1. Home

NX for manufacturing

NX CAD/CAM Multi-Axis Mill-Turn XaaS

Efektivně obrábějte komponenty na moderních vícekanálových a víceosých obráběcích strojích pomocí jednoho systému pro přípravu modelů komponent, nastavení návrhu a programování úkonů CNC.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Strojní komponenta vyžadující víceosé frézování vykreslená pomocí řešení NX CAD/CAM

Proč využívati řešení NX CAD/CAM pro víceosé frézování a soustružení?

Využijte kompletní řadu funkcí obrábění k programování nejnovějších multifunkčních strojů s více vřeteny a kanály. Tyto stroje s funkcemi frézování a soustružení umožňují obrábění kompletní komponenty při jednom nastavení, což šetří čas a zlepšuje přesnost komponenty.

Programování vícekanálových operací
Pomocí interaktivních ovládacích prvků správce synchronizace můžete synchronizovat operace napříč více kanály. Zkraťte doby cyklu vícekanálových strojů pomocí optimalizace kódů synchronizace.

Sledování řezaného materiálu
Sledujte stav obrobku během procesu za účelem efektivnějšího programování frézování a soustružení. Automaticky vytvořený zpracovávaný obrobek (IPW) zajišťuje bezproblémový přenos konfigurací obrobků mezi frézováním a soustružením.

Navrhování pomocí integrovaného řešení CAD
Použijte integrované možnosti CAD k navrhování modelů komponent a upínků. Definujte nastavení stroje pomocí nástrojů pro sestavování, čímž umožníte optimalizované a bezkolizní dráhy nástrojů. Připravte modely CAD pro NC programování díky výkonným nástrojům pro úpravy, jako je synchronní technologie.

Vytváření ověřených programů
Přesně simulujte úkony frézování a soustružení pomocí integrované simulace obrábění. Vytvářejte programy NC pro konkrétní stroje pomocí řešení Post Hub, což je cloudové řešení postprocesingu. Přeneste výrobní data do výroby vytvořením kompletní dílenské dokumentace, včetně seznamů nástrojů, seřizovacích listů a 3D výkresů.

CNC stroj, který obrábí komponentu pomocí řešení NX CAD/CAM pro víceosé frézování a soustružení.

Řešení NX CAM poskytuje pokročilé funkce programování pro frézování a soustružení, včetně těchto:

 • Funkce soustružení
 • Funkce 2,5osého frézování
 • 2,5osé, 3osé a 4osé odstraňování otřepů
 • 4osé rotační frézování
 • Správce synchronizace
 • Zpracovávaný obrobek
 • Simulace obrábění
 • Postprocesing

Řešení NX navíc nabízí integrované nástroje CAD, jako například:

 • Synchronní technologie
 • Sestavy
 • Překladače CAD
 • Modelování volných tvarů
 • Simulace návrhu
 • Informace o výrobku a výrobě (PMI)
 • Tvorba výkresů

Vybrané funkce

Rotační hrubování

Obrázek rotační frézy

Zjednodušte složitý proces programování úkonů hrubování pro válcové a kuželové komponenty. Za minimálního požadovaného vstupu identifikuje řešení NX materiál k obrábění a vytvoří optimalizované úkony 4osého frézování.

Pokročilá nastavení dráhy nástroje, jako jsou ovládací prvky pro posunutí kontaktu nástroje a hustotu bodů, umožňují vytváření hladkých a vysoce efektivních úkonů víceosého hrubování. Šroubovicový vstup zajišťuje postupný kontakt s materiálem a zlepšuje celkový proces obrábění.

Pomocí funkce zbytkového hrubování můžete vytvořit operace obrábění pro neořezaný materiál z předchozí operace.

Kontinuální soustružení v ose B

Snímek obrazovky řídicího panelu řešení NX

Definujte proměnlivou orientaci osy nástroje pro programování složitých komponent, které vyžadují více operací a nástrojů v případě používání tradičních metod.

Pokročilá nastavení zajišťují přesné řízení vytvořené operace. Například dva režimy interpolace (absolutní a relativní) poskytují flexibilitu pro programování nejnáročnějších úloh na moderních strojích pro frézování a soustružení, které kombinují soustružení profilů s kontinuální orientací osy nástroje. 

Soustružení v ose B vám může pomoci snížit počet nastavení, operací a nástrojů, a tím výrazně zlepšit produktivitu.

Vizualizace zásobníku nástrojů

Grafické znázornění automatizovaného zásobníku nástrojů

Programování CNC obráběcích strojů s automatizovanými zásobníky nástrojů může být náročné, zejména pokud váš systém CAM postrádá možnosti vizualizace.

Řešení NX CAM umožňuje přesné zobrazení zásobníků obráběcích strojů spolu se všemi uloženými nástroji, čímž vytváří kompletní digitální dvojče celého stroje pro účely snadnějšího programování.

Během NC programování a při definování nástrojů můžete snadno přiřadit nebo změnit cílové kapsy.

Přesné digitální zobrazení zásobníku nástrojů a samotných nástrojů vám pomůže vyhnout se možným kolizím mezi nástroji, zkracuje dobu programování a zajišťuje bezchybný provoz.

Simulace obrábění

Obrázek integrované simulace stroje

Klíčová výhoda řešení NX CAM usnadňuje integrovanou simulaci a ověřování, což programátorům v průběhu NC programování umožňuje kontrolovat dráhy nástrojů. Díky tomu není potřeba samostatný simulační software, který vyžaduje přenosy dat mezi systémy.

V řešení NX je k dispozici více úrovní simulace obrábění, včetně těchto:

 • Ověření dráhy nástroje
 • Simulace úběru materiálu
 • Simulace řízená G-kódem
Případová studie

Manthorpe Engineering

Případová studie

Použití řešení NX k transformaci složitých návrhů

Firma:Manthorpe Engineering

Odvětví:Letectví a obrana

Umístění:Derby, Spojené království

Řešení NX

Siemens Teamcenter Share

Optimize your entire production process with Teamcenter Share, a cloud-based collaboration solution, which seamlessly connects to NX CAM software. Securely communicate and share information with internal and external stakeholders in the cloud.

Connect design, manufacturing and shop floor teams to run more flexible and efficient production.

Rozšiřte své řešení NX o znalosti týkající se výroby

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení NX a všechny své produkty.

Blog o řešení NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

Komunita řešení NX pro výrobu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.