Simcenter

HEEDS

Niezwykle efektywne oprogramowanie do badania i optymalizowania przestrzeni projektu, współpracujące z narzędziami CAD i CAE i ułatwiające opracowywanie innowacji produktowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Trójwymiarowy wykres wygenerowany w oprogramowaniu Simcenter HEEDS.

Dlaczego warto skorzystać z oprogramowania HEEDS?

HEEDS przyspiesza proces rozwoju produktu poprzez automatyzację procesów analizy, maksymalizację dostępnych zasobów sprzętu obliczeniowego i oprogramowania oraz efektywne eksplorowanie przestrzeni projektu na potrzeby innowacyjnych rozwiązań, jednocześnie oceniając nowe koncepcje w celu zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących wydajności.

Automatyzacja procesów
Rozwiązanie HEEDS umożliwia zautomatyzowane przepływy pracy w celu ułatwienia kierowania procesami rozwoju produktu. Dzięki rozbudowanej liście opracowanych interfejsów do komercyjnych narzędzi do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) oprogramowanie HEEDS szybko i łatwo integruje wiele technologii bez niestandardowych skryptów. Dane są automatycznie udostępniane między produktami do modelowania i symulacji w celu oceny kompromisów wydajności i niezawodności projektu.

Korzystanie z wykonywania rozproszonego
Rozwiązanie HEEDS wykorzystuje istniejące inwestycje w sprzęt, efektywnie wykorzystując wszystkie dostępne zasoby sprzętowe. Korzystaj ze stacji roboczych lub klastrów opartych na systemach Windows i Linux lokalnie lub za granicą, a także zasobów przetwarzania w chmurze, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych produktów.

Przykładowo modyfikacje geometrii można zautomatyzować na laptopie z systemem operacyjnym Windows, symulacja deformacji strukturalnej może zostać wykonana na stacji roboczej z systemem Linux, a symulacja obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) może zostać na wielordzeniowym klastrze Linux lub w chmurze.

Odblokowanie efektywnego wyszukiwania
Wszyscy projektanci i inżynierowie mogą korzystać z oprogramowania HEEDS, aby umożliwić tworzenie innowacji, w przeciwieństwie do większości tradycyjnych narzędzi optymalizacyjnych, które wymagają wysoce specjalistycznej wiedzy technicznej i uproszczenia modeli, aby umożliwić skuteczne wyszukiwanie.

Rozwiązanie HEEDS zawiera zastrzeżoną funkcję Badanie przestrzeni projektu, aby skutecznie znajdować koncepcje projektowe, które spełniają lub przekraczają wymagania dotyczące wydajności. Rozwiązanie HEEDS automatycznie dostosowuje swoją strategię wyszukiwania w miarę uzyskiwania kolejnych danych o przestrzeni projektu, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie w wyznaczonym czasie. Jest łatwe w użyciu, zaprojektowane tak, aby dotrzymywać terminów i może zapewnić znaczne korzyści.

Wgląd w informacje i odkrycie możliwości
Rozwiązanie HEEDS zapewnia możliwość łatwego porównywania wydajności w szerokim spektrum konstrukcji, które wykazują pożądane cechy i niezawodność. Oprogramowanie pomaga użytkownikom wizualizować kompromisy wydajności projektu między konkurującymi celami i ograniczeniami za pomocą różnych wykresów, tabel i obrazów, aby uzyskać wgląd w dane i odkryć innowacyjne rozwiązania. Ułatwia to opracowywanie gotowych do produkcji projektów, zapewniając rzeczywistego cyfrowego bliźniaka.

What's new in HEEDS 2310?

Uncover how the new functionalities in HEEDS 2310, such as a new novel AI integration, data import enhancements, and refined portal version management will lead you to discover better designs, even faster!

CUSTOMERS HANDS-ON EXPERIENCE

What do our users think about HEEDS software?

Don't just take our word for it. Listen to what real engineers are saying about their experience using HEEDS software.

