A man and a woman in hard hats, each holding a tablet, on a factory floor

Opcenter Connect

Konsoliduj, ulepszaj i standaryzuj funkcje łączności Opcenter niezależnie od konkretnych produktów lub aplikacji dzięki rodzinie produktów Opcenter Connect.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Opcenter Connect?

Opcenter Connect przyspiesza wdrażanie centralnych rozwiązań umożliwiających ścisłe połączenie systemów biznesowych i produkcyjnych.

Przyspieszenie wdrożenia

Ułatwiaj uzyskiwanie szybkiego dostępu do systemów, maszyn i/lub procesów.

Eliminacja zależności

Utwórz wątek cyfrowy niezależny od konkretnych produktów lub aplikacji.

Maksymalizacja wydajności przepływu danych

Automatycznie stosuj normalizację i standaryzację danych.

Korzyści ze stosowania oprogramowania Opcenter Connect

Zwiększenie wartości inwestycji w IT
Konsolidując i ulepszając funkcje łączność Opcenter, oprogramowanie Opcenter Connect zmniejsza nakład pracy i ryzyko związane z projektem. Umożliwia również kompleksowe przetwarzanie komunikatów i diagnostykę. Opcenter Connect integruje rozwiązania Opcenter z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), systemy produkcyjne z systemami analityki w chmurze, systemy Opcenter z urządzeniami lub narzędziami produkcyjnymi itp.

Wiele opcji wdrożeń do wyboru
Oprogramowanie Opcenter Connect jest kompatybilne z prawie wszystkimi rozwiązaniami, w tym rozwiązaniami rozproszonymi. Jego komponenty są skalowalne i obsługują architekturę o wysokiej dostępności.

Wyeliminowanie ręcznych błędów w procesach
Oprogramowanie Opcenter Connect zapewnia dostęp do bieżących informacji zebranych a pośrednictwem ściśle powiązanych systemów biznesowych, produkcyjnych, jakościowych i obsługi hali produkcyjnej. W rezultacie pozwala to uzyskać kontrolę nad uciążliwymi, podatnymi na błędy procesami wykonywanymi ręcznie.

Dowiedz się więcej