Simcenter Mechanical

Simcenter SPEED software

Szybko analizuj konstrukcje silników przy użyciu symulacji analitycznych. Oprogramowanie Simcenter SPEED pomaga symulować większość najważniejszych klas maszyn elektrycznych wraz z ich układami napędowymi.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Grafika przedstawiająca edytor konspektu używany w oprogramowaniu Simcenter SPEED.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter SPEED?

Oprogramowanie Simcenter SPEED umożliwia inżynierom szybkie analizowanie projektu silnika za pomocą symulacji analitycznych. Simcenter SPEED zapewnia dostęp do teoretycznych i fizycznych modeli większości głównych klas maszyn elektrycznych wraz z ich układami napędowymi.

Modelowanie złożoności
Simcenter SPEED obsługuje różne typy maszyn elektrycznych, w tym silniki synchroniczne, maszyny 1-, 2- i 3-fazowe, maszyny indukcyjne, komutowane silniki reluktancyjne, maszyny prądu stałego, maszyny komutatorowe i maszyny o strumieniu osiowym.

Szybsze działania
Oprogramowanie Simcenter SPEED oferuje wszystkie modele teoretyczne i fizyczne niezbędne do szybkiego projektowania maszyn elektrycznych z zastosowaniem elastycznego podejścia. Metody analityczne zapewniają niemal natychmiastowy dostęp do wyników, dzięki czemu można ich z powodzeniem używać do badania projektu lub analiz warunkowych.

Zachowaj integrację
Oprogramowanie Simcenter SPEED łączy się z kilkoma ogólnymi rozwiązaniami do symulacji elektromagnetycznej, w tym oprogramowaniem Simcenter MAGNET, a także z rozwiązaniami wielodomenowymi, takimi jak Simcenter STAR-CCM+. W wielu zastosowaniach maszyna elektryczna stanowi część złożonego systemu. W takich przypadkach oprogramowanie Simcenter SPEED obsługuje eksport plików danych do narzędzi do symulacji systemów, takich jak Simcenter Amesim. Simcenter SPEED oferuje wbudowany interfejs graficzny, aby umożliwić badanie projektu przy użyciu oprogramowania HEEDS.

Co nowego?

Zachowaj integrację z rozwiązaniami Simcenter do elektromagnetyki.

Funkcje oprogramowania Simcenter SPEED

Szybkie projektowanie maszyn elektrycznych z zastosowaniem podejścia analitycznego

Szybko projektuj, oceniaj, przeglądaj i rozwijaj produkty dzięki analitycznemu podejściu zapewnianemu przez oprogramowanie Simcenter SPEED. Możliwość łatwego modyfikowania parametrów i pełna integracja z oprogramowaniem Simcenter HEEDS pozwalają prowadzić inteligentne badanie projektu z uwzględnieniem tysięcy różnych opcji w ułamku czasu, który zajęłoby uruchomienie zbioru symulacji metodą elementów skończonych (MES).

Grafika przedstawiająca edytor konspektu i wykres bąbelkowy używany w oprogramowaniu SPEED

Sześć typów maszyn elektrycznych

Oprogramowanie Simcenter SPEED obsługuje obecnie sześć typów maszyn elektrycznych przy użyciu szablonów projektów: maszyny synchroniczne, indukcyjne, komutowane silniki reluktancyjne, silniki szczotkowe prądu stałego z magnesem stałym (PM-DC) maszyny prądu stałego, maszyny komutatorowe i maszyny o strumieniu osiowym. Wszystkie szablony są w pełni sparametryzowane, co pozwala na łatwą modyfikację i automatyczne skalowanie za pomocą funkcji wstępnego wymiarowania

Sześć oddzielnych edytorów konspektu do obsługi sześciu różnych produktów w oprogramowaniu Simcenter SPEED.

Szybka i łatwa konfiguracja przy użyciu edytorów

Użyj wbudowanego graficznego edytora konspektu, aby szybko zdefiniować parametry promieniowej lub osiowej maszyny elektrycznej, pozwalające błyskawicznie zmodyfikować geometrię.

Można wybrać jedno- lub wielofazowe układy cewek, siłę magnetomotoryczną (MMF) i harmoniczne, a także schemat Görgesa. Następnie użyj edytora uzwojenia, aby opracować schemat uzwojenia i ułożenie drutu w szczelinie.

Edytor szablonów ułatwia gromadzenie wszystkich parametrów wejściowych.

Grafika przedstawiająca sześć różnych pulpitów nawigacyjnych w oprogramowaniu Simcenter SPEED

Elastyczne bazy danych materiałów

Dzięki łatwemu dostępowi do naszej bazy danych materiałów można szybko przetestować projekt z zastosowaniem różnych materiałów. Baza danych zawiera stale, magnesy i szczotki. Można ją edytować oraz tworzyć własne materiały. Możesz szybko sprawdzić dowolny materiał i przeglądać różne wykresy, takie jak krzywe B/H oraz V/I.

Schemat bazy danych magnesów utworzonej w oprogramowaniu Simcenter SPEED