1. Home

NX for manufacturing

NX CAM 2.5-Axis Milling XaaS

Rychle programujte 2,5osé frézovací úkony pro hranolové komponenty pomocí automatizovaných funkcí integrovaných s nástroji pro přípravu modelu komponenty.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

3D rendering návrhu 2,5osé frézovací komponenty.

Proč využívat řešení NX CAM pro 2,5osé frézování?

Zjednodušte programování hranolových komponent vytvořených v jakémkoli systému CAD pomocí pokročilých funkcí pro 2,5osé frézování.

Programování pokročilých drah nástrojů
Rychle vytvářejte vysoce efektivní dráhy nástrojů pomocí moderních programovacích technik, jako je obrábění podle prvků, frézování podle objemu a programování více komponent. Snadno definujte bezpečné a optimalizované operace obrábění programováním v rámci kompletního nastavení, včetně obrobku, upínků a dalších komponent stroje.

Používání integrovaných nástrojů CAD
Otevřete všechny standardní soubory CAD pomocí komplexních překladačů. Připravte importované 3D modely pro NC programování pomocí integrovaných nástrojů pro návrhy, jako je synchronní technologie. Modelujte kompletní nastavení strojů pomocí funkcí sestav, které vám umožní vytvořit přesnou digitální repliku nastavení.

Vytváření ověřených programů
Vytvářejte ověřené programy NC připravené pro výrobu pomocí cloudového řešení postprocesingu a integrovaných možností simulace obrábění. Digitálně propojte plánování a výrobu pomocí asociativní dílenské dokumentace, včetně seznamů nástrojů a seřizovacích listů.

CNC stroj, který používá řešení NX CAM pro 2,5osé frézování.

Řešení NX CAM poskytuje pokročilé funkce programování pro 2,5osé frézování, včetně těchto:

 • Obrábění podle prvků
 • Frézování podle objemu
 • Vysokorychlostní obrábění
 • Automatizované odstraňování otřepů
 • Operace děrování
 • Obrábění více komponent
 • Vícestupňové obrábění
 • Dokončování v rovině Z
 • Poziční frézování 3+2
 • Zpracovávaný obrobek (IPW)
 • Optimalizace rychlosti posuvu
 • Simulace obrábění
 • Postprocesing
 • Cykly sondování

Zahrnuté integrované nástroje CAD:

 • Synchronní technologie
 • Sestavy
 • Překladače CAD

Vybrané funkce

Frézování podle objemu

volume-based-milling-feature-640x360

Zjednodušte programování hranolových komponent pomocí náhledu a zadávání sekvence objemů, které mají být obráběny. Výběrem ploch 3D těles pro definování prvků můžete eliminovat zdlouhavé ruční vytváření a výběr hranic používaných v tradičním NC programování.

Intuitivní a interaktivní proces programování zobrazuje vypočtené úrovně řezu a aktualizovaný zpracovávaný obrobek (IPW). Tento proces umožňuje rychlé vytváření efektivních drah nástrojů souvisejících s návrhem komponent.

Asociativita vám pomůže rychle reagovat na změny v návrhu prostřednictvím plně integrovaného systému CAD/CAM, který zachovává souvislost obráběcích operací a modelu komponenty.

Automatizované odstraňování otřepů

automated-deburring-feature-640x360

Rovinné odstraňování otřepů vám pomůže automatizovat programování jedné z nejpoužívanějších operací – zkosení rohů. Může zkrátit dobu potřebnou k programování až o 90 %.

Automaticky rozpozná hrany komponenty (modelované nebo nemodelované) a vytvoří optimalizované dráhy nástrojů pro účely obrábění požadované velikosti zkosení. Můžete určit rozsah velikostí děr, které mají být přeskočeny, abyste mohli přesněji ovládat dráhy nástrojů.

Dále sleduje již zkosené rohy, čímž zabraňuje opakovanému řezání a umožňuje účinné obrábění 3+2.

Programování více komponent

multiple-part-programming-feature-640x360

Programování více komponent zajišťuje výkonné a efektivní obrábění více komponent. Urychluje vytváření různých konfigurací bloků a upínků a rozděluje dráhy nástrojů na tolik komponent, kolik je potřeba. Kompletní obráběcí sekvence a dráhy nástrojů vytvořené pro jeden obrobek lze okamžitě rozdělit na ostatní obrobky v různých pozicích a orientacích.

Pomocí této pokročilé metody programování můžete připravit kompletní úlohy za stejnou dobu, jakou trvá programování jedné komponenty.

Standardní nástroje CAD

standard-cad-tools-feature-640x360

Řešení NX CAM poskytuje nástroje CAD pro běžné funkce úprav modelů za účelem urychlení NC programování.

Synchronní technologie umožňuje přímé úpravy modelu komponenty a jeho přípravu pro NC programování, včetně uzavírání děr a mezer, odsazení ploch a změny velikosti prvků komponenty. Vyvíjejte modely nebo jiné derivace jako odlitky z existujících komponent interaktivním posunem a tažením existujících ploch.

Nástroje sestavy vám umožní definovat přesnou digitální repliku nastavení, včetně komponenty, upínků a kompletního CNC stroje. To vám pomůže snadno naprogramovat optimalizované dráhy nástrojů, které se automaticky vyhnou upínacím součástem, což zajistí bezpečnou a bezchybnou výrobu.

Plná asociativita s modelem komponenty zajišťuje automatické aktualizace NC operací při změně modelu návrhu nebo nastavení.

YouniQ Machining

Unique web platform and zero-touch production approach enables next-day delivery
Case Study

Unique web platform and zero-touch production approach enables next-day delivery

Firma:YouniQ Machining

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Zonhoven, Belgium

NX

Siemens Teamcenter Share

Optimize your entire production process with Teamcenter Share, a cloud-based collaboration solution, which seamlessly connects to NX CAM software. Securely communicate and share information with internal and external stakeholders in the cloud.

Connect design, manufacturing and shop floor teams to run more flexible and efficient production.

Rozšiřte své řešení NX o znalosti týkající se výroby

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení NX a všechny své produkty.

Blog o řešení NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

Komunita řešení NX pro výrobu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.