowana robotyka

Dowiedz się więcej