1. Home
Inženýr, který používá řešení Simcenter k testování typu Shift Left (posun doleva) a využívá simulaci v dřívější fázi procesu návrhu výrobku.

Simcenter

Systémové inženýrství založené na modelech

Využijte simulaci a analýzu k informování o návrhu v rané fázi, umožněte trvalé cílení na výkon a bezproblémové ověřování podle požadavků a zároveň zajistěte integraci s digitálním vláknem.

Rozvoj inovací

Řešení Simcenter pro MBSE vám umožní propojit jinak izolované informace. Testujte způsobem Shift Left (posun doleva) využitím modelování a simulace v dřívější fázi, když prozkoumáváte architektury systémů ve fázi návrhu konceptu.

Využijte technologii umělé inteligence k odhalení inovativních architektur systémů a bez problémů je propojte s dalším navazujícím procesem vývoje.

Infografika – tým debatující o různých konceptech návrhů