1. Home

Simcenter

Rozwiązania autonomiczne

Autonomia jest jasnym kierunkiem dla naszych systemów transportowych, czy to transportu masowego czy osobistego. Fizyczna i wirtualna ocena tych nowych pojazdów w rzeczywistym środowisku zapewnia dokładne i szczegółowe informacje zwrotne, dając inżynierom większą pewność co do ich decyzji projektowych.

Modelowanie złożoności

rozwiązania autonomiczne Simcenter

Bardziej komfortowe i efektywne podróże to przyszłość mobilności. Nowe trendy wskazują na pojazdy o podwyższonym poziomie wspomagania kierowcy, docelowo poziomie 5, a następnie całkowitą autonomię. Zmienne pozwalające to osiągnąć wykraczają poza pojazd, obejmując otaczające środowisko. Testowanie projektów w mieszanym środowisku fizycznym i symulowanym daje pewność rozwoju produktu przed wdrożeniem.

Inżynier korzystający z oprogramowania firmy Siemens na ekranie.
webinar na żądanie

Inteligentny i wydajny przepływ pracy testowania systemów ADAS

Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), takie jak adaptacyjny tempomat lub piloty autostradowe, są standardowym wyposażeniem nowych pojazdów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, producenci samochodów na całym świecie opracowują i zatwierdzają takie systemy dla pojazdów nowej generacji, zyskując przewagę konkurencyjną. Odkryj narzędzia do zbierania danych z systemów ADAS, które umożliwiają zbieranie i indeksowanie dużej ilości różnych danych.

Samochód korzystający z zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS).