badacz sprawdzający najnowszy projekt produktu recepturowego

Research, Development & Laboratory

Opcenter RD&L

Rodzina oprogramowania Opcenter Research, Development and Laboratory (RD&L) pozwala usprawnić, optymalizować i dostosowywać badania i rozwój produktów recepturowych, usprawniając wprowadzanie innowacji i zarządzanie danymi w branży FCMG.

Poprawa jakości, bezpieczeństwa i czasu wprowadzania produktów FCMG na rynek

Utworzenie cyfrowego wątku na potrzeby badań i rozwoju produktów recepturowych umożliwia szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek bez ryzyka dla jakości i bezpieczeństwa.

Skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek

Działanie produktu można symulować za pomocą cyfrowego bliźniaka receptury i pracować nad projektem produktu w środowisku cyfrowym.

Ogranicz poziom złożoności

Wykorzystaj jedno repozytorium zarządzania specyfikacjami obejmujące całą przedsiębiorstwo i zapewniające łatwy dostęp do wszystkich działań badawczo-rozwojowych wraz z kontrolą wersji.

Poprawa jakości w całym procesie

Zintegrowanie poszczególnych narzędzi zarządzania laboratorium i zapewnienie ich bezproblemowej współpracy umożliwia domknięcie pętli jakości od danych przychodzących po wychodzące.

Przyspieszenie wprowadzania inteligentnych, bezpiecznych i zrównoważonych innowacji

Korzyści dla badań, rozwoju i działań laboratoryjnych

Zapewnienie jednego źródła informacji
Możliwość przechowywania bieżących informacji o wszystkich surowcach, półproduktach, wyrobach gotowych i materiałach opakowaniowych w jednym repozytorium zwiększa efektywność ich wyszukiwania na potrzeby działań badawczo-rozwojowych oraz gwarantuje aktualność i dokładność.

Cyfrowy bliźniak receptury
Wirtualna reprezentacja receptury i specyfikacji produktu, przechowywana w pojedynczym repozytorium danych RD&L, umożliwia innowatorom ocenę licznych modyfikacji przed przejściem do rzeczywistych prób dotyczących receptury produktu.

Bezpieczne przechowywanie danych w elektronicznym notatniku laboratoryjnym
Obsługa elektronicznego zarządzania danymi projektu w strukturze notatnika zapewnia dużą elastyczność i łatwość wyszukiwania przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwo danych.

Zapewnienie zgodności z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP)
System nadzoruje pobieranie próbek i testowanie produkcji, zapewniając zgodność z bieżącymi dobrymi praktykami zarządzania (GMP) w celu spełnienia wymagań klientów i organów regulacyjnych.

Zapewnienie zgodności etykiet
System wykorzystuje listy materiałowe (BOM) i wszystkie szczegóły specyfikacji do automatycznego tworzenia zestawień składników, wartości odżywczych, alergenów i wymaganych informacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi etykietowania.

Tworzenie zintegrowanych raportów
System automatycznie generuje wszystkie wymagane raporty, w tym trendy i wykresy dotyczące laboratorium i jakości produktu, a także weryfikuje wyniki pod kątem specyfikacji.

Pracownicy fabryki patrzący na tablet przy linii produkcyjnej detergentu.
wideo z wywiadem

Oprogramowanie Opcenter RD&L w browarze Coopers Brewery

Browar Coopers Brewery (Australia) wytwarza wysokiej jakości piwo, posiłkując się oprogramowaniem Opcenter RD&L. Zintegrowane zarządzanie danymi laboratoryjnymi (LIMS) i systemy realizacji produkcji (MES) pomagają firmie Coopers zarządzać analizami odbieranych surowców, produktów w trakcie procesu i gotowych wyrobów, aby zapewnić ich odpowiednią jakość za pierwszym razem – za każdym razem.

Dowiedz się więcej