1. Home

NX

NX AM Multi-Axis

Poskytuje řešení potřebná k nastavení a řízení víceosých a hybridních aditivních strojů.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Model víceosého aditivního výrobního systému.

Proč využívat řešení NX AM Multi-Axis?

Řízení víceosého aditivního hardwaru vyžaduje speciální software. Běžné produkty pro rovinný 3D tisk nemohou vytvářet složité 3D dráhy nanášení požadované pro víceosý 3D tisk. V takovém případě je klíčem řešení NX Multi-Axis pro aditivní výrobu (AM).

Vytváření složitých 3D drah nanášení
Řiďte složité dráhy nanášení pro víceosý hardware pomocí kombinace osvědčených předprogramovaných drah nanášení, jako jsou spirály. Používejte také software pro pokročilé plánování drah k činnostem, jako je obkládání. Tyto složité dráhy pohybu je téměř nemožné přesně vytvořit pomocí jiných nástrojů.

Získejte přístup k následujícím pokročilým nástrojům pro plánování drah, ověřování a přípravu v rámci aditivní výroby:

 • Kompletní sada nástrojů CAD pro rozklad prvků, fázové modelování a návrh upínků za účelem nastavení úloh v kinematickém prostředí stroje
 • Komplexní plánování drah pro simultánní 5osé úkony aditivní výroby pro roboty a obráběcí stroje podporující širokou řadu operací drah nástrojů
 • Výkonný systém kombinující úkony víceosého nanášení a subtraktivní výroby
  ve stejném nastavení drah nástrojů
 • Systém simulace pro účely ověřování nastavení víceosého obrábění v rámci aditivní výroby a analýzu jeho výkonu prostřednictvím digitálního dvojčete výroby
 • Vysoce produktivní a modulární CNC automatizační systémy řídící až 93 os v 30 kanálech obrábění

Vybrané funkce

Možnosti pro přípravu výroby

Zobrazení víceosého rozkladu komponent

Řešení NX AM Multi-Axis obsahuje kompletní sadu nástrojů CAD pro rozklad prvků, fázové modelování a návrh upínků za účelem nastavení úloh v kinematickém prostředí stroje. Rozklad prvků je proces rozdělení prvků komponent do jednotlivých aditivních operací. Jedná se o zásadní krok pro vytvoření správného výstupu pro víceosou a hybridní aditivní výrobu.

Tyto nástroje urychlují přípravu komponent pro programování a simulaci drah nástrojů a umožňují rychle reagovat na změny v návrhu.

Plánování dráhy

Zobrazení různých typů víceosých drah nanášení

Řešení NX AM Multi-Axis obsahuje robustní sadu typů drah pro plánování provádění víceosého nebo hybridního tisku, včetně rovinného nanášení, rotačního nanášení, nanášení volných tvarů a nanášení trubek.

Operace nanášení lze snadno přeskupit, aby bylo možné využít různé parametry na vyplňovacích či dokončovacích průchodech, přeskupit více těles do optimálního řešení sestavení, případně přizpůsobit tisk různých materiálů.

Simulace nanášení poté umožňuje vizualizovat nanášení materiálu, což vám pomůže identifikovat oblasti, kde chybí materiál, ověřit proces nanášení a zabránit kolizím s nanášečkou.

Níže je uveden krátký popis různých typů drah nanášení dostupných v řešení NX AM Multi-Axis a jejich výhod.

Rovinné nanášení:

 • Vytváření úrovní rovin s výplní cikcak nebo spirála
 • Vytváření dutých objektů pomocí rovinného přídavku pro tenkostěnné spirály
 • Provádění vícenásobných dokončovací záběrů na vnitřních a vnějších hranicích
 • Používání 5osého pohybu k zarovnání s nakreslenými stěnami


Rotační nanášení:

 • Definování jednoduchého pohybu rotační osy s vlastnostmi hromadění
 • Vytváření zaoblených prvků podél osy komponenty nebo přidání prvků do zaoblené komponenty
 • Zarovnání tiskové hlavy podle úhlů úkosu prvků
 • Používání tenkostěnné možnosti pro příruby nebo podobné prvky


Nanášení volných tvarů:

 • Vytváření „plášťů“ na 3D geometrii volných tvarů
 • Konstrukce tenkostěnných prvků
 • Vytváření prvků na 3D tvarech
 • Zajištění konzistence vytváření


Nanášení trubek:

 • Provedení vytvoření jedním záběrem pro konstrukce trubek
 • Používání efektivního spirálovitého pohybu na nanášení
 • Variace tloušťky řezu podle geometrie

5osé a hybridní nanášení

Zobrazení 5osých drah nanášení na komponentě turbíny

Některé víceosé a hybridní aditivní stroje používají pro nanášení materiálu kompletní 5osé nastavení. To má tu výhodu, že vytváří kvalitnější povrchovou úpravu s lepší přesností nanášení a lepším tvarem sítě.

Robustní podpora 5osého nanášení v softwaru je důležitá, protože některé 5osé tiskové technologie mají jedinečné požadavky. Například nanášení elektrickým obloukem z drátů může mít za následek nežádoucí stav, kdy oblouk přeskočí z oblasti nanášení do jiné oblasti komponenty, pokud se nanášečka dostane příliš blízko. Nastavení úhlu nanášečky může tyto problémy zmírnit a toto je typ robustního plánování pro 5osé nanášení, které poskytuje řešení NX AM Multi-Axis.

Navíc díky integraci prvotřídního systému CAM do stejného systému jako naše řešení NX pro aditivní výrobu můžete snadno přepínat mezi aditivními a subtraktivními operacemi při použití hybridního výrobního stroje. To pomáhá snižovat množství odpadu vytvořeného neoptimálními výrobními procesy, jako je nutnost používat více softwarových řešení.

Rozšiřte své řešení NX o znalosti týkající se výroby

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení NX a všechny své produkty.

Blog o řešení NX pro výrobu

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o výrobním řešení NX na našem blogu.

Komunita řešení NX pro výrobu

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se výrobního řešení NX.