Použití řešení Simcenter pro fyzické testování.

SIMCENTER

Fyzické testování

Zlepšete testovací procesy a zvyšte produktivitu a inovaci výrobků pomocí fyzického testování v řešení Simcenter. Naše řešení integrují hardware pro sběr multifyzikálních dat s kompletní sadou softwaru pro správu, analýzu a modelování dat, který pokrývá širokou škálu potřeb v oblasti testování.

Řešení Simcenter pro fyzické testování

Testujte rychleji, chytřeji a dříve v rámci vývoje

  • Přesná digitální dvojčata pro rychlé ověření výkonu pomocí multifyzikálního testování
  • Předběžné testování pro získání kritických informací dříve a ověření alternativních návrhů před vytvořením prototypů
  • Rychlejší testování pro zefektivnění testovacích kampaní, které plynule přechází z instrumentace do závěrečné tvorby výkazů
  • Testujte chytřeji, integrujte testování do pracovního postupu ověřování a umožněte spolupráci mezi týmy
Osoby provádějící fyzické testování.

Prozkoumejte produkty pro fyzické testování řešení Simcenter

Vylepšete testovací procesy a zvyšte produktivitu a inovace výrobků pomocí těchto řešení pro získávání a zpracování dat z fyzických testů.

Funkce produktů pro fyzické testování řešení Simcenter

Akustické testování

Naše řešení pro testování akustických vlastností pokrývá širokou řadu průmyslových aplikací a inženýrských úloh a splňuje veškeré mezinárodní normy. Vyvíjejte inovativní a akusticky jedinečné výrobky díky profesionálnímu a integrovanému řešení Simcenter Testlab.

Další informace o akustickém testování
Podívat se na webinář

Skupina lidí, kteří si prohlížejí řešení Simcenter pro akustické testování.

Systémy pro sběr dat

Při testování a měření se používá velké množství hardwaru. Bez ohledu na to, odkud hardware pochází, jsou vaše požadavky vždy podobné. Očekáváte od něj snadné nastavení, robustnost, flexibilitu, přesnost a spolehlivost. Zjednodušte nákup, testování i údržbu a vyberte si hardware od partnera, který vám nabídne kompletní řešení pro testování multifyzikálních požadavků, od senzorů a budičů až po komplexní řešení pro sběr dat, jejich analýzu a tvorbu výkazů.

Naše rozsáhlá nabídka miniaturních třepaček a zdrojů zvuku, snímačů a senzorů třetích stran, hardwaru pro sběr dat a řešení pro lokalizaci zdrojů zvuku je navržena tak, aby vám pomohla nastavit a provádět testy rychleji a efektivněji než dříve.

Další informace o systémech pro sběr dat

Řada hardwaru pro sběr dat.

Testování odolnosti

Nechte testování na nás a na našem komplexním řešení pro testování životnosti. Řešení Teamcenter integruje důkladnou a spolehlivou kombinaci hardwaru pro sběr dat se softwarovými funkcemi pro zpracování a analýzu. Naše řešení pokrývá všechny kroky testování – od prvotního nastavení a měření přes validaci, konsolidaci, analýzu až po tvorbu výkazů výsledků.

Osoba jedoucí na čtyřkolce po venkovské silnici.

Testování materiálů

Pro rychlý a pohotový vývoj výrobků je zásadní dobře rozumět pokročilým materiálům používaným v inovativních výrobcích. Naše řešení pro testování materiálů přesně charakterizují mechanické a akustické vlastnosti nových a inovativních materiálů a součástí. To slouží jako podklad pro simulační modely, umožňuje porovnávat různé materiály nebo pomáhá zlepšovat stávající výrobky.

Další informace o testování materiálů

Inženýr provádějící zkoušky materiálů pomocí nástroje.

Modelové testování systémů

Urychlete systémové inženýrství integrací testovacích a simulačních nástrojů. Maximalizujte konzistenci nástrojů a metod používaných v průběhu celého vývojového cyklu. Integrací testování a simulace do jediného prostředí pro ověřování výkonnosti výrobku lze snížit náklady na testování a rizika, zvýšit produktivitu a získat další poznatky o systému. Testování systémů založené na modelech maximalizuje konzistenci používaných nástrojů a metod a zároveň poskytuje vysoce agilní prostředí pro inženýrství mechatronických systémů. Umožňuje také hodnocení specifických atributů pomocí virtuálních modelů, kombinovaných virtuálně-fyzických modelů a fyzických prototypů.

Další informace o testování systémů založenému na modelech

Muž u počítače používající řešení Simcenter pro testování systému.

Provozní testování NVH

Efektivně vyhodnocujte akustické signatury výrobků v reálných provozních podmínkách a v co nejkratším časovém horizontu. Naše intuitivní a škálovatelné řešení pro provozní testování hluku a vibrací (NVH) vám pomůže provádět rychlá a spolehlivá měření, od odstraňování problémů až po multifyzikální testovací kampaně. Zvyšte nákladovou efektivitu hodnocení NVH kombinací škálovatelného sběrného hardwaru s nejmodernějším softwarem pro zpracování a analýzu.

Další informace o provozním testování NVH

Inženýr provádějící provozní zkoušky NVH pomocí nástroje řešení Simcenter ve vozidle.

