Kierowca używający rozwiązania Simcenter do testów fizycznych.

SIMCENTER

Testy fizyczne

Usprawnij procesy testowania i zwiększ produktywność oraz innowacyjność produktów dzięki rozwiązaniu Simcenter do testów fizycznych. Nasze rozwiązania łączą sprzęt do pozyskiwania danych wielodomenowych z kompletnym pakietem oprogramowania do zarządzania danymi, analiz i modelowania, zaspokajając tym samym szeroki zakres potrzeb dotyczących testów.

Rozwiązanie Simcenter do testów fizycznych

Szybsze i inteligentniejsze testy przeprowadzane na wcześniejszym etapie

  • Twórz dokładne cyfrowe bliźniaki do szybkiej weryfikacji działania na podstawie testów wielodomenowych
  • Przenieś testy na wcześniejszy etap procesu, aby uzyskać wgląd w kluczowe aspekty alternatywnych rozwiązań projektowych i sprawdzać ich poprawność zbudowaniem prototypów
  • Przeprowadzaj testy szybciej, aby usprawnić kampanie testowania, przechodząc płynnie od instrumentacji do końcowych raportów
  • Przeprowadzaj testy w bardziej inteligentny sposób, aby zintegrować testowanie z przepływem informacji sprawdzania poprawności i umożliwić współpracę między zespołami
Kilka osób przeprowadzających testy fizyczne.

Poznaj produkty Simcenter do testów fizycznych

Usprawnij procesy testowania oraz zwiększ produktywność i innowacyjność produktów dzięki rozwiązaniom do pozyskiwania i przetwarzania danych z testów fizycznych.

Funkcje testów fizycznych w oprogramowaniu Simcenter

Testowanie akustyczne

Nasze rozwiązania w zakresie testowania akustycznego, obejmujące najszerszy zakres zastosowań przemysłowych i zadań inżynieryjnych, a jednocześnie zgodne z najnowszymi standardami międzynarodowymi, dostosowują się do wymagań specyficznych dla danego projektu. Projektuj innowacyjne produkty wyróżniające się atrakcyjnym profilem akustycznym, opierając się na specjalistycznej wiedzy zawartej w rozwiązaniu Simcenter Testlab.

Dowiedz się więcej o testowaniu akustycznym
Obejrzyj webinar

Grupa osób patrzących na narzędzie Simcenter do testowania akustycznego na ekranie.

Systemy do pozyskiwania danych

Do testowania i pomiarów używa się dużo sprzętu. Bez względu na to, skąd pochodzi sprzęt, wymagania są zawsze podobne: musi być łatwy w konfiguracji, solidny, elastyczny, precyzyjny i niezawodny. Usprawnij procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów wielodomenowych od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia, analizowania i raportowania danych.

Naszą ofertę miniaturowych wstrząsarek i źródeł dźwięku, przetworników i czujników różnych firm, sprzętu do pozyskiwania danych oraz rozwiązań do lokalizacji źródeł dźwięku zaprojektowano tak, aby ułatwić konfigurację u uprawnić przeprowadzanie testów.

Dowiedz się więcej o systemach do pozyskiwania danych

Szeroka gama sprzętu do pozyskiwania danych.

Testy trwałości

Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania Simcenter w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.

Osoba jadąca quadem po wiejskiej drodze.

Testy materiałowe

Dobra znajomość zaawansowanych materiałów stosowanych w innowacyjnych produktach jest niezbędnym warunkiem szybkiego i responsywnego procesu rozwoju produktu. Nasze rozwiązania do testowania materiałów pozwalają dokładnie określać właściwości mechaniczne i akustyczne nowych i innowacyjnych materiałów oraz komponentów. Te informacje są następnie wykorzystywane w modelach symulacji, umożliwiając porównywanie różnych materiałów lub pomagając ulepszyć istniejące produkty.

Dowiedz się więcej o testach materiałowych

Inżynier wykonujący testy materiałowe przy użyciu narzędzia.

