Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ CFD software

Popraw działanie produktu dzięki multidyscyplinarnej symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) w rzeczywistych warunkach.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Model dwóch wyścigowych pojazdów typu buggy w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+?

Simcenter STAR-CCM+ to multidyscyplinarne oprogramowanie do analizy mechaniki płynów (CFD), umożliwiające inżynierom zajmującym się analizami CFD modelowanie złożoności i badanie działania produktów w rzeczywistych warunkach.

Zwiększ swoją produktywność dzięki w pełni zintegrowanemu interfejsowi użytkownika
Wszystkie niezbędne funkcje w jednym, ujednoliconym oprogramowaniu. Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ obejmuje funkcje preprocessingu, w tym tworzenie siatki, modelowanie multidyscyplinarne, analizę danych, fotorealistyczną wizualizację oraz funkcje rzeczywistości wirtualnej (VR).

Staw czoła nawet najbardziej złożonym zastosowaniom
Uwzględniaj dane fizyczne wykraczające poza przepływ płynu i przekazywanie ciepła. Ta w pełni zintegrowana platforma solwerów umożliwia przeprowadzanie nawet najbardziej złożonych multidyscyplinarnych symulacji CFD.

Skróć przygotowania do analiz CFD
Skróć czas przeznaczany na przygotowania do symulacji z tygodni do godzin dzięki automatycznemu tworzeniu siatki i preprocessingu złożonych geometrii. Dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak zautomatyzowane czyszczenie danych CAD, zawijanie powierzchni i zautomatyzowane tworzenie siatek o wysokim stopniu wierności, możesz poświęcić czas na to, co naprawdę ważne: projektowanie lepszych produktów.

Wykorzystaj wydajną, kompleksową i bezkodową automatyzację przepływu informacji oraz wbudowane funkcje badania projektu
Wykorzystaj oparte na analizie CFD funkcje badania projektu dzięki kompleksowym, zautomatyzowanym symulacjom.

Co nowego?

 • Szybsze działanie dzięki akceleracji z obsługą procesorów GPU dla rozszerzonego zestawu solwerów
 • Szybsze wyszukiwanie lepszych projektów dzięki optymalizacji parametrycznej na podstawie gradientów
 • Łatwe przeprowadzanie symulacji elektrycznych układów napędowych z wysokim poziomem wierności
 • Możliwość badania i udostępniania wyników działań inżynieryjnych przy użyciu przeglądarki
 • Oprócz tego dostępnych jest również wiele innych funkcji.

Webinar: Symulacje CFD w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+

Dowiedz się, jak inżynierowie zajmujący się analizami CFD modelują złożoność nowoczesnych produktów przy użyciu multidyscyplinarnych symulacji CFD wysokiej jakości. Zobacz, jak korzystać ze zautomatyzowanych procesów symulacji, pozwalających przejść z projektu CAD do analizy wyników, poznaj możliwości oferowane przez wbudowane funkcje badania projektu i dowiedz się, jak przyspieszyć korzystanie z wysokowydajnego przetwarzania danych dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania oprogramowania do symulacji CFD.

Zrzut ekranu z multidyscyplinarnego oprogramowania do symulacji obliczeniowej mechaniki płynów.
Funkcje

Schematy multidyscyplinarnych analiz CFD

Multidyscyplinarne analizy CFD

Symulacja multidyscyplinarna projektu może wiernie odwzorować wszystkie dane i procesy fizyczne wpływające na działanie coraz bardziej wyrafinowanych produktów. Opracowane jako oprogramowanie do multidyscyplinarnych analiz CFD rozwiązanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia ograniczenie założeń i aproksymacji do minimum. Oferuje kompleksowy, dokładny i wydajny zestaw funkcji multidyscyplinarnego modelowania związanego z mechaniką płynów.

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ daje pewność, że prognozowane osiągi projektu znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistym produkcie. Możliwości modelowania wykraczają poza przepływ płynów oraz przekazywanie ciepła i obejmują także przepływy jedno- i wielofazowe, dynamikę cząstek, przepływy reaktywne, interakcję płynów i struktury, aeroakustykę, reologię i modelowanie sił elektrodynamicznych.

