Wydrukowana część przedstawiająca ścieżkę obróbki maszynowej po wydruku.

Przetwarzanie końcowe w procesie wytwarzania addytywnego

Sprawdzone oprogramowanie do operacji przetwarzania końcowego wymaganych w procesie wytwarzania addytywnego (AM).

Uprzemysłowiony proces wytwarzania addytywnego nie kończy się w momencie wykonania wydruku

Oprogramowanie NX oferuje pakiet sprawdzonych rozwiązań do przetwarzania części drukowanej, w tym obróbki maszynowej i inspekcji. Zintegrowanie tych rozwiązań z funkcjami projektowania i wytwarzania przyrostowego oznacza, że cały proces drukowania 3D można obsługiwać w ramach jednego systemu.

Usuwanie proszku

Usuwanie proszku po procesach wytwarzania addytywnego. Współpracujemy z firmą Solukon nad opracowaniem wyjątkowego, zautomatyzowanego rozwiązania do usuwania proszku, wykorzystującego manipulację wieloosiową i drgania o częstotliwości kluczowej. Umożliwia to rozluźnienie ubitego proszku i ułatwia jego wyrzut z kanałów wewnętrznych, co znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie tej czynności.

Część wydrukowana na drukarce 3D oczekująca na usunięcie proszku.

Obróbka maszynowa

Zapewnij płynny przebieg procesu wytwarzania addytywnego od drukowania do przetwarzania po wydruku bez konieczności translacji danych, korzystając ze zintegrowanych narzędzi do programowania CNC w oprogramowaniu NX CAM. Możesz łatwo nadawać częściom siatkopodobnym ich ostateczny kształt i wykańczać je. Obejmuje to automatyzację wyjmowania części z tacy wydruku, sprawne usuwanie podpór i wykonywanie innych operacji po wydruku przy użyciu oprogramowania NX CAM.

Dowiedz się więcej o programowaniu CNC w oprogramowaniu NX CAM.

Symulacja obróbki wydrukowanej części na maszynie CNC.

Kontrola jakości

Korzystaj z szerokiej gamy zintegrowanych narzędzi do inspekcji i sprawdzania poprawności jako ostatniego etapu w kompletnym procesie wytwarzania addytywnego. Od programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) po funkcje porównywania geometrii używane wraz z danymi skanowania: możesz wykonywać wszystkie niezbędne inspekcje po wydrukowaniu w celu sprawdzenia końcowej jakości wydrukowanych części.

Dowie się więcej o programowaniu współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM)

Część mierzona podczas kontroli jakości.
Przykład wdrożenia

Lightway

Przykład wdrożenia

Od wytwarzania addytywnego do obróbki maszynowej

Firma:Lightway

Lokalizacja:Niederzissen, Niemcy

Siemens Software:NX