1. Home
Kobieta oglądająca symulację CFD zintegrowaną ze środowiskiem CAD w oprogramowaniu Simcenter, wyświetlaną na kilku ekranach.

Simcenter

Symulacja CFD zintegrowana ze środowiskiem CAD

Analiza mechaniki płynów (CFD) w środowisku oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) dla projektantów i analityków.

Skrócenie procesu rozwoju

Oprogramowanie do analiz CFD zintegrowane w pełni ze środowiskiem CAD dla projektantów i analityków pozwala przenieść symulację CFD na wcześniejszy etap procesu rozwoju. Przy użyciu symulacji przepływu płynów i przekazywania ciepła z wykorzystaniem natywnej geometrii CAD w oprogramowaniu NX, Solid Edge, CATIA i Creo można wyeliminować koszty ogólne przepływów informacji związanych z analizami i skrócić proces rozwoju.

Funkcje symulacji CFD zintegrowane ze środowiskiem CAD

Symulacja CFD w interfejsie oprogramowania CAD

W pełni zintegrowane ze środowiskiem CAD funkcje symulacji CFD umożliwiają inżynierom przeprowadzanie symulacji przepływu płynów i analiz przekazywania ciepła w środowisku projektowania CAD, przy użyciu intuicyjnego interfejsu i geometrii CAD. Ogranicza to nakłady czasowe związane z translacją danych CAD, eliminuje uproszczenie geometrii lub konieczność przygotowań do analizy CFD oraz umożliwia inżynierom przeprowadzanie badań wielu projektów i ocenę wyników. Dzięki temu mogą się skupić określaniu wpływu zmian w geometrii geometrii lub roboczych warunków granicznych na działanie produktu. Ponieważ wyniki symulacji są dostępne na wcześniejszym etapie procesu rozwoju, można podejmować dalsze decyzje na ich podstawie.

Tworzenie symulacji w środowisku CAD

Przeniesienie symulacji CFD na wcześniejszy etap procesu

Przeniesienie symulacji na wcześniejszy etap procesu rozwoju, na którym może mieć większy wpływ na kształtowanie działania projektu, pomaga obniżyć koszty prototypowania i uniknąć konieczności późniejszych poprawek. Przeniesienie symulacji CFD na wcześniejszy etap procesu odnosi się do praktyki wykonywania analiza mechaniki płynów na wczesnym etapie procesu projektowania i oddanie jej w ręce projektantów. Ta demokratyzacja symulacji CFD przy użyciu funkcji zintegrowanych ze środowiskiem CAD umożliwia projektantom ocenę przepływu płynów i wydajności termicznej, badanie trendów i odrzucać mniej pożądanych opcji w celu doskonalenia projektu produktu. Przeniesienie symulacji CFD na wcześniejszy etap procesu może skrócić ogólny rozwój, radykalnie przyspieszając proces wykonywania symulacji. Pozwala to inżynierom zoptymalizować wydajność i niezawodność produktu oraz zmniejszyć koszty fizycznego prototypowania i procesu rozwoju.

Schemat przedstawiający wykorzystanie metod, procesów i rozwiązań informatycznych na wczesnym etapie rozwoju

Środowisko użytkownika symulacji CFD dla projektantów

Aby zintegrować funkcje symulacji CFD ze środowiskiem projektowania CAD, ich obsługa musi być intuicyjna inżynierów mechaników i projektantów, którzy regularnie korzystają z systemu CAD. Niezależnie od tego, czy symulacja CFD jest wykonywana regularnie czy okazjonalnie, intuicyjne i znane użytkownikom środowisko, menu, opcje i logicznych kroków przepływu pracy przynoszą liczne korzyści. Korzystanie z rozwiązania, które łączy preprocessing, konfigurację symulacji CFD, monitorowanie przetwarzania oraz postprocessing ocenę wyników w środowisku projektowania CAD, odznacza się wieloma zaletami. Inteligentna automatyzacja zapewniająca łatwość obsługi i spójność jest kluczowym czynnikiem ułatwiającym pracę projektantom. Może mieć postać kreatorów analiz, które prowadzą użytkowników przez konfigurację symulacji, funkcje automatycznego tworzenia siatki i udostępnianie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym o postępach przetwarzania symulacji. Projektanci mogą uzyskiwać wartość dodaną w postaci szybkich i przejrzystych wyników w formie wykresów, tabel i raportów, generując proste bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków.