Multidyscyplinarne analizy CFD – broszura informacyjna

Przepływy jednofazowe

Niezależnie od tego, czy w grę wchodzą gazy czy ciecze, oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje kompleksowy zestaw modeli analiz CFD przepływów jednofazowych: ściśliwych lub nieściśliwych, z prędkościami poddźwiękowymi, naddźwiękowymi lub hipersonicznymi, laminarnych lub turbulentnych.

W przypadku przepływów turbulentnych inżynierowie z różnych branż specjalizujący się w aero- i hydrodynamice mają do swojej dyspozycji kompleksowy zestaw najnowocześniejszych modeli turbulencji, zawierający m.in. popularne modele RANS (ang. Reynolds Averaged Navier Stokes), symulacje wirów wolnostojących (DES, ang. Detached Eddy Simulations) i symulacje dużych wirów (LES, ang. Large Eddy Simulations).

Aerodynamika pojazdów – broszura informacyjna

Aerodynamika statków kosmicznych i powietrznych – broszura informacyjna

Symulacja przepływu wielofazowego

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia symulowanie problemów inżynieryjnych, które obejmują wiele różnych reżimów przepływu: warstwowych, rozproszonych, dyskretnych, międzywarstwowych itp. Żaden dostępny obecnie model wielofazowy nie uwzględnia jeszcze wszystkich reżimów. Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje kompleksową gamę modeli do wielofazowych symulacji obliczeniowej mechaniki płynów. Można używać ich razem, aby uwzględnić wiele reżimów przepływu, łącznie z inteligentnymi przejściami między nimi. Wykorzystaj oprogramowanie do analiz CFD do prognozowania rzeczywistego działania produktów, symulując przepływy wieloukładowe, wieloskalowe i wielofazowe.

Przepływ wielofazowy – broszura informacyjne

Przepływy cząstek i metoda elementów dyskretnych

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje pełną integrację przepływu cząstek w celu zmaksymalizowania efektywności i dystrybucji cząstek, zminimalizowania zużycia energii, uniknięcia nadmiernego zużycia i ścierania oraz zoptymalizowania ogólnych osiągów.

Dzięki temu można zapewnić wydajne stosowanie materiałów, dokładnie symulując rzeczywiste kształty cząstek, ich ruch i kontakt. W przeciwieństwie do innych narzędzi programowych do analizy CFD oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje sprzężone funkcje modelowania fizyki przepływu i cząstek stałych w jednym środowisku symulacyjnym, znacznie zmniejszając nakłady pracy na konfigurowanie symulacji. Dysponując zarówno opartymi na siatce, jak i bezsiatkowymi metodami elementów dyskretnych (MED), inżynierowie mogą wybrać najbardziej odpowiednie podejście do modelowania cząstek.

Przeczytaj blog

Przepływy reaktywne

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ udostępnia kompleksowy zestaw modeli przepływów reaktywnych i emisji substancji, które można wykorzystać w szerokiej gamie zastosowań. Pozwala to uzyskać ścisłą integrację między modelami przepływów reaktywnych i przekazywania ciepła, promieniowania, reakcji wielofazowych oraz chemii powierzchni. Szeroka gama modeli przepływów reaktywnych pomaga zrozumieć i zoptymalizować kształt oraz lokalizację płomienia, zminimalizować temperaturę substancji stałych, ograniczyć emisję zanieczyszczeń i zwiększyć efektywność działania. Dzięki funkcjom oferowanym przez oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ można lepiej zrozumieć i prognozować kwestie dynamiki płomienia, przekazywania ciepła, zużycia termicznego, emisji, osiągów, konwersji, selektywności i niepożądanych warunków

