1. Home

Tecnomatix

Process Simulate

Planuj, symuluj i weryfikuj zadania wykonywane przez ludzi, procesy robotyczne i automatyzację w całym cyklu rozwoju produktu, od etapu opracowania koncepcji, prac inżynieryjnych oraz rozruchu po produkcję i ciągłe doskonalenie produktu.

Weryfikacja procesów produkcji w środowiskach 3D

Rozwiązanie pozwala przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek, umożliwiając inżynierom produkcji prowadzenie wirtualnej walidacji koncepcji wytwarzania przed jego rozpoczęciem i w całym cyklu życia produktu.

W tym celu można wykorzystać modele 3D produktów i zasobów, aby ułatwić symulację, walidację, optymalizację i uruchamianie złożonych procesów produkcji z udziałem maszyn i ludzi oraz przyspieszyć wprowadzanie na rynek produktów o wyższej jakości.

Roboty, pojazdy AGV, maszyny, systemy przenośnikowe i ludzie w modelu symulacji 3D oprogramowania Process Simulate.
Film

Oprogramowanie Process Simulate jako koło ratunkowe

Wszyscy czasami potrzebujemy odrobiny wsparcia.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oprogramowanie Siemens i Process Simulate może pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji.

Poznaj aplikacje Process Simulate

Dowiedz się więcej o dostępnych specjalistycznych narzędziach, które ułatwiają modelowanie i symulacje oraz zwiększają wartość inwestycji w Process Simulate.

Projektuj, analizuj i weryfikuj procesy montażu i demontażu produktów, aby określić maksymalnie efektywną i bezkolizyjną sekwencję produkcji w jak najkrótszym czasie.

Aplikacja Process Simulate Assembler służy do modelowania, dynamicznego tworzenia i symulowania ścieżek montażu i demontażu oraz sekwencji działań, wykrywania kolizji i oceny prześwitów, przekrojów 2D i 3D oraz analiz pomiarowych. Przy jej użyciu można wybrać optymalne narzędzia do wykonania określonych działań, przeprowadzić wirtualne testy luzu i analizę kolizji, a także symulację całego procesu wytwarzania produktu wraz z narzędziami.

Widok przekroju modelu 3D złożenia fotela pojazdu w oprogramowaniu Tecnomatix Process Simulate.

Przeprowadzaj wirtualny proces rozwoju, symulację i uruchamianie zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemów produkcji, w tym wysoce zautomatyzowanych zakładów charakteryzujących się dużą zmiennością produkcji.

Aplikacja Process Simulate Robotics ułatwia planowanie i symulację bezkolizyjnych ścieżek ruchu robotów, automatyczne rozmieszczanie robotów i testowanie zasięgu, optymalizację czasu cyklu pracy robota i zużycia energii oraz uproszczenie procesu synchronizacji stacji roboczych i stref z wieloma robotami. Oprogramowanie do planowania i walidacji systemów produkcji, obejmujących od pojedynczych stacji roboczych po kompletne linie produkcyjne, może być używane przez wiele dziedzin inżynierii.

Oprogramowanie Tecnomatix Process Simulate umożliwia wyświetlanie modeli 3D symulacji, lokalizacji ścieżek i szczegółów ruchów, a także stanu i prędkości przegubów, co ułatwia planowanie ścieżek robota.

Utrzymuj i optymalizuj procesy robotyczne w dynamicznym, wirtualnym środowisku 3D bez przerywania istniejącej produkcji.

Aplikacja Process Simulate Offline Programming (OLP) umożliwia tworzenie lokalizacji docelowych, orientacji, konfiguracji, ścieżek ruchu i stref zakłóceń dla konkretnych robotów oraz manipulowanie nimi. Przy jej użyciu można optymalizować czasu cyklu, tworzyć i edytować konfigurowalne polecenia ruchu i OLP, przeprowadzać kalibrację robota oraz pobierać i wczytywać kompletne programy robotów na podstawie interfejsu programatora i kontrolera robotów wszystkich największych producentów.

Aplikacja Tecnomatix Process Simulate OLP oferuje środowisko do programowania offline 3D robotów oraz pobierania programów.

Przy użyciu modeli w trybie offline w oprogramowaniu Process Simulate można przeprowadzać wirtualne sterowanie, obejmujące tworzenie planu koncepcyjnego, definiowanie kinematyki, symulacje oraz analizy.