Testování bezpečnosti

Na bezpečnosti záleží v celém životním cyklu výrobku, od zadání přes návrh, výrobu, zajištění kvality až po montážní haly a prodejní pulty vašich zákazníků. V našem nezávislém zkušebním centru akreditovaném podle normy ISO 17025 nabízíme širokou škálu testů bezpečnostních komponent a systémů – od přileb až po kompletní zádržné systémy. Vedle vývojového testování nabízíme konečné a nezávislé ověření shody vašeho výrobku s celosvětovými normami.

Kromě testování konkrétních bezpečnostních komponent nabízíme také testování celkové bezpečnosti vozidla. S více než 30 lety zkušeností poskytujeme simulační software a doplňkové znalosti a nástroje pro vývoj, projektování, testování a ověřování různých pasivních a aktivních bezpečnostních systémů. Naše zkušebny jsou plně vybaveny k provádění celé řady zkoušek pro automobilové aplikace, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

Další informace o testování bezpečnosti

Vozidlo procházející testováním bezpečnosti.

Testování kvality

Využití výkonného a spolehlivého testování během výroby. Řešení Simcenter Anovis kombinuje všechny potřebné snímače, přesný hardware pro záznam zvuku a vibrací, inteligentní analýzu signálů a flexibilní software pro řízení testů, díky nimž můžete provádět přesné testy typu prošlo/selhalo a získat tak formální důkaz, že součást splňuje specifikace nebo že provoz stroje je bezpečný.

Další informace o testování kvality

Testování rotačních strojů

Naše řešení pro testování rotačních strojů umožňují inženýrům věnujícím se oblasti NVH optimalizovat výkon rotačních strojů tím, že získávají a analyzují vliv otáček, točivého momentu a řídicích strategií na kvalitu zvuku, (torzní) vibrace a energetickou účinnost. Náš víceoborový testovací systém šetří čas, zvyšuje spolehlivost dat a maximalizuje přehled o chování stroje v laboratorních podmínkách i v praxi.

Další informace o testování rotačních strojů
Podívat se na webinář

Testování motocyklu v aerodynamickém tunelu.

Testování nárazů a vibrací

Vyberte si kompletní řešení pro testování nárazů a vibrací, od nástrojů pro vyhodnocování vibrací až po účinný vysokorychlostní vícekanálový řídicí systém v uzavřené smyčce s možností paralelního sběru dat a výkonnými analytickými funkcemi.

Další informace o testování nárazů a vibrací
Podívat se na webinář

Inženýři využívající počítač s několika obrazovkami v testovacím centru.

Testování pevnostní dynamiky

Využijte nejmodernějších inženýrských poznatků a dosáhněte maximálního potenciálu při testování malých konstrukcí i velkých projektů čítajících stovky měření a 3D modelů s experimentálními daty. Pochopte, jak součást nebo sestava výrobku reaguje při zatížení pomocí technologie digitální obrazové korelace (DIC). Měřte 3D posunutí, deformace a zrychlení v celém poli najednou, při jakémkoli zatížení, pouze s dvojicí kamer pro rychlejší a pohotovější vývojové cykly.

Další informace o testování pevnostní dynamiky
Podívat se na webinář

Inženýr provádějící testování pevnostní dynamiky součásti.

Tepelné testování

Hardware pro stanovení tepelných vlastností umožňuje dodavatelům komponent a systémům přesně a efektivně testovat, měřit a tepelně charakterizovat polovodičové integrované obvody, LED (jednu nebo více v poli), stohované a vícečipové komponenty, elektronické moduly, vlastnosti materiálu tepelného rozhraní (TIM) a elektronické systémy.

Naše hardwarová řešení přímo měří skutečné křivky zahřívání nebo chlazení zabalených polovodičových součástek, a to kontinuálně a v reálném čase, nikoli uměle sestavené z výsledků několika jednotlivých testů. Měření skutečné přechodové tepelné odezvy tímto způsobem je mnohem účinnější a přesnější, což vede k přesnějším tepelným metrikám než metody ustáleného stavu. Měření je třeba provést pouze jednou pro každý vzorek, nikoliv opakovaně a s průměrem jako u ustálených metod.

Další informace o tepelném testování
Podívat se na webinář

Vizuál hardwaru řešení Simcenter Micred Powertester.

Analýza přenosových drah

Kvantifikujte různé zdroje a jejich dráhy a určete, které jsou důležité a které se vyruší. Provádějte analýzu přenosových drah (TPA), abyste identifikovali a vyhodnotili přenosové dráhy energie ze zdroje buzení do daného místa přijímače. Technologie TPA kvantifikuje různé zdroje a jejich dráhy a zjišťuje, které z nich se na šumu podílejí nejvíce a které se navzájem vyruší. Na základě kvantifikovaných a modelovaných zdrojů a cest je poměrně snadné optimalizovat vibroakustické vlastnosti a hlučnost a vibrace (NVH) systému.

Další informace o analýze přenosových drah
Podívat se na webinář

Vizuál řešení Simcenter Testlab provádějícího analýzu přenosových drah (TPA).

Škálovatelná správa a analýza testovacích dat

Objem dat generovaný oddělením testování je enormní. Převod, vizualizace a analýza dat z výsledků testování jsou časově náročné a často vyžadují využití specifických znalostí. Řešení Simcenter Testlab je ideálním nástrojem pro zjednodušení sběru a analýzy dat a tvorbu výkazů.

Další informace o správě a analýze testovacích dat

Muž a žena dívající se na obrazovku počítače.