Spalanie – broszura informacyjna

Funkcje

Multidyscyplinarne analizy CFD: Pozostałe

Przekazywanie ciepła

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ pozwala dokładnie i efektywnie symulować przekazywanie ciepła w medium lub między mediami. Wraz z funkcjami analiz przewodzenia, konwekcji, promieniowania, sprzężonego przekazywania ciepła i wrzenia oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje pełną obsługę zjawisk fizycznych dotyczących przekazywania ciepła w jednym pakiecie oprogramowania do analiz CFD, umożliwiając tym samym dokładne prognozowanie rozkładów temperatur w płynach i ciałach stałych. Technologia wielu skal czasowych oraz zaawansowane funkcje tworzenia siatek płynów i brył pozwalają na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów związanych ze sprzężonym przekazywaniem ciepła, nawet w przypadku znacząco różnych skal czasowych dotyczących mechaniki płynów i termodynamiki brył.

Zarządzanie termodynamiką pojazdu – broszura informacyjna
Zarządzanie termodynamiką układu napędowego – broszura informacyjna

Aeroakustyka

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje obszerną bibliotekę dokładnych modeli służących do prognozowania źródeł hałasu aeroakustycznego, w tym modele w stanie ustalonym, modele bezpośrednie (DES/LES), modele propagacyjne i solwer równań perturbacji akustycznej (APE).

Oprogramowanie do analiz CFD obsługuje hybrydowe metody aeroakustyczne, polegające na zarejestrowaniu turbulencji przepływu przez symulację CFD, a następnie dokonaniu ich translacji na źródła aeroakustyczne w celu podłączenia do drugiego modelu symulacji akustycznej (MES). W drugim modelu następnie prognozuje się propagację akustyczną tych źródeł, w tym odbicia i absorpcję dźwięku w środowisku. W ten sposób przy użyciu oprogramowania do analiz CFD można prognozować hałas generowany przez lusterka boczne w samochodzie.

Przeczytaj blog

Interakcja płyn-struktura

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ może obsługiwać zarówno analizy mechaniki płynów na podstawie objętości skończonej (FV), jak i obliczeniową mechanikę brył (CSM) na podstawie elementów skończonych (FE). Umożliwia to symulowanie interakcji płyn-struktura (FSI) w łatwym w obsłudze, zintegrowanym interfejsie użytkownika oprogramowania do analiz CFD. Przy użyciu tego podejścia można rozwiązywać problemy statyczne, pseudostatyczne i dynamiczne, w tym kwestie geometrii nielinearnej i wielu części przy użyciu kontaktów połączonych i małego ślizgu.

Rozszerzając mechaniczną interakcję płyn-struktura, oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje również wydajne przepływy informacji dotyczące analiz naprężeń termicznych. Dzięki temu można rozwiązywać problemy związane z przekazywaniem ciepła między płynem a strukturą, a następnie oceniać naprężenia termiczne w bryłach stałych z poziomu oprogramowania do analiz CFD.

Przeczytaj blog

Reologia

Dzięki rozbudowaniu oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ o reologię obliczeniową inżynierowie mogą symulować zachowanie płynów zdominowane przez właściwości dyfuzyjne lub lepkości bądź lepkosprężystości.

Modelowanie tych symulacji jest możliwe dzięki dodatkowemu solwerowi elementów skończonych. Ta metoda jest przydatna dla inżynierów z branży produktów konsumpcyjnych, przetwarzania odpadów oraz branży spożywczej,z zajmujących się mieszalnikami, pojemnikami przepływowymi, zawiesinami, ekstruzjami i przetwarzaniem materiałów. Dokładna symulacja reologiczna jest kluczem do zmniejszenia zużycia energii i surowców oraz emisji przy jednoczesnej poprawie niezawodności produktu i wrażeń użytkowników oraz zmniejszenia kosztów z tytułu odpowiedzialności.

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje kompleksowy zestaw modeli, w tym solwery powierzchni swobodnych, częściowego wypełnienia, energii aktywacji lepkiego przepływu, odlewania cienkich warstw i krótkich włókien.

Przeczytaj blog

Grafika dotycząca modelowania reologii obliczeniowej z oprogramowania Simcenter.

Elektromagnetyka

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje szeroką gamę modeli elektromagnetycznych do obsługi szeregu symulacji elektromagnetycznych, w tym zaworów magnetycznych, elektromagnesów, siłowników i transformatorów do maszyn elektrycznych.

Stanowiące pakiet rozwiązań do multidyscyplinarnych analiz CFD oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje zintegrowane funkcje z zakresu elektromagnetyki, zapewniające ścisłe połączenie z analizami przepływu płynu chłodzącego, przekazywania ciepła i pól elektromagnetycznych w ramach jednej symulacji. Szeroka gama funkcji modelowania umożliwia również symulowanie zastosowań magnetohydrodynamicznych (MHD), w tym symulacji łuku plazmowego, wyłączników awaryjnych układów gazowych oraz urządzeń spawalniczych.

Elektromagnetyka – broszura informacyjna

Multidyscyplinarne sprzężenie symulacji CFD

W celu umożliwienia utworzenia holistycznego cyfrowego bliźniaka oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ jest zintegrowane z szerszym portfolio Simcenter. Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia połączenie funkcji analiz CFD z innymi narzędziami symulacyjnymi Simcenter z zastosowaniem specjalnych interfejsów i popularnych formatów danych.

Dzięki temu można je łatwo połączyć z oprogramowaniem Simcenter 3D, symulacjami Simcenter System i innymi elementami portfolio. Pozwala to tworzyć holistyczne, multidyscyplinarne symulacje przy użyciu różnych skal czasowych w zakresie od mikrosekund do tysięcy sekund oraz różnych metod fizycznych, od zaawansowanej mechaniki bryłowej po szybkie symulacje systemów, przy użyciu optymalnych technologii symulacji dla poszczególnych domen.

Przeczytaj blog

Funkcje

Wierność geometryczna i technologia zautomatyzowanego tworzenia siatki CFD

Obsługa CAD i przygotowanie geometrii

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia bezpośrednią pracę z projektami CAD, zapewniając niezawodny import obszernych danych CAD, a nawet interaktywną obsługę narzędzia CAD w środowisku oprogramowania do analiz CFD. Tak czy inaczej, symulacja wiernie odzwierciedla projekt w programie CAD oraz umożliwia szybsze i bardziej spójne uzyskiwanie wyników symulacji ze śledzeniem wszystkich zmian w projektach.

Oprogramowanie do analiz CFD oferuje wszystkie narzędzia do łatwego generowania, modyfikowania i oczyszczania geometrii w celu przygotowania symulacji CFD z zastosowaniem wiodącej technologii, w tym automatycznego usuwania elementów, ręcznej naprawy powierzchni i automatycznego zawijania powierzchni.

Zaawansowane działania tworzenia siatki skracają czas poświęcany przez inżynierów na przygotowywanie geometrii.

Przeczytaj blog

Zautomatyzowane i solidne funkcje tworzenie siatki objętościowej o wysokim stopniu wierności

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje funkcje zapewniające szybkie, solidne, powtarzalne i zautomatyzowane tworzenie siatki wysokiej jakości. Możliwość zastosowania optymalnego typu siatki do danego zastosowania, w tym:

 • siatek czworościennych,
 • przyciętych siatek sześciościennych,
 • siatek wielościennych (oferowanych po raz pierwszy),
 • siatek 2-wymiarowych,
 • siatek ekstrudowanych,
 • siatek kierunkowych,
 • warstw pryzmatycznych,
 • warstw nacierających
 • technologii cienkiej siatki.

Można łatwo łączyć wiele typów siatek w ramach jednej symulacji w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wykorzystaj efektywne globalne, lokalne, zdefiniowane przez użytkownika i zautomatyzowane elementy sterujące siatki, aby maksymalnie zwiększyć dokładność i efektywność tworzenia siatek. Oparte na modelu i obliczeniach funkcje adaptacyjne dostosowywanie siatki (AMR) zapewniają niezbędną precyzję i pozwalają obniżyć koszty dzięki wyeliminowaniu konieczności ręcznego definiowania siatki.

Tworzenie siatki – broszura informacyjna

Przeczytaj blog

Grafika przedstawiająca tworzenie siatki w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+.