Możliwości rozwiązania HEEDS

Automatyzacja procesu

Rozwiązanie HEEDS umożliwia korzystanie ze zautomatyzowanych przepływów pracy w celu ułatwienia kierowania procesami rozwoju produktu. Dzięki rozbudowanej liście opracowanych interfejsów do komercyjnych narzędzi CAD i CAE, HEEDS szybko i łatwo integruje wiele technologii bez potrzeby stosowania niestandardowych skryptów lub ręcznej manipulacji. Dane są automatycznie udostępniane różnym produktom do modelowania i symulacji w celu oceny kompromisów w zakresie wydajności i niezawodności projektu.

Automatyzacja procesów

Screenshot showcasing the diverse array of portals and direct interfaces within HEEDS for process automation.

Rozproszone wykonanie

Rozwiązanie HEEDS wykorzystuje istniejące inwestycje w sprzęt, co pozwala na efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów sprzętowych. Należą do nich stacje robocze lub klastry z systemem Windows i Linux działające lokalnie lub za granicą, a także zasoby przetwarzania w chmurze w celu przyspieszenia rozwoju innowacyjnych produktów.

Korzystanie z wykonywania rozproszonego

HEEDS displays available compute resources, including Windows and Linux, clusters, and cloud resources.

Efektywne wyszukiwanie

W przeciwieństwie do większości tradycyjnych narzędzi do optymalizacji, które wymagają wysoce specjalistycznej wiedzy technicznej i uproszczenia modeli, aby umożliwić wydajne wyszukiwanie, wszyscy projektanci i inżynierowie mogą korzystać z rozwiązania HEEDS, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania. Rozwiązanie HEEDS zawiera zastrzeżoną funkcję Badanie przestrzeni projektu, aby skutecznie znajdować koncepcje projektowe, które spełniają lub przekraczają wymagania dotyczące wydajności.

Korzystaj z efektywnego wyszukiwania

Screenshot of HEEDS employing simultaneous search strategies for efficient optimization using multiple search techniques.

AI enhanced search

HEEDS AI Simulation Predictor is a performance booster for SHERPA that enhances its state-of-the-art search technology, such as to operate at even greater speeds. This accelerator is intended for HEEDS users seeking to expedite their search processes for time-consuming CAE analyses or when lengthy optimizations are needed.

HEEDS AI Simulation Predictor empowers users by enabling accuracy-aware AI, as part of the hybrid-adaptive search framework, to actively learn and enhance the current search as well as learning for future design processes. It offers a significant reduction in design optimization time while maintaining the same design budget when applicable. Comparable results to SHERPA are achievable, with the added potential for even faster performance. Save up to 40% on computational time for lengthy optimizations! Additionally, this new technology allows the re-utilization of prior data, providing valuable insights for designing new products and systems and ultimately saving time and costs.

You don’t need AI expertise – this cutting-edge technology seamlessly integrates into your existing workflows, accelerating computationally intensive CAE simulations around the SHERPA search framework. HEEDS AI Simulation Predictor allows you to either finish tasks faster or tackle more simulations within the same timeframe. In either case, by leveraging HEEDS, you are now able to discover better designs even faster!

HEEDS AI Simulation Predictor AI technology that provides acceleration for optimization studies</br>by means of trustworthy and accuracy aware AI models.

Wgląd i odkrywanie

Rozwiązanie HEEDS pomaga użytkownikom wizualizować kompromisy wydajności projektu między konkurującymi celami i ograniczeniami za pomocą różnych wykresów, tabel i obrazów na jednym ekranie, aby uzyskać wgląd w dane i odkryć innowacyjne rozwiązania.

Uzyskaj wgląd w dane i odkryj innowacyjne rozwiązania

HEEDS software displays an array of plots, tables, graphs, and images on a single screen for insight and discovery.
Przykład wdrożenia

FIME

Rozwiązania firmy Siemens umożliwiły FIME trzykrotne przekroczenie standardów branżowych pod względem współczynnika modulacji kotła.

A home heating system developed with Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS
Case Study

Using Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS to help deliver comfortable, efficient heating to homes

Firma:FIME

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Castelfidardo, Italy

Siemens Software:HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

Related resources