Mężczyzna siedzący przy biurku i używający funkcji symulacji systemów w rozwiązaniu Simcenter.

Simcenter

Symulacja systemów

Opanuj złożoność już na początkowych etapach projektowania. Oceniaj i równoważ potencjalnie kolidujące ze sobą atrybuty osiągów od wczesnych etapów procesu rozwoju do końcowej walidacji działania i kalibracji elementów sterujących.

Uzyskaj wgląd w dane inżynieryjne na wcześniejszym etapie procesu

Symulacja systemów w rozwiązaniu Simcenter

Funkcje symulacji systemów w rozwiązaniu Simcenter umożliwiają szybkie tworzenie heterogenicznych architektur symulacji systemu, rozszerzając koncepcję cyfrowego bliźniaka na inżynierię oprogramowania. Dzięki temu inżynierowie mogą:

  • rozwiązywać problemy wynikające ze złożoności inteligentnych, zautomatyzowanych i zelektryfikowanych produktów obejmujących systemy mechaniczne, układy elektryczne i elektroniczne oraz funkcje sterowania;
  • udostępniać modele globalnemu zespołowi inżynierów, aby znacznie przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek.

Funkcje rozwiązania Simcenter do symulacji systemów

Oprogramowanie Simcenter Systems oferuje najnowocześniejszą, otwartą i przyjazną dla użytkownika platformę wielodomenowej symulacji systemów, która pozwala modelować, uruchamiać i analizować złożone systemy oraz ich komponenty. Wysoce efektywne funkcje, narzędzia do analizy i optymalizacji są wbudowane w zaawansowane i łatwe w użyciu środowiska, aby zapewnić wydajną, wielodomenową symulację systemów 1D, pozwalającą uzyskać niezawodny projekt. Platforma skutecznie łączy się z wieloma rozwiązaniami CAE 1D i 3D oraz pomaga szybko pobierać i eksportować modele w czasie rzeczywistym. Zapewnia również spójne i ciągłe ramy obsługi modelu w pętli (MiL), oprogramowania w pętli (SiL) oraz sprzętu w pętli (HiL).

Dowiedz się więcej o platformie symulacji systemów

Można symulować i integrować układy elektryczne i elektromechaniczne od projektu koncepcji aż po walidację elementów sterowania. Oprogramowanie Simcenter Systems pomoże zoptymalizować dynamiczne działanie systemów mechatronicznych, przeanalizować zużycie energii oraz zaprojektować i zweryfikować strategie sterowania urządzeniami elektrycznymi w branży motoryzacyjnej, lotniczej, maszynowej oraz sprzętu ciężkiego.

Dowiedz się więcej o symulacji instalacji elektrycznych

Zoptymalizuj charakterystykę dynamiczną elementów hydraulicznych i pneumatycznych, jednocześnie ograniczając tworzenie fizycznych prototypów do tych absolutnie niezbędnych. Szeroka gama komponentów, funkcji i specjalistycznych narzędzi dostępnych w rozwiązaniach Simcenter pozwala modelować systemy dla dużej liczby zastosowań, na przykład mobilne hydrauliczne systemy wykonawcze, układy przeniesienia napędu oraz układy paliwowe i klimatyzację w samolotach.

Obszerne biblioteki komponentów wspierają bardziej i mniej doświadczonych użytkowników w procesach ogólnego i szczegółowego modelowania układów. Bezproblemowa komunikacja między bibliotekami daje szansę na zaprojektowanie dowolnego układu hydraulicznego/pneumatycznego i połączenie go z układem sterowania i innymi powiązanymi elementami w ramach jednej platformy.

Dowiedz się więcej o symulacji układu hydraulicznego/pneumatycznego

Zarządzaj rosnącą złożonością inżynieryjną zintegrowanych systemów mechanicznych. Oprogramowanie Simcenter Systems udostępnia najnowocześniejsze techniki modelowania, które pozwalają prowadzić wielowymiarowe (1D, 2D i 3D) symulacje dynamiczne. Umożliwia badanie sztywnych lub elastycznych brył i złożonych tarć nieliniowych poprzez analizę zjawisk o niskiej lub wysokiej częstotliwości oraz uwzględnienie sprzężenia między konstrukcjami mechanicznymi i ruchem spowodowanym przez źródła elektryczne lub hydrauliczne.

Dowiedz się więcej o symulacji systemu mechanicznego

Schemat symulacji systemu mechanicznego w rozwiązaniu Simcenter.

Rozwiązanie Simcenter Systems pomaga zmaksymalizować wydajność termiczną w kontekście systemów HVAC i komfortu w kabinie, zarządzania termicznego pojazdu, systemów kontroli środowiska lub innych systemów termicznych. Zaawansowane funkcje postprocessingu, które pozwalają graficznie zwizualizować przepływy energii w systemie, pomagają skutecznie optymalizować efektywność energetyczną i badać integrację systemów odzyskiwania energii oraz ich wpływ na osiągi i zużycie energii. Możesz wykorzystać oprogramowanie, aby odzwierciedlić rzeczywiste środowisko operacyjne swojego systemu, z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem podczas projektowania i walidacji strategii kontroli temperatury.

