Vytištěný díl zobrazující dráhu nástroje pro obrábění po tisku.

Následné zpracování aditivní výroby

Osvědčený software pro operace po tisku, které vyžaduje aditivní výroba.

Průmyslová aditivní výroba tiskem nekončí

Řešení NX poskytuje sadu osvědčených řešení pro zpracování tištěných dílů, včetně obrábění a kontroly. Řešení integrovaná s funkcemi pro návrh a aditivní výrobu znamenají, že celý proces 3D tisku lze zvládnout od začátku do konce v rámci jediného systému.

Odprášení

Odstraňte prášek z procesů aditivní výroby. Spolupracujeme se společností Solukon na jedinečném automatizovaném řešení pro odstraňování prášku, které využívá víceosou manipulaci a vibrace s klíčovou frekvencí. Systém uvolňuje nahromaděný prášek a usnadňuje odstranění prášku z vnitřních kanálků, čímž výrazně zkracuje dobu potřebnou pro tuto činnost po zpracování.

3D vytištěný díl čekající na odstranění prášku.

Obrábění

Umožněte hladký průběh procesu aditivní výroby od tisku až po zpracování po tisku bez překladu dat pomocí integrovaných nástrojů pro programování CNC v řešení NX CAM. Snadno dotvářejte téměř síťové díly do jejich konečného tvaru a provádějte povrchové úpravy. To zahrnuje automatizaci vyjmutí dílu ze sestavovacího zásobníku, efektivní odstranění podpěr a provádění dalších operací po tisku pomocí řešení NX CAM.

Další informace o CNC programování v řešení NX CAM

Simulace práce CNC stroje na tištěném dílu.

Inspekce kvality

Využívejte širokou škálu integrovaných kontrolních a validačních nástrojů jako závěrečnou fázi kompletního pracovního postupu aditivní výroby. Od programování nástrojů souřadnicového měřicího stroje (CMM) až po funkce pro porovnávání geometrie s naskenovanými daty – zvládněte veškerou kontrolu po tisku, která je nezbytná pro ověření konečné kvality vytištěných dílů.

Další informace o programování kontrol CMM

Díl, který se vyhodnocuje v rámci kontroly kvality.
Případová studie

Lightway

Případová studie

Od aditivní výroby k obrábění

Firma:Lightway

Umístění:Niederzissen, Německo

Řešení NX