KOMPONENTY ŘEŠENÍ KINEO

KineoWorks

Automatizujte bezkolizní plánování drah ve svých softwarových aplikacích integrací řešení KineoWorks od společnosti Siemens. Plánujte optimální trajektorie průmyslových robotů a obráběcích strojů.

Průmysloví roboti provádějí automatizované svařování při výrobě automobilů. K výpočtu bezkolizního pohybu robota lze použít simulační software robotiky v řešení KineoWorks.

Proč využívat řešení KineoWorks?

Vyřešte problémy s plánováním pohybu automatickým výpočtem optimalizovaných trajektorií bez kolizí pro jakýkoli kinematický systém. Řešení KineoWorks poskytuje pokročilé plánování dráhy pro průmyslové simulace pohybu a řídicí systémy s mnoha aplikacemi:

• Automatizujte a optimalizujte průmyslové roboty a obráběcí stroje
• Ověřujte operace montáže/demontáže v digitálních maketách
• Modelujte interakci osob a přístupnost

Prozkoumejte aplikace

Robotická simulace

Automatizujte plánování složitých bezkolizních pohybů při simulaci a řízení robotů a strojů

  • Optimalizujte pro zvolená omezení, například dobu cyklu nebo energetickou účinnost
  • Provádějte simulace standardních robotů se šesti a sedmi stupni volnosti
  • Vypočítejte simultánní, bezkolizní provoz více robotů ve stejné pracovní buňce
  • Určujte optimální trajektorie pro konkrétní nástrojové operace
  • Vypočítejte optimální sekvenci pro sériovou kontrolu, bodové svařování a související operace
  • Ověřujte pozice uzlů v operacích typu přenášení

Digitální maketa

Určujte platné cesty pro sestavování a demontáž 3D komponent v aplikacích digitálních maket:

  • Vypočítejte bezkolizní cesty automaticky jedním kliknutím
  • Umožněte uživatelům interaktivně uplatňovat jejich vlastní odborné znalosti při výběru z nabídky výstupů

Ergonomická simulace

Provádějte ergonomické studie simulací kinematiky lidského těla s více než sto stupni volnosti.

Řešení KineoWorks umožňuje simulovat pohyb operátora při montážních úkolech a kontrolovat proveditelnost, ergonomii a přístupnost.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.