1. Home
A man and a woman review Opcenter operations analytics displayed on wall monitors

Funkcje oprogramowania Opcenter

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Zmniejsz poziom zapasy, skróć cykle produkcyjne i zwiększ poziom usług oferowanych klientom.

Zmniejszenie poziomu zapasów, skrócenie cykli produkcyjnych, zwiększenie poziomu usług

Dzięki rozwiązaniom Opcenter do planowania i harmonogramowania produkcji, w tym produkcji urządzeń elektronicznych, można zmniejszyć zapasy, skrócić cykle produkcyjne i zwiększyć poziom usług oferowanych klientom.

Obniżenie kosztów i skrócenie czasu realizacji produkcji

Szybkie, elastyczne harmonogramowanie produkcji pomaga podejmować świadome decyzje dotyczące krótkoterminowych i codziennych operacji produkcyjnych. Zaawansowane algorytmy równoważą zapotrzebowanie i przepustowość oraz generują realistyczne harmonogramy. Zmaksymalizuj efektywność, aby zminimalizować czas i koszty produkcji.

Dwóch pracowników patrzących na ekran tabletu i omawiających zarządzanie planowaniem produkcji.

Lepsze wykorzystanie zasobów

Strategicznie określaj rodzaj i ilość wytwarzanych produktów, miejsce i czas realizacji ich produkcji oraz zapotrzebowanie na materiały i zasoby. Planowanie produkcji pomaga przewidzieć zapotrzebowanie na zasoby, zsynchronizować efektywne wykorzystanie materiałów, siły roboczej i maszyn, a także podnieść poziom obsługi klienta i rentowność.

Pracownik stojący w hali produkcyjnej z tabletem, zajmujący się planowaniem i harmonogramowaniem produkcji. Pracownik ma założony kask i słuchawki ochronne.

Większa wydajność i produktywność

Wspieraj planistów w tworzeniu planów, które uwzględniają prognozy produkcji, długoterminowe zamówienia oraz dostępność i wydajność zasobów produkcyjnych. Oprogramowanie do planowania produkcji pozwala zoptymalizować planowanie długo- i średnioterminowe dla zakładów produkcyjnych.

Planowanie produkcji i harmonogramowanie działań w hali produkcyjnej.

Automatyzacja planowania i harmonogramowania linii montażowych płytek PCB

W dzisiejszym środowisku montażowym płytek drukowanych (PCB), charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem i niskimi wolumenami, ręczne planowanie produkcji nie jest już wystarczające. Inteligentne rozwiązanie pozwala zautomatyzować proces planowania linii i umożliwia planistom skoncentrowanie się na podejmowaniu jak najlepszych decyzji w celu zoptymalizowania i zwiększenia wydajności produkcji.

Planowanie produkcji i harmonogramowanie montażu płytek drukowanych, technologia APS do montażu powierzchniowego

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.