Tecnomatix

Process Simulate Collaborate

Wizualizuj, przeglądaj i analizuj fabryczne linie produkcyjne utworzone w oprogramowaniu Process Simulate, w dowolnym czasie i miejscu oraz z udziałem dowolnych użytkowników korzystających z funkcji współpracy 3D w chmurze.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Oprogramowanie Tecnomatix Process Simulate Collaborate w chmurze umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Process Simulate Collaborate

Wizualizuj, przeglądaj i analizuj projekty z rozwiązania Process Simulate w dynamicznym, opartym na chmurze środowisku współpracy 3D. Aplikacja internetowa pozwala na łatwe udostępnianie projektów z rozwiązania Process Simulate współpracownikom i klientom w celu dalszych prac.

Usprawnienie wirtualnej współpracy
Uczestnicy procesu mogą przeglądać projekty niezależnie lub wspólnie, zwiększając w ten sposób produktywność i zacieśniając współpracę dzięki wizualizacji i symulacji 3D. Wyeliminuj ręczny sposób udostępniania projektów na rzecz elastycznego i efektywnego podejścia do współpracy nad opracowaniami danych utworzony w rozwiązaniu Process Simulate z udziałem wielu osób z różnych zespołów interdyscyplinarnych.

Dostęp do kluczowych funkcji

  • Wizualnie intuicyjny interfejs, w ty kompleksowe symulacje 3D
  • Dostęp z różnych urządzeń, w tym komputerów stacjonarnych i tabletów, ułatwia mobilną współpracę nad danymi 3D
  • Aplikacja jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania rozwiązania Process Simulate, oraz zapewnia łatwą dostępność i skalowalność danych symulacji

Poznaj możliwości rozwiązania Process Simulate

Zbiór projektów dostępnych do przeglądania w interfejsie użytkownika oprogramowania Tecnomatix Process Simulate Collaborate.

Zapewnij bezproblemowe udostępnianie, organizowanie i walidację projektów z rozwiązania Process Simulate. Można przesyłać nowe lub sortować i filtrować istniejące projekty według różnych kryteriów, takich jak nazwa projektu lub data modyfikacji.

Aplikacja pozwala wyeliminować ręczne udostępnianie projektów zawierających obrazy statyczne. Wirtualne środowisko 3D ułatwiające współpracę pozwala zapewnić, że wykonywane działania dotyczą jednego, konkretnego głównego projektu, aby zagwarantować jego spójne i dokładne aktualizacje. Podczas przeglądania symulacji 3D użytkownicy mogą zostawiać informacje zwrotne i inne uwagi w kontekście konkretnego obszaru projektu.

Oprogramowanie Tecnomatix Process Simulate Collaborate w chmurze umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym.

Współpracę nad projektami z aplikacji Process Simulate z udziałem wewnętrznych lub zewnętrznych uczestników procesu można prowadzić bez użycia tej aplikacji. Zaproszenie innych uczestników procesu do współpracy nad projektem wymaga jedynie utworzenia niepowtarzalnego łącza i wysłania go drogą elektroniczną do wybranych użytkowników.

Niezależnie od roli prezentera czy zaproszonego użytkownika, wszyscy uczestnicy sesji współpracy mogą wchodzić w interakcje z projektem, dodając notatki lub korzystając z czatu w czasie rzeczywistym. Mogą też mogą przeglądać projekt niezależnie od tego, co jest prezentowane podczas sesji.

Uczestnik może zażądać kontroli nad sesją, aby wybrać odtwarzaną symulację i przedstawić swoją opinię zespołowi. Dzięki tej dodatkowej elastyczności sesje współpracy 3D są bardziej efektywne niż zwykłe udostępnianie ekranu.

Zbieranie informacji zwrotnych dotyczących modelu 3D symulacji za pomocą oprogramowania Tecnomatix Process Simulate Collaborate w chmurze.

Zmiany w projekcie z rozwiązania Process Simulate można gromadzić i dokumentować niezależnie lub w środowisku współpracy 3D. Można łatwiej wdrażać informacje zwrotne w celu usprawnienia komunikacji i procesu wprowadzania ulepszeń oraz niezbędnych zmian w projekcie.

Podczas przeglądania projektu i współpracy nad nim można korzystać z następujących funkcji:

  • Przełączanie między panelami interfejsu użytkownika
  • Przełączanie między pomiarami minimalnej odległości oraz między punktami
  • Przełączanie między jednostkami miary (cale/mm)
  • Powiększanie i pomniejszanie określonych obszarów projektu
  • Pokazywanie i ukrywanie notatek uczestników

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z ekspertem ds. produktu i dowiedz się, jak współpraca w chmurze może ułatwić wizualizacje i analizy projektów utworzonych w rozwiązaniu Process Simulate.

Przykład wdrożenia

Wipro PARI

Firma Wipro PARI wykorzystała oprogramowanie Process Simulate do przeprowadzenia walidacji linii montażowej silnika w zaledwie trzy miesiące.

Using virtual commissioning to reduce commissioning time by 70 percent
Case Study

Using virtual commissioning to reduce commissioning time by 70 percent

Firma:Wipro PARI

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Pune, India

Siemens Software:Tecnomatix

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.