1. Home
Inženýr, který používá řešení Simcenter k testování typu Shift Left (posun doleva) a využívá simulaci v dřívější fázi procesu návrhu výrobků.

Simcenter

Řešení pro integraci

Propojte simulace a analýzu napříč inženýrskými oblastmi k informování o návrhu v rané fázi, umožněte trvalé cílení na výkon a bezproblémové ověřování podle požadavků a zároveň zajistěte integraci s digitálním vláknem.

Rozvoj inovací

Řešení Simcenter umožňuje propojit jinak izolované informace. Testujte způsobem Shift Left (posun doleva) využitím modelování a simulace v dřívější fázi, když prozkoumáváte architektury systémů ve fázi návrhu konceptu.

Využijte technologii umělé inteligence (AI) k odhalení inovativních architektur systémů a bez problémů je propojte s dalším navazujícím procesem vývoje.

Infografika – tým debatující o různých konceptech návrhů.