Aplikacja Process Simulate VC Lite umożliwia weryfikację i optymalizację konstrukcji i instalacji stref lub gniazd produkcyjnych zawierających roboty i inne zautomatyzowane urządzenia oraz sterowania nimi (mechanicznego i elektrycznego). Symuluj rzeczywisty programowalny kod sterownika logicznego (PLC) z rzeczywistą maszyną za pomocą oprogramowania TIA Portal i PLCSIM Advanced firmy Siemens lub oprogramowania OPC UA i rzeczywistych programów robota, aby uzyskać maksymalnie realistyczne środowisko wirtualnego sterowania.

Kod programu sterownika PLC wyświetlany po lewej stronie z modelem 3D symulacji robotycznego gniazda produkcyjnego w oprogramowaniu Process Simulate wyświetlanym po prawej stronie na potrzeby wirtualnego sterowania.

Opracowuj zrobotyzowane procesy produkcji przy użyciu narzędzi do tworzenia szwów spawalniczych i generowania ciągłych ścieżek wykonywania działań klejenia, uszczelniania i natryskiwania oraz funkcji pełnej symulacji ścieżki ruchu robota i optymalizacji pod kątem rozmieszczenia, zasięgu i czasu cyklu.

Za pomocą aplikacji Process Simulate Continuous Manufacturing można importować szwy spawalnicze i ścieżki narzędzi obróbki w celu utworzenia ścieżek robota, wygenerowania szwów spawalniczych i ciągłych ścieżek ruchu na podstawie krzywych oraz rozpoznawania geometrii, a także dostosowywać lokalizacje ścieżek w oparciu o warunki prostopadłości względem powierzchni, czy też symulować pokrycie i grubość warstwy farby i natryskiwanych powłok.

Model symulacji 3D lakierowania wykonywanego przez robota w oprogramowaniu Process Simulate.

Projektuj, analizuj i optymalizuj szczegółowe działania wykonywane przez ludzi, skalując wirtualne postacie ludzkie, aby dopasować je do dowolnej populacji pracowników oraz symulacji dowolnego zadania.

Przy użyciu aplikacji Process Simulate Human można weryfikować projekty stanowisk roboczych, aby zapewnić dostęp do części produktu oraz możliwość ich montażu i konserwacji. Można jej również użyć do analizowania i optymalizowania czasu cyklu oraz ergonomii działań wykonywanych przez ludzi i stanowiska pracy, uzyskując w ten sposób bezpieczne procesy zgodne ze standardami branżowymi i korporacyjnymi.

Wirtualna postać kobiety wykonująca zadania robocze w oprogramowaniu Process Simulate Human.

Aplikacja Process Simulate VR Analyze umożliwia wczytywanie analiz z oprogramowania Process Simulate w środowiskach rzeczywistości wirtualnej (VR) w celu weryfikowania projektów i procesów, przeprowadzania analiz oraz wykonywania symulacji i prowadzenia współpracy w warunkach pełnej immersji przy użyciu sprzętu VR dostarczonego przez firmy HTC i HP.

Przy użyciu tej aplikacji można poruszać się w środowisku wirtualnym, odtwarzać, wstrzymywać i resetować symulacje utworzone w oprogramowaniu Process Simulate, manipulować robotami, dokonywać pomiarów oraz zapisywać notatki i znaczniki.

Kobieta korzystająca z gogli VR i kontrolerów w połączeniu z modelem 3D symulacji zakładu produkcyjnego w warunkach pełnej immersji.
Case study

Estun Automation

Estun Automation uses Tecnomatix Process Simulate to reduce onsite virtual commissioning time by 30 percent and overall costs by 20 percent.

Several robotic arms working in a factory
Case Study

Reducing onsite virtual commissioning time by 30 percent and overall costs by 20 percent

Firma:Estun Automation

Branża:Battery, Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Nanjing, China

Siemens Software:Tecnomatix

Film

Współpraca przy użyciu rozwiązania Siemens Xcelerator Share

Siemens Xcelerator Share oferuje bogaty zestaw funkcji ułatwiających codzienną współpracę z zastosowaniem oprogramowania Process Simulate. Przyczynia się do zwiększenia dostępności, elastyczności i skalowalności transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.