KOMPONENTY ŘEŠENÍ D-CUBED

D-Cubed CDM

Analyzujte kolize a měřte průchodnosti v prostředí 3D modelování pomocí řešení D-Cubed Collision Detection Manager (CDM), které je určené k integraci do aplikací CAD, CAM a CAE.

Inženýr používající software pro počítačem podporovanou výrobu k eliminaci kolizí obráběcích strojů pomocí správce detekce kolizí.

Proč využívat řešení D-Cubed Collision Detection Manager?

Vyřešte kolize, které by znemožnily úspěšnou výrobu sestavy nebo bránily zamýšlenému pohybu komponent. Řešení D-Cubed Collision Detection Manager (CDM) je integrované do aplikací pro analýzu 3D modelů z hlediska prostorové interference. Spolehlivé odhalení takových chyb snižuje počet potřebných drahých fyzických prototypů.

Řešení CDM, které se dodává jako softwarová komponenta pro integraci dodavateli softwaru, je přínosem pro širokou škálu aplikací 3D modelování, včetně modelování sestav a počítačem podporované výroby.

Podívejte se na zahrnuté prvky

Provádějte rychlou kontrolu kolizí na přesných modelech pro podporu interaktivních sestavovacích procesů a simulací pohybu. Detekce kolizí na přesných modelech má výhody pro přesné strojírenství. Řešení spolehlivě detekuje jemné vrypy a umožňuje vyhnout se kolizím vzniklým chybou z modelových aproximací. V případech, kdy je přesnost méně důležitá, jsou podporovány také fasetové modely.

Další analýza odhalí hloubku kolize a poskytne informace o změně polohy pro nápravu kolize. Aplikace mohou také určit průchodnost mezi dvěma komponentami nebo předvídat kolize na dané dráze.

Získejte výkon interaktivní detekce kolizí na libovolné kombinaci přesných a fasetových modelů. Optimalizace výkonu zahrnují inkrementální výpočty v dynamických prostředích a efektivní využití paměti pomocí načítání a instancování komponent podle potřeby.

Provádějte analýzy kolizí na libovolné kombinaci přesných, fasetových, tělesových, povrchových, drátěných, manifoldových a nemanifoldových geometrických formátů. Flexibilní integrační architektura podporuje více formátů modelů ve stejné aplikaci. Řešení CDM je tolerantní k modelům obsahujícím chyby, jako jsou mezery mezi plochami.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.