Ruch obiektu i technologia ruchomej siatki

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje wiodącą w branży technologię ruchomej siatki, która umożliwia dostęp do zaawansowanej symulacji ruchu za pomocą kilku kliknięć. Dzięki temu inżynierowie zajmujący się analizami CFD mają możliwości modelowania złożonych ruchów.

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia symulowanie nie tylko szerokiego zakresu zjawisk fizycznych, lecz także ruchów brył i siatki, pozwalając w ten sposób precyzyjne rejestrowanie danych fizycznych. Dzięki zintegrowanym modelom ruchu można symulować rzeczywiste działanie ruchomych, nakładających się na siebie obiektów z nałożoną siatką, przewidywać dynamiczny ruch brył z 6 stopniami swobody (6-DOF), lepiej zrozumieć oddziaływania wielodomenowe w celu modelowania działania produktu w postaci zainstalowanej, łatwo wprowadzać zmiany geometrii w celu badania projektu, prognozować zachowania obracających/przesuwających się elementów maszyny i definiować zaawansowane ruchy, aby dokładnie odtworzyć działanie maszyny w oprogramowaniu do analiz CFD.

Funkcje

Automatyzacja symulacji CFD i badanie projektu

W pełni zintegrowane, kompleksowe zautomatyzowane przepływy informacji w ramach analiz CFD

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ przenosi cały proces symulacji z sekwencji „od programu CAD do rozwiązania do optymalizacji” na jedną zintegrowaną platformę. Dzięki obsłudze siatki z wysokim poziomem wierności, niezawodnym automatycznego tworzenia siatki, efektywnym solwerom i dokładnemu postprocessingowi oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje wszystko co potrzebne do zapewnienia niezawodnych i odtwarzalnych przepływów informacji w zakresie automatyzacji symulacji obliczeniowej mechaniki płynów.

Natywne i wbudowane funkcje automatyzacji pozwalają uzyskiwać niezawodne i powtarzalne przepływy informacji bez konieczności pisania choćby jednego wiersza kodu, z poziomu środowiska symulacji analiz CFD. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje możliwości tworzenia skryptów JAVA. Pozwala to rejestrować, dostosowywać i odtwarzać makra oparte na języku JAVA i osadzać je w szerszym ekosystemie automatyzacji, aby zautomatyzować nawet najbardziej zaawansowane zadania symulacji CFD.

Dzięki temu oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia uruchamianie i badanie setek projektów w jednym, zintegrowanym środowisku oprogramowania do analiz CFD.

Przeczytaj blog

Grafika przedstawiająca symulację trackera w oprogramowaniu Simcenter.

Zintegrowane, parametryczne funkcje badania projektu

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oferuje solidny zestaw narzędzi do efektywnego, parametrycznego badania projektu: potwierdzaj niezawodność modelu CAD, automatycznie generuj warianty i odkrywaj różne kombinacje zmiennych projektu. Wykorzystaj zautomatyzowane procesy robocze symulacji CFD do przeszukiwania wielu części i parametrów w celu symulowania różnych wariantów i lepszego zrozumienia zachowania produktu.

Przy użyciu dodatku Intelligent Design Exploration z wiodącym w branży algorytmem optymalizacji SHERPA można znajdować lepsze produkty w najkrótszym czasie / przy najmniejszej liczbie przebiegów, nie dysponując specjalistyczną wiedzą w zakresie optymalizacji. Analizuj działanie produktu jako funkcję jednej lub wielu zmiennych w planowaniu eksperymentów (DOE). Analizy stochastyczne pozwalają zrozumieć wpływ nawet niewielkich zmian danych wejściowych na uzyskiwane wyniki.

Badanie projektu – broszura informacyjna

Optymalizacja topologii

W pełni zintegrowane z oprogramowaniem Simcenter STAR-CCM+ funkcje optymalizacji topologii oparte na elementach sprzężonych umożliwiają znajdowanie nowych i efektywnych projektów przez utworzenie projektu przepływu.

