1. Home

Tecnomatix

Plant Simulation

Modeluj, symuluj, wizualizuj i analizuj systemy produkcyjne oraz procesy logistyczne, aby zoptymalizować przepływ materiałów i wykorzystanie zasobów na wszystkich poziomach planowania zakładu, na skalę globalną i lokalną, aż po konkretne linie produkcyjne.

Modelowanie w obiektowym środowisku symulacji 3D

Twórz dobrze ustrukturyzowane, hierarchiczne modele 3D zakładów produkcyjnych, linii i procesów umożliwiające szybkie i efektywne modelowanie dyskretnych i ciągłych procesów produkcji przy użyciu zaawansowanej architektury obiektowej i funkcji modelowania.

Twórz i wizualizuj dane w 3D, korzystając z dołączonych bibliotek lub zewnętrznych danych CAD. Do modelowania 3D można używać danych w formacie JT, a technologia modelowania bezpośredniego firmy Siemens usprawni wczytywanie danych i realistyczne wizualizowanie dużych modeli symulacji 3D bez uszczerbku dla wymogów symulacji i analiz.

Model symulacji 3D napełniania butelek utworzony przy użyciu oprogramowania Plant Simulation.

Korzyści z funkcji dziedziczenia danych i hierarchii

Rozwiązanie umożliwia znacznie efektywniejszą obsługę, lepsze zrozumienie i utrzymywanie złożonych i szczegółowych symulacji w porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami ze względu na korzyści architektoniczne enkapsulacji, dziedziczenia i hierarchii.

Modeluj przy użyciu obiektów w obiektach i modeli w modelach na wszystkich poziomach hierarchii. Elementy przechowywane w bibliotekach są utrzymywane i dostępne dla wszystkich użytkowników, a zmiany są automatycznie stosowane do wszystkich wystąpień tych elementów, niezależnie od lokalizacji ich użycia. Te elementy biblioteki można łatwo skonfigurować pod kątem określonych wymagań w ramach konkretnej symulacji.

Hierarchia modelu zakładu produkcyjnego, strefy produkcyjnej i pojedynczej maszyny w oprogramowaniu Plant Simulation.

Wykorzystaj otwartą architekturę i integrację

Dzięki otwartej architekturze system obsługuje wiele interfejsów i opcji integracji, w tym ActiveX, C, CAD, COM, JSON, MQTT, ODBC, OPCClassic, OPCUA, Oracle SQL, Socket i XML.

Dodatkowo umożliwia łatwą integrację z innymi aplikacjami firmy Siemens, takimi jak NX Line Designer, Teamcenter, Simcenter HEEDS, Opcenter APS, TIA Portal, PLCSIM Advanced i SIMIT.

Model model symulacji 3D zakładu produkcyjnego w oprogramowaniu Plant Simulation wyświetlany obok ikon interfejsów oprogramowania.

Swobodne przeprowadzanie analiz i eksperymentowanie

Działanie systemu produkcyjnego można oceniać przy użyciu licznych wbudowanych narzędzi i funkcji graficznych, umożliwiających m.in. automatyczne wykrywanie wąskich gardeł, analizowanie przepustowości, wykorzystania maszyn, zasobów i buforów, zużycia energii i kosztów oraz tworzenie wykresów Sankeya i Gantta.

Narzędzia do zarządzania eksperymentami i zintegrowane sieci neuronalne zapewniają kompleksową obsługę eksperymentów i automatyczną optymalizację systemu przy użyciu algorytmów genetycznych.

Analiza energetyczna i wizualizacja modelu symulacji 3D zakładu produkcyjnego w oprogramowaniu Plant Simulation.

Dołącz do konferencji dla użytkowników oprogramowania Plant Simulation

Tegoroczna konferencja dla użytkowników odbędzie się w Monachium (Niemcy) dzień po wydarzeniu Realize LIVE Europe. Zapowiada się kolejna wspaniała impreza!

Przykład wdrożenia

LoeschPack

Using Plant Simulation to produce high-performance packaging systems for the confectionary industry
Case Study

Using Plant Simulation to produce high-performance packaging systems for the confectionary industry

Firma:Loesch Verpackungstechnik GmbH (LoeschPack)

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Altendorf, Bavaria, Germany

Siemens Software:Plant Simulation, Tecnomatix

Film

Współpraca przy użyciu rozwiązania Siemens Xcelerator Share

Siemens Xcelerator Share oferuje bogaty zestaw funkcji ułatwiających codzienną współpracę z zastosowaniem oprogramowania Plant Simulation. Przyczynia się do zwiększenia dostępności, elastyczności i skalowalności transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.