1. Home

SIMCENTER

Symulacja elektromagnetyczna

Korzystaj z możliwości wykonywania symulacji pól magnetycznych o niskiej i wysokiej częstotliwości, dostosowanych do specyficznych wymagań poszczególnych domen, oraz uzyskaj wgląd w działanie komponentów elektromechanicznych.

Dokładne modelowanie złożoności

Symulacja elektromagnetyczna w rozwiązaniu Simcenter

Symulacja elektromagnetyczna pomaga poprawić wydajność, zapewnić kompatybilność i zagwarantować odpowiednie działanie w złożonym środowisku elektromagnetycznym.

Gama dedykowanych solwerów (opartych na czasie i częstotliwości, linearnych i nielinearnych, opartych na metodzie elementów skończonych lub brzegowych) umożliwia transformacyjny proces CAE, z symulacjami obejmującymi szybkie, wstępne analizy aż po inherentnie realistyczne symulacje na potrzeby ostatecznej weryfikacji.

Dwóch inżynierów przyglądających się modelowi płytki PCB w zakładzie montażowym.

Funkcje symulacji elektromagnetycznej

Pola elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości

Symulacje pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości w rozwiązaniu Simcenter umożliwiają symulowanie różnych urządzeń do konwersji energii, w tym silników elektrycznych, generatorów, transformatorów, siłowników i innych. Umożliwia to inżynierom optymalizację konwersji energii z niskimi stratami (wysoką wydajnością) i wysoką przepustowością, przy jednoczesnym uwzględnieniu nielinearności materiału, histerezy, efektów termicznych i komponentów ruchomych. Rozwiązanie obsługuje solwery stanów statycznych, harmonicznych i nieustalonych.

Dowiedz się więcej o polach elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości.

Zrzut ekranu symulacji pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości w rozwiązaniu Simcenter.

Pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości

Rozwiązania Simcenter do symulacji pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości obsługują analizy elektromagnetyczne stosowane w kontekście propagacji fal i zastosowań w antenach, radarach ADAS, zelektryfikowanych układach napędowych, do rozmieszczania czujników itp. W wielu przypadkach fale elektromagnetyczne są wykorzystywane w kontekście transmisji danych. Często takie fale mogą być niepożądane i mogą powodować problemy z kompatybilnością rozwiązywane za pomocą analiz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). Obsługiwane są zarówno solwery pełnofalowe, jak i asymptotyczne.

Dowiedz się więcej o polach elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości

Symulacja CD anten, radarów ADAS, zelektryfikowanych układów napędowych i rozmieszczenia czujników.

Projektowanie maszyn elektrycznych

Projektowanie maszyn elektrycznych jest coraz istotniejsze zarówno ze względu na osiągi, jak i zrównoważony rozwój. Portfolio Simcenter oferuje multidyscyplinarne rozwiązania do walidacji projektów maszyn elektrycznych od wczesnego etapu opracowywania koncepcji do integracji systemów, a także szczegółowe analizy w dziedzinie inżynierii osiągów, w tym modele do walidacji strategii sterowania. Przy ich użyciu można symulować zarówno elektromagnetyczne, jak i termiczne aspekty silników elektrycznych.

Dowiedz się więcej o projektowaniu maszyn elektrycznych

Symulacja projektu maszyny elektrycznej realizowana w rozwiązaniu Simcenter.