Aby uruchomić optymalizację topologii opartej na elementach sprzężonych w oprogramowaniu w Simcenter STAR-CCM+, należy zacząć od obrysu, w którym będzie zlokalizowany projekt, a następnie zdefiniować granice wejść i wyjść. Ta metoda, zintegrowana z oprogramowaniem do analiz CFD bez generowania dodatkowych kosztów, pozwala usunąć wszystkie elementy geometrii, które kolidują z określonymi cechami funkcji kosztowych, przekształcając je w bryłę i iteracyjnie definiując kształt zapewniający optymalną ścieżkę przepływu.

Znaczące ulepszenia w wytwarzaniu addytywnym pozwalają na tworzenie niemal bezkompromisowych projektów zoptymalizowanych pod kątem przepływu.

Optymalizacja topologii – broszura informacyjna

Funkcje

Postprocessing, analiza danych i wizualizacja w analizie CFD

Zintegrowane analizy danych CFD

Dzięki zintegrowanym możliwościom postprocessingu analiz CFD oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia porównywanie i przekazywanie wyników ilościowych w postaci wykresów liniowych, histogramów, elastycznych monitorów i raportów niestandardowych. Bezproblemowo twórz atrakcyjne wizualnie wykresy w interaktywnym środowisku. Wykorzystaj zintegrowane techniki przetwarzania danych, takie jak szybkie transformacje Fouriera lub funkcje korelacji, aby uzyskać dogłębny wgląd w dane analiz mechaniki płynów. Wykorzystaj techniki koncentracji danych, aby analizować wzajemnie uwarunkowane dane w celu mierzenia i wizualizowania osiągów produktu.

Funkcje postprocessingu w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+ CFD, dostosowane do potrzeb badania projektu, pomagają inżynierom znaleźć optymalne rozwiązania w złożonych przestrzeniach projektowych, identyfikować korelacje między cechami projektu i działaniem produktu oraz szybko eliminować niewykonalne projekty. Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ może również oceniać kompromisy i analizować odporność osiągów na zmiany w projekcie. Funkcje wizualizacji wielu projektów, takie jak łączenie scen, ułatwiają porównywanie wyników w tych samych lub różnych zbiorach danych w oprogramowaniu do analiz CFD.

Analiza danych – broszura informacyjna

Realistyczna wizualizacja

Zapewnij trwały wpływ symulacji CFD na projekt dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii śledzenia promieni. Twórz obrazy i animacje z realistycznymi cieniami, odbiciami i teksturami, aby uczynić projekt bardziej zrozumiałym dla szerszego grona odbiorców i oferować lepsze wskazówki wizualne w celu zwiększenia efektywności wizualizacji. Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ umożliwia korzystanie z wbudowanych i konfigurowalnych map kolorów, licznych realistycznych opcji oświetlenia, wolumetrycznego renderowania danych i opcji przezroczystości, które pomogą efektywniej przedstawiać złożone dane inżynieryjne.

Tchnij życie w swoje modele i łatwo przekazuj wyniki symulacji uczestnikom procesu niedysponującym specjalistyczną wiedzą, używając do tego celu zaawansowanych, a jednocześnie łatwych w obsłudze technik animacji całkowicie osadzonych w oprogramowaniu do analiz CFD.

Badanie symulacji analiz CFD z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ ułatwia opracowywanie innowacji, umożliwiając bezpośrednią interakcję z symulacjami z zachowaniem ludzkiej perspektywy przy użyciu zestawów słuchawkowych do wirtualnej rzeczywistości (VR). Pozwala to na ilościowe przeszukiwanie pól danych, przechodzenie przez przekroje płaszczyzny, generowanie izopowierzchni wielkości krytycznych lub tworzenie linii nurtów w celu wizualizowania przepływu. Wyniki symulacji CFD można badać w środowisku umożliwiającym współpracę, przedstawiając wyniki użytkownikom, niezależnie od ich lokalizacji, w celu przekazania lub wspólnego określenia kluczowych obserwacji inżynieryjnych, aby przenieść postprocessing danych analiz CFD na nowy poziom.

