Inżynier korzystający z urządzenia naręcznego Simcenter SCADAS XS.

Simcenter

Pozyskiwanie danych urządzeniem naręcznym

Zwiększ elastyczność testowania dźwięku i drgań.

Naręczne rozwiązania Simcenter do pozyskiwania danych

Rozwój nowoczesnych, złożonych systemów często wymaga natychmiastowego badania, diagnostyki i rozwiązywania problemów dotyczących dźwięku i drgań. Inżynierowie nieustannie stają przed wyzwaniem, jakim jest skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek i obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości dotyczących wydajności produktu.

Naręczne rozwiązania Simcenter do pozyskiwania danych umożliwiają zespołowi rozwojowemu szybką ocenę pomiarów dźwięku i drgań w razie potrzeby. Popraw wydajność testowania i natychmiast wykryj potencjalne problemy akustyczne, korzystając z naszej elastycznej oferty sprzętu i oprogramowania. Rozwiązanie się z tabletu z dedykowaną aplikacją do nagrywania i monitorowania danych doskonale zintegrowaną z naszym kompaktowym wielokanałowym sprzętem do pozyskiwania danych.

Ten przenośny system usuwa przeszkody w dostępie do testów dźwięku i drgań w środowiskach trudnych do zmierzenia. Umożliwia inżynierom przeprowadzanie diagnostyki w terenie, pomiarów mobilnych i testów laboratoryjnych z walidacją danych w czasie rzeczywistym i offline. Intuicyjny interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o szybszej współpracy, zapewniając pełną elastyczność udostępniania i przetwarzania danych.

Wykorzystaj wydajność testów dzięki kompaktowemu systemowi Simcenter SCADAS XS do pozyskiwania danych testowych

Dowiedz się więcej o małym, ale zaawansowanym systemie pozyskiwania danych na potrzeby testowania podczas tego webinaru na żądanie.

Przykład wdrożenia

Agfa Graphics

Rozwiązanie firmy Siemens Digital Industry Software do testowania pomaga Agfa Graphics zredukować drgania i dostarczyć najwyższej jakości płyty drukarskie klientom na całym świecie.

Simcenter SCADAS XS helps Agfa Graphics improve efficiency when investigating vibrations and studying dynamic machine behavior
Case Study

Simcenter SCADAS XS helps Agfa Graphics improve efficiency when investigating vibrations and studying dynamic machine behavior

Firma:Agfa Graphics

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Mortsel , Belgium

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions