Muž u stolního počítače používající simulaci systémů Simcenter.

Simcenter

Simulace systémů

Poraďte si se složitostí již v raných fázích návrhu. Vyhodnoťte a vyvažte potenciálně konfliktní atributy výkonu od raných fází vývoje až po konečné ověření výkonu a kalibraci kontrol.

Získejte technický přehled dříve

Simulace systémů Simcenter

Simulace systémů Simcenter umožňuje rychlé vytváření heterogenních architektur systémové simulace a rozšiřuje koncept digitálního dvojčete na softwarové inženýrství. Inženýři mohou:

  • Řešit složitosti inteligentních, automatizovaných a elektrifikovaných výrobků, včetně mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a ovládacích prvků
  • Sdílet modely s globálním technickým týmem, který vám pomůže rychle uvést výrobky na trh

Schopnosti simulace systémů Simcenter

Platforma simulace systémů

Se Simcenter získáte otevřenou, výkonnou a přívětivou aplikaci pro simulace systémů, ve které můžete modelovat, spouštět a analyzovat složité systémy a komponenty. Výkonné funkce, analytické a optimalizační nástroje jsou integrovány v pokročilých a snadno použitelných prostředích pro vysoce efektivní 1D multifyzikální systémovou simulaci a robustní návrh. Dokáže se efektivně spojit s mnoha 1D a 3D CAE řešeními a umožní vám rychle odvodit a exportovat modely pro práci se scénáři v reálném čase. Simcenter přitom podporuje standardní metodiky testování MiL (model-in-the-loop), SiL (software-in-the-loop) a HiL (hardware-in-the-loop).

Přečtěte si více o platformě pro simulaci systému

Simulace elektrických systémů

Simulujte a integrujte elektrické a elektromechanické systémy od návrhu konceptu až po ověření řízení. Simcenter pomáhá optimalizovat dynamický výkon mechatronických systémů, analyzovat spotřebu energie a řešit zákonné předpisy pro řízení elektrických zařízení v automobilovém, leteckém, námořním a těžkém průmyslu.

Přečtěte si více o simulaci elektrických systémů

Simulace tekutinových systémů

Optimalizujte dynamické chování hydraulických a pneumatických komponent a omezte počet vyrobených fyzických prototypů na nezbytné minimum. Díky velké nabídce komponent, funkcí a nástrojů zaměřených na aplikace umožňuje systém Simcenter modelovat tekutinové systémy pro širokou škálu použití, například mobilní hydraulické pohonné systémy nebo systémy dodávek paliva.

Rozsáhlé knihovny funkčních i detailních komponent a modelů jsou určené pro příležitostné i zkušené uživatele, kteří potřebují modelovat tekutinové systémy. Díky bezproblémové integraci knihoven je možné navrhnout jakýkoliv tekutinový systém a propojit jej s řídicím systémem a dalšími souvisejícími systémy na jediné platformě.

Přečtěte si více o simulaci tekutinových systémů

Simulace strojírenských systémů

Zvládněte rostoucí složitost integrovaných mechanických systémů. Simcenter Systems nabízí nejmodernější modelovací techniky, které umožňují vícerozměrné (1D, 2D a 3D) dynamické simulace. Umožňuje vám studovat tuhá nebo pružná tělesa a komplexní nelineární tření analýzou nízkofrekvenčních nebo vysokofrekvenčních jevů a s přihlédnutím ke spojení mezi mechanickými konstrukcemi a elektrickým nebo hydraulickým pohybem.

Přečtěte si více o simulaci strojírenských systémů

Schéma simulace strojírenského systému Simcenter.

Simulace tepelného systému

Simcenter Systems pomáhá maximalizovat tepelný výkon pro HVAC a pohodlí pasažérů, řízení teploty vozidla, systémy řízení prostředí nebo jiné tepelné systémy. Pokročilé funkce následného zpracování, které graficky zobrazují energetické toky ve vašem systému, umožňují vysoce efektivní optimalizaci energetické účinnosti a studium integrace systémů rekuperace energie a jejich dopad na výkon a spotřebu energie. Při navrhování a ověřování strategií pro řízení teploty můžete simulovat skutečné provozní prostředí vašeho systému, například jeho interakce s okolím.

Přečtěte si více o simulaci tepelného systému

Simulace pohonných systémů

Vyřešte širokou škálu architektur a technologií pomocí multifyzikálního systémového simulačního přístupu. Elektrifikace automobilových pohonných systémů, opakovaně použitelné vesmírné nosné rakety nebo alternativní paliva (LNG) pro lodě, to jsou příklady technologií, které lze modelovat pomocí Simcenter. Díky provádění úplné analýzy vlivů napříč systémy budete moci navrhovat a posuzovat pohonné systémy z hlediska různých metrik, například palubní výroby energie nebo emisí znečišťujících látek, a to na jediné platformě.

Přečtěte si více o simulaci pohonných systémů

Simulace systému teplot a tekutin

Optimalizujte účinnost vašich termofluidních systémů a zároveň zajistěte, aby vždy fungovaly bezpečně. Se systémy Simcenter můžete simulovat dynamické chování termofluidních systémů jakékoli velikosti a složitosti, analyzovat složité fyzikální jevy, které jsou kritické pro bezpečný a efektivní provoz, a znovu použít systém digitálních dvojčat během provozní fáze k monitorování v reálném čase pro maximální efektivitu a bezpečnost.

Systémy Simcenter vám umožňují dimenzovat a vyvažovat vaše průmyslové plynové systémy, chladicí systémy závodů, systémy Rankinova cyklu pro výrobu energie, systémy lodního závaží nebo velké distribuční systémy a potrubí, a to vše při současném snížení nákladů a urychlení uvedení na trh.

Přečtěte si o simulaci termofluidního systému

Systémová integrace

Simcenter Systems nabízí integraci různých simulačních nástrojů v průběhu celého životního cyklu vašeho systému, od raného návrhu až po provozní fázi. To vám umožní řešit výzvu digitální kontinuity a zvýšit efektivitu vašich pracovních postupů a spolupráci mezi různými odděleními. Simcenter Systems podporuje připojení k systému správy životního cyklu výrobků (PLM) a geometrickým datům, společnou simulaci mezi 1D a 3D CAE nástroji, průzkum konstrukčního prostoru, vývoj ovládacích prvků založených na modelu a interakce mezi různými systémy pomocí rozhraní FMI (Functional Mockup Interface).

Přečtěte si více o systémové integraci

Grafika dráhy obvodu s tepelnou mapou Sinmcenter FLOEFD s konkrétní křižovatkou v tomto obvodu.

Vytváření modelů redukovaného řádu

Simcenter podporuje vytváření modelů redukovaného řádu (ROM) v intuitivním rozhraní, které poskytuje nejlepší redukční techniky ze strojového učení, lineární algebry a statistiky. ROM má malé nároky na paměť, je nezávislý na nástrojích a může být provozován v reálném čase, což umožňuje použití typu spustitelného digitálního dvojčete ve všech fázích životního cyklu výrobku, což umožňuje lepší rozhodování a vyšší provozní dokonalost.

Přečtěte si více o nástroji ROM builder

Organizace procesu simulace systémů

Simcenter System Analyst je řešení pro spolupráci, které pomáhá maximalizovat návratnost investic do vývoje modelů sdílením modelů a rozšířením využití modelů v celé vaší společnosti. To vede k lepší spolupráci se všemi zúčastněnými stranami v oblasti vývoje výrobků a správy projektů.

Simcenter System Analyst využívá modelovací úsilí autorů modelů a odborníků na danou oblast a umožňuje systémovým architektům připravovat modelové architektury a knihovny, stejně jako specifické předběžné a následné zpracování. Projektovým týmům umožňuje použití stejných modelů a architektur k vyhodnocení stovek systémových variant s možnostmi návrhu a vyvážením výkonu mechatronických systémů tak, aby splňovaly specifické požadavky projektu bez ohrožení kvality a výkonu.

Simcenter System Analyst může být nasazen v jakémkoli typu průmyslové společnosti a zajišťuje kontinuitu modelu bez změny sady nástrojů.

Přečtěte si více o Simcenter System Analyst

Správa modelů simulace systému

Možnost klienta simulace systému Simcenter pro git pomáhá všem aktérům komunity simulace systémů spolupracovat a poskytuje každodenní správu simulačních aktiv, včetně větvení, správy verzí a řízení přístupu na základě rolí. Použití klienta pro git vám také umožňuje sledovat závislost, související obsah a všechna další data, která jsou součástí modelu, takže máte přesnou představu o doméně simulace systému. Zaveďte vývoj kolaborativních modelů tím nejefektivnějším způsobem pomocí optimalizovaných přenosů dat a vyhledávacích algoritmů v kombinaci s efektivním a plně integrovaným uživatelským prostředím.

Přečtěte si více o klientovi pro git

Řídicí panel Simcenter modelů Amesim
Infographic

Use system simulation to support energy transition

Check out the infographic to discover how system simulation can help you make informed decisions about how best to transition to a cleaner, more sustainable energy system.

An energy tower in a forest.
Podívat se na video

Simulace systémů Simcenter