Testowanie systemu oparte na modelu

Przyspiesz inżynierię systemów dzięki zintegrowaniu narzędzi do testowania i symulacji. Zmaksymalizuj spójność narzędzi i metod stosowanych w całym cyklu rozwoju. Dzięki integracji testów i symulacji w jednym środowisku w celu sprawdzania poprawności działania produktu można zmniejszyć koszty testowania i ryzyko, zwiększyć produktywność i uzyskać dodatkowy wgląd w system. Testowanie systemów oparte na modelu maksymalizuje spójność stosowanych narzędzi i metod, zapewniając jednocześnie wysoce zwinne mechatroniczne środowisko inżynierii systemu. Umożliwia również ocenę konkretnych atrybutów przy użyciu modeli wirtualnych, połączonych modeli wirtualno-fizycznych i prototypów fizycznych.

Dowiedz się więcej o testowaniu systemów opartym na modelu

Mężczyzna przy komputerze, pracujący z oprogramowaniem Simcenter do testowania systemów.

Eksploatacyjne testy parametrów NVH

Przeprowadzaj efektywne oceny sygnatury akustycznej produktów, w rzeczywistych warunkach pracy i przy minimalnych opóźnieniach. Nasze intuicyjne i skalowalne rozwiązanie do eksploatacyjnych testów hałasu, drgań i barwy dźwięku (NVH) pomaga wykonywać szybkie i wiarygodne pomiary, od rozwiązywania problemów po wielodomenowe kampanie testowe. Zwiększ efektywność kosztową ocen parametrów NVH, łącząc skalowalny sprzęt do wykonywania pomiarów z najnowocześniejszym oprogramowaniem do przetwarzania i analizy danych.

Dowiedz się więcej o eksploatacyjnych testach NVH

Inżynier wykonujący eksploatacyjne testy parametrów NVH samochodu przy użyciu narzędzia Simcenter.

Testowanie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo ma znaczenie w całym cyklu życia produktu, od określania danych wejściowych do projektu, produkcji, zapewnienia jakości i wreszcie hal montażowych oraz półek sklepowych klientów. Nasze akredytowane zgodnie z norma ISO 17025 i niezależne centrum testowe oferuje szeroką gamę testów komponentów i systemów bezpieczeństwa: od kasków po kompletne systemy zabezpieczające. Oprócz testów w trakcie procesu rozwoju przeprowadzamy ostateczną i niezależną weryfikację zgodności produktu z globalnymi standardami.

Poza testami określonych komponentów bezpieczeństwa wykonujemy też ogóle testy bezpieczeństwa pojazdu. Bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu, dostarczamy oprogramowanie symulacyjne oraz wiedzę i narzędzia do opracowywania, projektowania, testowania i walidacji różnych systemów bezpieczeństwa biernego i aktywnego. Nasze placówki testowe są w pełni wyposażone do wykonywania pełnego zakresu testów na potrzeby branży motoryzacyjnej, zarówno do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu.

Dowiedz się więcej o testach bezpieczeństwa

Pojazd przechodzący testy bezpieczeństwa.

Testy jakości

Prowadź solidne i niezawodne testy jakości podczas produkcji. Rozwiązanie Simcenter Anovis łączy niezbędne czujniki, precyzyjny sprzęt do rejestrowania dźwięków i drgań, funkcje inteligentnej analizy sygnałów oraz elastyczne oprogramowanie sterujące stanowiskiem testowym. Pozwala to prowadzić szczegółowe testy i formalnie wykazać, że dana część odpowiada specyfikacjom, a maszyna działa w bezpieczny sposób.

Dowiedz się więcej o testach jakości

Testowanie układów wirujących

Rozwiązania do testowania układów wirujących pozwalają zoptymalizować ich działanie dzięki uzyskiwaniu i analizowaniu danych wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii sterowania na jakość dźwięku, drgania (skrętne) i efektywność energetyczną. Nasz multidyscyplinarny system testowania pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć niezawodność danych i zmaksymalizować wgląd w nie, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistej eksploatacji.

Dowiedz się więcej o testowaniu układów wirujących
Obejrzyj webinar

Testy motocykla w tunelu aerodynamicznym.

Testy wstrząsów i drgań

Wybierz wszechstronne rozwiązanie do dynamicznych testów środowiskowych, obejmujące narzędzia do rutynowej kwalifikacji drgań oraz efektywny, szybki i wielokanałowy system sterowania wstrząsarką w pętli zamkniętej, z równoległym pozyskiwaniem danych i rozbudowanymi możliwościami analizy.

Dowiedz się więcej o testach wstrząsów i drgań
Obejrzyj webinar

Inżynier używający komputera z wieloma ekranami w centrum testowym.

Testy dynamiki konstrukcji

Skorzystaj z zasobów firmy tradycyjnie oferującej najnowocześniejsze zdobycze wiedzy inżynieryjnej i zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych. Dowiedz się, jak złożenie komponentu lub produktu reaguje pod obciążeniem, dzięki technologii cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Pomiar przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń 3D w pełnym polu i w dowolnych miejscach jednocześnie, pod dowolnym obciążeniem, przy użyciu zaledwie dwóch kamer, pozwala skrócić cykle programowania i zwiększyć ich responsywność.

Dowiedz się więcej o testowaniu dynamiki konstrukcji
Obejrzyj webinar

Inżynier przeprowadzający testy dynamiki konstrukcji komponentu.

Testy termiczne

Rodzina rozwiązań sprzętowych do charakteryzacji termicznej zapewnia dostawcom komponentów i systemów możliwość dokładnego i wydajnego testowania, mierzenia i charakterystyki termicznej półprzewodnikowych układów scalonych, pojedynczych i szeregowych diod LED, pakietów piętrowych i wielokostkowych, modułów energoelektronicznych, właściwości materiałów termoprzewodzących (TIM) oraz kompletnych systemów elektronicznych poprzez testowanie komponentów na miejscu.

Nasze rozwiązania sprzętowe bezpośrednio mierzą faktyczne krzywe ogrzewania lub chłodzenia urządzeń zawierających pakiety półprzewodników, w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym, zamiast sztucznie komponować je na podstawie wyników kilku indywidualnych testów. Dokonywany w ten sposób pomiar rzeczywistej termicznej reakcji w stanie nieustalonym jest znacznie bardziej wydajny i dokładny, co zwiększa dokładność pomiarów termicznych niż metody pomiarów w stanie ustalonym. Pomiary należy wykonać tylko raz w odniesieniu do próbki, bez konieczności powtarzania ich ze średnią częstością jak w przypadku metod w stanie ustalonym.

Przeczytaj więcej o testach termicznych
Obejrzyj webinar

Widok sprzętu Simcenter Micred Powertester.

Analiza ścieżki przejścia

Określaj ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalaj, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Wykonaj analizę ścieżki przejścia (TPA) w celu zidentyfikowania i oceny strukturalnych i powietrznych dróg przekazywania energii, od źródła wzbudzenia do lokalizacji danego odbiornika. Analiza TPA pozwala określić ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalić, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Po określeniu ilościowym źródeł i ścieżek oraz utworzeniu ich modeli optymalizacja wibroakustyki oraz parametrów hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania (NVH) systemu staje się stosunkowo prostym zadaniem projektowym.

Dowiedz się więcej o analizie ścieżki przejścia
Obejrzyj webinar

Widok analizy ścieżki przejścia (TPA) wykonywanej w oprogramowaniu Simcenter Testlab.

Skalowalne zarządzanie danymi testowymi i ich analiza

Dział testów generuje ogromną ilość danych. Konwersja, wizualizacja i analiza wyników testów stanowią czasochłonne zadania, które często wymagają specyficznej wiedzy. Aplikacje Simcenter Testlab to doskonałe narzędzia, które usprawniają procesy gromadzenia i analizy danych oraz raportowania.

Dowiedz się więcej o skalowalnym zarządzaniu danymi testowymi i analizach

Mężczyzna i kobieta patrzący na ekran komputera.