FUNKCJE

Szybka, elastyczna i skalowalna symulacja CFD

Elastyczne opcje licencji

Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ wykorzystuje prosty do zrozumienia i bardzo elastyczny model licencjonowania. Jedna licencja odblokowuje wszystkie podstawowe funkcje preprocessingu / postprocessingu / analiz wielodomenowych, opcje przetwarzania HPC i chmury, a także opcje badania i optymalizacji projektu. W miarę rozwoju zasobów HPC możesz potrzebować odpowiednio skalowalnej licencji, bez zbędnych ograniczeń. Oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ jest oferowane w elastycznym i skalowalnym modelu licencjonowania umożliwiającym dostęp do nieograniczonych zasobów obliczeniowych.

Licencjonowanie zasobów obliczeniowych – broszura informacyjna

Simcenter Cloud HPC

Sprzęt używany do przetwarzania danych symulacji CFD.

Przyspieszenie symulacji CFD dzięki obsłudze procesorów GPU

Przyspieszenie symulacji analiz CFD dzięki wykorzystaniu procesorów graficznych (GPU) przekłada się na znaczące skrócenie czasu wykonywania obliczeń oraz oszczędność energii i kosztów. Wykorzystując akcelerację solwera z wykorzystaniem procesorów GPU w oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+, można wykonywać z dnia na dzień zasobochłonne symulacje o wysokim poziomie wierności, takie jak symulacje dużych wirów (LES) lub aeroakustyczne. Umożliwia to szybsze modelowanie złożoności nowoczesnych produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i wykorzystania energii.

Bezpośrednie przeniesienie istniejącej technologii solwerów z procesorów CPU na procesory graficzne zapewnia uzyskiwanie spójnych wyników obliczeń wykonywanych z zastosowaniem procesorów GPU i CPU. Umożliwia to płynne przełączanie się między obliczeniami opartymi na procesorach CPU i GPU w celu wybrania optymalnego rozwiązania sprzętowego do obsługi symulacji CFD.

Przeczytaj blog

System CFD w chmurze

Rozwiązanie Simcenter Cloud HPC, dostępne z poziomu oprogramowania Simcenter STAR-CCM+, zapewnia natychmiastowy dostęp do zoptymalizowanej infrastruktury Amazon Web Services (AWS), konfigurowanej i zarządzanej przez firmę Siemens bez konieczności przeprowadzania dodatkowej konfiguracji. Umożliwia to wykonywanie symulacji CFD w chmurze z większą elastycznością i skalowalnością, dostępnych na żądanie i bez ograniczeń w zakresie przepustowości. Symulacje CFD można wykonywać w chmurze bez żadnych ograniczeń: bez konieczności konfigurowania chmury i uzyskiwania dostępu do niej za pośrednictwem dostawców usług, bez konieczności dokonywania inwestycji czasowych ani specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii chmury lub HPC.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Simcenter Cloud HPC

Zrzut ekranu pulpitu z rozwiązania Simcenter Cloud HPC.
Historia klienta

Vuyk Engineering

Przy użyciu rozwiązania Simcenter firma Vuyk Engineering zoptymalizowała projekt studni moonpool w statku do układania rurociągów pod kątem osiągów i oszczędności kosztów.

Zoptymalizowanie projektu studni moonpool pozwoliło zwiększyć osiągi statku oraz zmniejszyć opór o ponad 3%, aby znacznie obniżyć koszty.

Optimizing moon pool design and performance with advanced simulation engineering
Case Study

Optimizing moon pool design and performance with advanced simulation engineering

Firma:Vuyk Engineering Rotterdam

Branża:Przemysł morski

Lokalizacja:Rotterdam, Netherlands

Siemens Software:HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

Praktyczne doświadczenia klientów

Co nasi użytkownicy sądzą o oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+?

Klienci używający oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ opowiadają, w jaki sposób rozwiązują najtrudniejsze problemy, z jakimi stykają się z swoich branżach, wykorzystując do tego celu rozwiązanie do multidyscyplinarnych analiz CFD.

Dowiedz się więcej o zaletach Simcenter STAR-CCM+ na platformie G2.