JT

JT Open Program

Připojte se k jedinečné globální alianci společností a jejich dodavatelů softwaru, kteří podporují používání a zavádění 3D dat ve formátu JT.

Inženýr sdílí informace o projektu na notebooku s jiným inženýrem, zatímco procházejí moderní továrnou. Informace o projektu obsahují model CAD s informacemi o výrobním procesu zobrazované komponenty.

Proč využívat program JT Open Program?

Připojte se k celosvětové alianci společností a jejich dodavatelů softwaru, kteří spolu s akademickou obcí tvoří komunitu, jejímž hlavním principem je podpora používání a přijetí formátu souborů JT.

Program JT Open Program vytvořila společnost Siemens Digital Industries Software v roce 2003 na žádost malé skupiny pokrokově smýšlejících společností, které viděly hodnotu v používání společného 3D formátu JT. Program má nyní více než 150 členů, včetně společností z žebříčku Fortune 500, které sídlí po celém světě.

Mezi úspěchy programu JT Open Program patří zveřejnění specifikace formátu JT a vytvoření bezplatného prohlížeče formátu JT, řešení JT2Go. Zveřejnění specifikace formátu JT bylo podnětem k jeho přijetí v rámci normy ISO pod označením IS 14306. Členové programu JT Open Program pokračují ve spolupráci na rozšiřování používání formátu JT v celém odvětví s cílem dosáhnout úspory nákladů a efektivity díky přijetí standardu pro 3D data v podobě formátu JT.

Připojte se k programu JT Open Program

Připojte se k programu JT Open Program – členství mohou získat všechny společnosti, dodavatelé softwaru a akademické instituce. Zájemci se mohou do programu zapojit bezplatně jako zástupci nebo si zvolit placené členství. Placené členství zahrnuje firemní, dodavatelské nebo akademické instituce. Placené členství zahrnuje přístup k řešení JT Open Toolkit. Členové z řad dodavatelů mohou využívat řešení JT Open Toolkit k vytváření aplikací pro další prodej.

Program se skládá ze dvou výborů, z řídícího výboru pro přezkum (MRB) a z výboru pro technický přezkum (TRB). Všichni členové jsou oprávněni účastnit se činností technické revizní komise. Účast MRB je řízena prostřednictvím hlasovacího procesu. Program JT Open Program nepodmiňuje účast jakýmikoli prostředky.

Zobrazit seznam členů programu JT Open Program

Přístup k technologii s podporou formátu JT

Využijte výhody členství v programu JT Open Program a získejte přístup k řešení JT Open Toolkit. Řešení JT Open Toolkit je aplikační programovací rozhraní (API) v jazyce C++, které poskytuje přístup ke čtení/zápisu veškerého obsahu souborů JT včetně struktury výrobků, metadat, atributů, úrovní detailů, informací o výrobě výrobků a přesné geometrie XT s modely B-Rep.

Řešení JT Open Toolkit umožňuje čtení a zápis v rámci souborů ve formátu JT kompatibilních s normou ISO. Všechny produkční verze formátu JT aktuálně podporují produkty Siemens PLM. Součástí řešení je sada PLM XMK SDK a adaptér PLM XML JT, který čte a zapisuje XML kompatibilní se schématem PLM XML. Kromě toho řešení obsahuje zásuvný modul herního modulu Unity pro dynamické načítání obsahu ve formátu JT do relace Unity a řešení JT Utilities. Řešení JT Utilities poskytuje řadu nástrojů příkazového řádku, které lze použít pro podporu vývoje aplikací a scénářů opakovaného použití formátu JT.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.