Příprava nástrojů a upínek

Návrh upínků

Využijte výkonné nástroje pro modelování a sestavování a urychlete návrh přípravků a upínek, které jsou plně asociativní s obráběným 3D modelem komponenty.

Navrhování upínek pomocí pokročilých systémů CAD

Využijte výkonné funkce pro modelování geometrických a velkých sestav, které činí řešení NX ideální pro veškeré typy návrhu upínek. 

Díky nejnovějším funkcím pro sestavy je možné komponenty upínky snadno vkládat i spojovat a automaticky k nim vytvářet výkresy a další dokumentaci.

Vizualizace pokročilého CAD.

Využití asociativity k začlenění změn návrhu

Zajistěte rychlé a přesné aktualizace s plnou asociativitou mezi modelem dílu a upínkem.

Jakmile je návrh upínky dynamicky asociován se součástí nebo modelem výrobku, model upínky se při změnách v návrhu automaticky aktualizuje.

Vizualizace asociativity mezi modelem dílu a upínkem.

Simulace a optimalizace návrhu upínek

Simulujte kinematiku upínek, například otevřené a zavřené polohy, pomocí snadno použitelných kinematických funkcí.

Získejte vyšší přesnost optimalizací výkonu konstrukce pomocí naší široké škály nástrojů pro analýzu napětí.

Vizualizace návrhu upínků.
případová studie

ANGER MACHINING

Automotive machine tool maker uses Teamcenter to reduce engineering cycle time by 30 percent and to map engineering and manufacturing bills of materials
Case Study

Automotive machine tool maker uses Teamcenter to reduce engineering cycle time by 30 percent and to map engineering and manufacturing bills of materials

Firma:ANGER MACHINING

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Traun , Austria

NX, Solid Edge, Teamcenter