Dowiedz się więcej o symulacji systemu termicznego

Wielodomenowe podejście do symulacji systemów umożliwia badanie wielu różnych architektur i technologii. Technologie obsługiwane przez funkcje modelowania w oprogramowaniu Simcenter to na przykład elektryfikacja układów napędowych dla branży motoryzacyjnej, systemy startowe wielokrotnego użytku dla branży kosmicznej oraz wykorzystanie gazu LNG na statkach. Możesz projektować układy napędowe i oceniać ich wpływ na różne wskaźniki, takie jak poziom energii generowanej na pokładzie lub emisja zanieczyszczeń, wykonując pełną analizę zależności systemowych w ramach jednej platformy.

Dowiedz się więcej o symulacji układów napędowych

Zoptymalizuj wydajność systemów termiczno-przepływowych, zapewniając jednocześnie ich bezpieczną pracę. Przy użyciu rozwiązania Simcenter Systems można symulować dynamiczne zachowanie systemów termiczno-przepływowych dowolnej wielkości i złożoności, analizować złożone zjawiska fizyczne, mające kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i wydajnej pracy, oraz ponownie wykorzystywać cyfrowe bliźniaki w fazie eksploatacji systemu do monitorowania jego działania w czasie rzeczywistym w celu uzyskania maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa.

Rozwiązanie Simcenter Systems umożliwia wymiarowanie i równoważenie przemysłowych systemów gazowych, systemów chłodzenia zakładów przemysłowych, obiegów Rankine'a do wytwarzania energii, morskich systemów balastowych lub dużych systemów dystrybucji i rurociągów, a wszystko to przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i skróceniu czasu wprowadzania na rynek.

Dowiedz się więcej o symulacji systemów termiczno-przepływowych

Rozwiązanie Simcenter Systems oferuje integrację różnych narzędzi symulacji w całym cyklu życia systemu, od wczesnego projektowania do fazy operacyjnej. Pozwala to zapewnić ciągłość cyfrową i zwiększyć wydajność przepływów informacji oraz współpracy między różnymi działami. Rozwiązanie Simcenter Systems obsługuje połączenia z systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i danymi geometrycznymi, współsymulacje między narzędziami CAE 1D i 3D, badanie przestrzeni projektu, proces rozwoju funkcji sterowania oparty na modelu i interakcje między różnymi systemami przy użyciu interfejsu FMI (Functional Mockup Interface).

Dowiedz się więcej o integracji systemów

Grafika przedstawiająca ścieżkę obwodu z mapą cieplną Simcenter FLOEFD określonego złącza w tym obwodzie.

Rozwiązania Simcenter obsługują tworzenie modeli zredukowanego rzędu (ROM) w intuicyjnym interfejsie zapewniającym najlepsze techniki redukcji na podstawie uczenia maszynowego, algebry liniowej i statystyki. Model ROM zajmuje niewiele miejsca, jest neutralny pod względem używanych narzędzi i może być obsługiwany w czasie rzeczywistym, co pozwala na wykorzystanie go jako wykonywalnego cyfrowego bliźniaka we wszystkich fazach cyklu życia produktu, aby podejmować lepsze decyzje i uzyskać lepsze działanie.

Dowiedz się więcej o narzędziu do tworzenia modeli ROM

Simcenter System Analyst to rozwiązanie oparte na współpracy, które pomaga zmaksymalizować zwrot z inwestycji w rozwój modelu, udostępniając modele i rozszerzając wykorzystanie modelu w całej firmie. Pozwala to uzyskać lepszą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu w zakresie rozwoju produktu i zarządzania projektami.

Bazując na działaniach związanych modelowaniem wykonanych przez autorów modeli i ekspertów z poszczególnych dziedzin, oprogramowanie Simcenter System Analyst pozwala architektom systemów przygotować architektury i biblioteki modeli, a także odpowiednie zadania pre- i postprocessingu. Zespoły projektowe mogą korzystać z tych samych modeli i architektur do oceny setek wariantów systemu z różnymi opcjami projektowymi oraz do zrównoważenia działania systemów mechatronicznych w celu spełnienia określonych wymagań projektu bez uszczerbku dla jakości i wydajności.

Oprogramowanie Simcenter System Analyst może być wdrożone przez każde przedsiębiorstwo przemysłowe; umożliwia przy tym zachowanie ciągłości modelu bez zmiany łańcucha narzędzi.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Simcenter System Analyst

Klient aplikacji Simcenter do symulacji systemów dla Git pomaga wszystkim członkom społeczności symulacji systemów współpracować ze sobą w sposób ułatwiający codzienne zarządzanie zasobami symulacji, w tym rozdzielanie, wersjonowanie i kontrolę dostępu opartą na rolach. Korzystanie z klienta dla Git pozwala również śledzić zależności, powiązaną zawartość i wszystkie inne dane zawarte w modelu, pozwalając uzyskać dokładną reprezentację domeny symulacji systemu. Za pomocą zoptymalizowanych algorytmów przesyłania danych i wyszukiwania w połączeniu z wydajnym i w pełni zintegrowanym środowiskiem użytkownika można wdrażać tworzenie modeli współpracy w najbardziej efektywny sposób.

Dowiedz się więcej o kliencie dla Git

Pulpit modeli w oprogramowaniu Simcenter Amesim
Infographic

Use system simulation to support energy transition

Check out the infographic to discover how system simulation can help you make informed decisions about how best to transition to a cleaner, more sustainable energy system.

An energy tower in a forest.
Obejrzyj film

Symulacja systemów w rozwiązaniu Simcenter