1. Home
Fotorealistyczny renderowany obraz wirtualnej linii montażowej nadwozi samochodów utworzonej przy użyciu oprogramowania firmy Siemens i technologii NVIDIA.

Oprogramowanie Tecnomatix

Zaawansowana wizualizacja produkcji

Zacieraj granice między światem cyfrowym a rzeczywistym, aby uruchamiać zaawansowane systemy produkcyjne w przemysłowym metawersum, na długo przed osiągnięciem gotowości do produkcji.

Nawigacja po bardziej realistycznych modelach produkcji

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i technologii rzeczywistości rozszerzonej można efektywniej dopasowywać wirtualne i rzeczywiste systemy oraz tworzyć bardziej użyteczne instrukcje przekazywane do hali produkcyjnej.

Wczytuj inżynieryjne projekty systemów produkcyjnych w środowiskach wirtualnej rzeczywistości (VR), aby przeglądać projekty i procesy, wykonywać analizy i współpracować przy użyciu sprzętu VR, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.

Kierownik produkcji w zakładzie produkcyjnym, w czarnym fartuchu i okularach VR.

Integracja chmur punktów w celu zwiększenia czytelności danych

Dane skanowania chmury punktów można wykorzystać, aby łatwo porównywać modele wirtualnego systemu produkcyjnego i planu koncepcyjnego linii montażowej z ich fizycznymi odpowiednikami.

Używając cyfrowych chmur punktów uzyskanych po skanowaniu środowisk przemysłowych, np. za pomocą technologii Bentley Systems, można tworzyć nowe elementy zakładu przemysłowego lub bezpośrednio aktualizować model po zmodyfikowaniu fizycznego zakładu.

Dane skanowania 3D chmury punktów zintegrowane z modelem symulacji 3D w oprogramowaniu Process Simulate.

Działanie w przemysłowym metawersum

Firmy Siemens i NVIDIA wspierają stosowanie i rozwój przemysłowych cyfrowych bliźniaków w przemysłowym metawersum.

Kiedy wiele lat temu rozpoczynaliśmy naszą drogę do wirtualizacji produkcji, nie dysponowaliśmy niezbędnymi rozwiązaniami pozwalającymi tworzyć kompleksowe cyfrowe bliźniaki. Dziś mamy je wszystkie.

Dowiedz się, jak przygotować się do tworzenia własnych kompleksowych cyfrowych bliźniaków.