Widok oprogramowania Simcenter.

Zautomatyzowane tworzenie siatki na potrzeby symulacji CFD zintegrowanej ze środowiskiem CAD

Inteligentny preprocessing i automatyzacja mogą pomóc projektantom i analitykom osiągnąć większą produktywność dzięki zintegrowaniu narzędzi symulacji CFD ze środowiskiem CAD. Praca w środowisku CAD, szybkie i automatyczne wykrywanie nieszczelności, metody szybkiego uszczelniania geometrii i automatyczne wykrywanie objętości płynu to przykłady inteligentnej automatyzacji przyspieszającej proces symulacji CFD. Zautomatyzowana technologia tworzenia siatki wykorzystująca bezpośrednio geometrię CAD i umożliwiającą obsługę geometrii lub o zmiennej jakości geometrii bez upraszczania modeli CAD jest kluczem do szybszych i dokładniejszych analiz CFD. Stabilne i niezawodne kartezjańskie metody tworzenia siatki oferują sprawdzoną wartość, a automatyczne ulepszanie siatki na podstawie cech geometrii można łączyć z ulepszaniem adaptacyjnym dla regionów o większym przepływie i gradientach termicznych.

Możliwość zautomatyzowania tworzenia siatki i skrócenia czasu procesu z dni do godzin lub z godzin do minut, zapewnia radykalne skrócenie wykonywania analiz CFD w porównaniu z typowym oprogramowaniem do takich analiz. Inteligentna automatyzacja w połączeniu z innowacyjną technologią tworzenia siatki i łatwością obsługi umożliwia projektantom i osobom niedysponującym specjalistyczną wiedzą wykonywanie wiarygodnych analiz CFD na wczesnym etapie procesu projektowania. Funkcje analiz CFD zintegrowane ze środowiskiem CAD wraz ze zlokalizowanymi elementami sterowania i zaawansowanymi opcjami są również używane przez doświadczonych analityków do rozwiązywania szerokiego zakresu typowych problemów związanych z analizami CFD.

Obraz na ekranie narzędzia do analiz CFD zintegrowanego e środowiskiem CAD

Analizy CFD wykorzystujące geometrię CAD bez konieczności jej upraszczania

Zaletą zintegrowania funkcji CFD ze środowiskiem CAD, wykorzystujących bezpośrednio natywną geometrię CAD bez jej upraszczania, jest wyeliminowanie lub zminimalizowanie preprocessingu i skrócenie czasu wymaganego na przygotowanie danych CAD do analiz CFD. Pozwala to również wyeliminować błędy w translacji informacji wymienianych zespołami.

Bezpośrednie wykorzystanie geometrii CAD do analiz i oceny wyników oraz opcji projektowych oznacza lepsze połączenie z działami projektowania na dalszych etapach łańcucha dostaw dzięki szybszemu przekazywaniu geometrii CAD zoptymalizowanego projektu.

Dwa obrazy maszyny w środowisku CAD: jeden z metaliczną powłoką, drugi w postaci przekroju z mapą cieplną przepływu powietrza

Optymalizacja projektu oparta na symulacji CFD w środowisku CAD

Gdy projektanci mogą częściej i bezpośrednio wykonywać symulację CFD na wcześniejszych etapach projektu, mogą podejmować lepsze decyzje projektowe. Możliwość łatwego porównywania wyników dla różnych konfiguracji modelu, wprowadzania zmian w geometrii oraz oceny większej liczby warunków roboczych ułatwia projektantom optymalizowanie projektu w oparciu o symulację. Dostęp do łatwego konfigurowania badań parametrycznych, badania scenariuszy warunkowych i zaawansowanych opcji projektowania eksperymentów pozwala badać przestrzeń projektową, aby poprawić osiągi i niezawodność produktu w wyznaczonych ramach czasowych.

Współbieżny model CAD optymalnego projektu wyłonionego przy użyciu symulacji można natychmiast przekazać innym działom inżynieryjnym, np. produkcyjnemu. Funkcje analiz CFD zintegrowane ze środowiskiem CAD umożliwiają połączenie projektowania opartego na symulacji mechaniki płynów z całym procesem zarządzania cyklem życia produktu.

Wiele iteracji pojedynczej części w symulacji w środowisku CAD