Testování zvuku a vibrací pomocí mikrofonu a zařízení SCADAS.

Simcenter

Řešení problémů se zvukem a vibracemi

Řešení problémů se zvukem a vibracemi je klíčový proces, který odhaluje, diagnostikuje a řeší problémy s hlukem a vibracemi v mechanických systémech. Efektivní řešení problémů zaručuje vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti, což je nezbytné pro dosažení optimální funkčnosti mechanického systému.

Zlepšete kvalitu svých výrobků

Jednou z podmínek pro výrobu špičkových výrobků je zvládnutí jedinečných zvukových a vibračních vlastností. Zákazníci vždy požadují tišší, pohodlnější, výkonnější a trvanlivější výrobky. Úřady zavádějí stále přísnější předpisy týkající se úrovně hluku a vibrací a ekologické udržitelnosti. V této souvislosti jsou vývojové týmy postaveny před výzvu, aby zvýšily efektivitu testování a dosáhly ambiciózních cílů v kratším čase a s nižšími náklady.

Aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší úrovně v oblasti vibrací a akustického výkonu, musí přední výrobci zavádět robustní a efektivní procesy, které odhalí hlavní příčinu problémů s hlukem a vibracemi a umožní je zmírnit.

Spolehněte se na technologie řešení Simcenter pro řešení problémů se zvukem a vibracemi, abyste rozšířili své testovací možnosti a zkrátili ověřování svých výrobků. Díky kombinaci specializovaného škálovatelného hardwaru a bezproblémově integrovaného softwaru pro sběr dat vám naše řešení umožní rychle odhalit problémy a stanovit protiopatření.

Používejte jedinou platformu pro testování zvuku a vibrací a získejte okamžitý přístup k naměřeným datům pro rychlé zpracování a podrobnou analýzu oktávových a rychlých Fourierových transformací (FFT), abyste mohli učinit správné rozhodnutí ve správný čas.

Řešení problémů se zvukem a vibracemi v řešení Simcenter

Přečtěte si, jak snadno si můžete pořídit vlastní laboratoř pro testování zvuku a vibrací. Podívejte se, jak vám kompaktní vícekanálový nástroj pro sběr dat v kombinaci se snadno použitelnou aplikací pro tablety může pomoci zlepšit měření zvuku a vibrací při řešení problémů.

Případová studie

Agfa Graphics

Testovací řešení od společnosti Siemens Digital Industries Software pomáhají společnosti Agfa Graphics snižovat vibrace a dodávat zákazníkům po celém světě tiskové desky špičkové kvality.

Simcenter SCADAS XS helps Agfa Graphics improve efficiency when investigating vibrations and studying dynamic machine behavior
Case Study

Simcenter SCADAS XS helps Agfa Graphics improve efficiency when investigating vibrations and studying dynamic machine behavior

Firma:Agfa Graphics

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Mortsel , Belgium

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions